Giáo án Toán lớp 3 - Tuần 9 + 10

Hoạt động của giáo viên

1.Kiểm tra bài cũ:

+ Gọi học sinh lên bảng làm bài 1,2,3/48

+ Nhận xét, chữa bài và cho điểm học sinh.

2. Bài mới:

a. Hoạt động 1: Giới thiệu về góc

Mục tiêu: Như mục tiêu 1 của bài học.

Cách tiến hành:

+ Yêu cầu học sinh quan sát đồng hồ thứ nhất trong sgk

+ Hai kim đồng hồ trên có chung 1 điểm gốc, ta nói hai kim đồng hồ tạo thành 1 góc

+ Y/c học sinh quan sát tiếp đồng hồ thứ hai, thứ ba và nói: hai kim đồng hồ có chung 1 điểm gốc, vậy 2 kim đồng hồ này cũng tạo thành 1 góc

+ Vẽ lên bảng các hình vẽ về góc gần như các góc tạo bởi hai kim trong mỗi đồng hồ

b. Hoat động 2: Giới thiệu góc vuông và góc không vuông

Mục tiêu: Như nục tiêu của bài học.

Cách tiến hành:

+ Vẽ lên bảng góc vuông AOB như phần bài học và giới thiệu: Đây là góc vuông

+ Sau đó Giáo viên vừa chỉ vào hình vừa giới thiệu tên đỉnh cạnh của góc vuông

+ Vẽ 2 góc MPN; CED lên bảng và giới thiệu góc MPN và góc CED là góc không vuông

+ Y/c học sinh nêu tên đỉnh, các cạnh của từng góc

c. Hoạt động 3: Giới thiệu êke

Mục tiêu: Như mục tiêu bài học.

Cách tiến hành:

+ Cho học sinh cả lớp quan sát êke loại to và giới thiệu: Đây là cái êke dùng để kiểm tra 1 góc vuông hay không vuông và để vẽ góc vuông

+ Giáo viên chỉ góc vuông trong êke và chỉ cho học sinh thấy

d.Hoạt động 4: Thực hành

Mục tiêu: Như mục tiêu bài học.

Cách tiến hành:

* Bài 1

+ Gọi 1 học sinh nêu y/c của bài

+ Hướng dẫn hs dùng êkê để kiểm tra các góc hình chữ nhật. Giáo viên làm mẫu 1 góc

+ Hướng dẫn hs dùng êkê vẽ góc vuông có đỉnh có cạnh như y/c phần b

* Bài 2

+ Y/c học sinh đọc đề bài

+ Hướng dẫn học sinh dùng êkê để kiểm tra xem góc nào là góc vuông

* Bài 3

+ Tứ giác MNPQ có các góc nào?

+ Hướng dẫn học sinh dùng êkê để kiểm tra các góc và trả lời câu hỏi

* Bài 4

+ Hình bên có bao nhiêu góc

+ Y/c học sinh lên bảng chỉ số góc vuông có trong hình

3.Hoạt động 5: Củng cố,dặn dò

+ Cô vừa dạy bài gì?

+ Về nhà làm bài 1,2,3/49

+ Nhận xét tiết học.

Rút kinh nghiệm tiết dạy :

 

 

 

 

 

 

doc19 trang | Chia sẻ: maiphuongzn | Lượt xem: 1512 | Lượt tải: 0download
Nội dung tài liệu Giáo án Toán lớp 3 - Tuần 9 + 10, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • doctoan9,10.Doc
Tài liệu liên quan