Giáo án Toán lớp 3 - Tuần 20 + 21

Bài dạy : Điểm ở giữa – trung điểm của đoạn thẳng

A. mục tiêu.

Giúp học sinh:

q Hiểu thế nào là điểm ở giữa hai điểm cho trước.

q Hiểu thế nào là trung điểm của một đoạn thẳng.

B. Đồ dùng dạy học.

q Vẽ sẵn hình bài tập 3 vào bảng phụ.

C. Các hoạt động dạy học chủ yếu

doc25 trang | Chia sẻ: maiphuongzn | Lượt xem: 1486 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang nội dung tài liệu Giáo án Toán lớp 3 - Tuần 20 + 21, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docToan 20&21.doc
Tài liệu liên quan