Giáo án Toán lớp 3 - Tuần 28 + 29

Hoạt Động của giáo viên

1. Kiểm tra bài cũ:

+ Giáo viên kiểm tra bài tập hướng dẫn thêm của tiết 135.

+ Nêu lại qui tắc so sánh các số trong phạm vi 10 000.

2. Bài mới:

* Giới thiệu bài: Theo sách giáo viên.

* So sánh các số trong phạm vi : 100 000.

a) Hoạt động 1: So sánh các số có số các chữ số khác nhau.

Mục tiêu: HS so sánh được các số khác nhau

Cách tiến hành:

+ Viết lên bảng 99 999 . 100 000 và yêu cầu học sinh điền dấu (> ; < ; =) thích hợp vào ô trống.

+ Vì sao em điền dấu < ?

b) Hoạt động 2: So sánh hai số có cùng chữ số.

Mục tiêu: HS so sánh dược các số có cùng chữ số

Cách tiến hành:

+ Yêu cầu học sinh điền dấu (< ; > ; =) vào chỗ trống : 76 200 . 76 199.

+ Vì sao em điền như thế?

+ Khi so sánh các số có 4 chữ số với nhau, chúng ta so sánh như thế nào?

+ Với các số có 5 chữ số, chúng ta cũng so sánh như vậy. Dựa vào cách so sánh các số có 4 chữ số, em nào nêu được cách so sánh các số có 5 chữ số với nhau?

Kết luận: Chúng ta bắt đầu so sánh các chữ số ở cùng hàng với nhau, lần lượt từ hàng cao đến hàng thấp (từ trái sang phải). Nếu tới hàng nào lớn hơn thì số đó lớn hơn và ngược lại. Nếu tất cả các số ở các hàng đều bằng nhau thì hai số đó bằng nhau.

+ Học sinh so sánh 76 200 . 100 000 và giải thích kết quả so sánh.

+ Khi có 76 200 > 76199 ta có thể viết ngay dấu so sánh 76 199 . 76 200.

· Hoạt động 3: Luyện tập thực hành.

· Mục tiêu: Như mục tiêu bài học

· Cách tiến hành:

Bài tập 1.

+ bài tập yêu cầu chúng ta làm gì? Học sinh tự làm bài.

+ Học sinh lớp nhận xét bài trên bảng.

Bài tập 2.

+ Tiến hành tương tự như bài tập 1. Chú ý yêu cầu học sinh giải thích cách điền các dấu điền được trong bài.

Bài tập 3.

+ Học sinh tự làm bài.

+ Yêu cầu học sinh nhận xét bài của bạn.

+ Vì sao 92386 là số lớn nhất trong các số: 83269 ; 92368 ; 29 836 ; 68932.

+ Vì sao 54370 là số bé nhất trong các số: 74203 ; 100 000 ; 54307 ; 90241.

Bài tập 4.

+ Học sinh tự làm bài.

+ Yêu cầu HS giải thích cách xếp của mình?

+ Chữa bài và cho điểm học sinh.

3. Hoạt động 3: Củng cố & dặn dò:

+ Bài tập về nhà:

a) Xếp các số sau theo thứ tự từ lớn đến bé:

74152 ; 64521 ; 47215 ; 45512.

b) Xếp các số sau theo thứ tự từ bé đến lớn

87561 ; 87516 ; 76851 ; 78615.

+ Tổng kết giờ học, dặn dò học sinh về nhà làm bài vào vở bài tập và chuẩn bị bài sau.

 

doc23 trang | Chia sẻ: maiphuongzn | Lượt xem: 1230 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang nội dung tài liệu Giáo án Toán lớp 3 - Tuần 28 + 29, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docToan 28&29.doc
Tài liệu liên quan