Giáo dục đại học cần chuẩn bị về công nghệ, kỹ thuật để đáp ứng cuộc cách mạng công nghiệp 4.0

Ngày nay, tất cả mọi người đang nói về Giáo dục 4.0 bắt nguồn từ cuộc cách mạng công

nghiệp lần thứ 4 (4IR), và làn sóng 4IR đang mạnh đến mức không thể tránh khỏi sự thay đổi các

ngành nghề kể cả trong môi trường giáo dục và biến Giáo dục 4.0 trở thành từ thông dụng và phổ

biến trong ngành giáo dục hiện nay. Vậy Giáo dục 4.0 là gì? Các nhà giáo thực sự hiểu nó hay chỉ

đơn giản là làm theo những gì người khác đang làm? Giáo dục 4.0 là đáp ứng nhu cầu của IR4.0,

nơi con người và công nghệ được liên kết để tạo ra các khả năng mới. Bài viết này trao đổi về xu

hướng của Giáo dục 4.0, chia sẻ một số ý tưởng về cách thực hiện xu hướng Giáo dục 4.0 trong

giáo dục đại học, và chúng ta cần chuẩn bị thay đổi về công nghệ và kỹ thuật để đáp ứng cuộc cách

mạng công nghiệp 4.0.

pdf5 trang | Chia sẻ: Thục Anh | Ngày: 12/05/2022 | Lượt xem: 25 | Lượt tải: 0download
Nội dung tài liệu Giáo dục đại học cần chuẩn bị về công nghệ, kỹ thuật để đáp ứng cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
XUÂN CANH TÝ 2020 TẠP CHÍ KINH TẾ - CÔNG NGHIỆP GIÁO DỤC ĐẠI HỌC CẦN CHUẨN BỊ VỀ CÔNG NGHỆ, KỸ THUẬT ĐỂ ĐÁP ỨNG CUỘC CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0  ThS.KTS NGUYỄN THỊ BẢO CHÂU (*) TÓM TẮT Ngày nay, tất cả mọi người đang nói về Giáo dục 4.0 bắt nguồn từ cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 (4IR), và làn sóng 4IR đang mạnh đến mức không thể tránh khỏi sự thay đổi các ngành nghề kể cả trong môi trường giáo dục và biến Giáo dục 4.0 trở thành từ thông dụng và phổ biến trong ngành giáo dục hiện nay. Vậy Giáo dục 4.0 là gì? Các nhà giáo thực sự hiểu nó hay chỉ đơn giản là làm theo những gì người khác đang làm? Giáo dục 4.0 là đáp ứng nhu cầu của IR4.0, nơi con người và công nghệ được liên kết để tạo ra các khả năng mới. Bài viết này trao đổi về xu hướng của Giáo dục 4.0, chia sẻ một số ý tưởng về cách thực hiện xu hướng Giáo dục 4.0 trong giáo dục đại học, và chúng ta cần chuẩn bị thay đổi về công nghệ và kỹ thuật để đáp ứng cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Từ khóa: Giáo dục đại học, CMCN 4.0,... SUMMARY Nowaday, everyone is talking about Education 4.0 originating from the 4th industrial revolution (4IR), and the 4IR wave is so strong that is inevitable to change careers even in the education, made Education 4.0 become a common and popular word in the education today. So, what is Education 4.0? Do educators really understand it or simply follow what others are doing? Education 4.0 is the needs of IR4.0, where people and technology are linked to create new possibilities. This article discusses the trend of Education 4.0, shares some ideas on how to implement the Education 4.0 trend in higher education, and we need to prepare changes in technology and technology to respond to industrial revolution 4.0. Key words: Education, 4IR,... 1. Giáo dục 4.0 Giáo dục 4.0 là đáp ứng nhu cầu của IR4.0, nơi con người và công nghệ được liên kết để cho phép các khả năng mới. Fisk (2017) giải thích rằng tầm nhìn mới về học tập thúc đẩy người học không chỉ học các kỹ năng và kiến thức cần thiết, mà còn xác định nguồn để học các kỹ năng và kiến thức này. Việc học được thực hiện quanh sinh viên mỗi ngày ở bất kỳ nơi nào và cách học như thế nào và theo dõi đánh giá khả năng của sinh viên đã thực hiện được công việc đó thông qua tùy chỉnh dựa trên dữ liệu. Các sinh viên hướng dẫn (peers) trở nên rất có ý nghĩa quan trọng trong học tập của sinh viên. Họ học cùng sinh viên và học từ sinh viên, trong khi các giảng viên (lecturers) đảm nhận vai trò của người hướng dẫn trong việc học tập của họ. Có chín xu hướng liên quan đến Giáo dục 4.0 (Fisk, 2017). Đầu tiên, việc học có thể được thực hiện mọi lúc mọi nơi. Các công cụ học tập điện tử cung cấp các cơ hội tuyệt vời cho việc tự học và học từ xa. Phương pháp lớp học trao đổi và thảo luận đóng một vai trò rất lớn vì nó cho phép học tập tương tác được thực hiện trong lớp, trong khi các phần lý thuyết sẽ được học ngoài giờ học. Thứ hai, học tập sẽ được cá nhân hóa cho từng sinh viên. Họ sẽ được giới thiệu những nhiệm vụ khó hơn chỉ sau khi đạt được mức độ thành thạo nhất định, bằng việc cung cấp nhiều bài thực hành nếu người hướng dẫn thấy cần thiết, điều này sẽ củng cố sự tích cực để thúc đẩy kinh nghiệm học tập và thúc đẩy sinh viên tự tin về khả năng học tập của chính họ. Thứ ba, sinh viên có một sự lựa chọn trong việc xác định cách họ muốn học. Mặc dù kết quả học tập của một khóa học được đặt trước bởi các quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo trong chương trình giảng dạy, nhưng sinh viên vẫn có thể tự do lựa chọn các công cụ học tập hoặc kỹ thuật mà họ thích. Trong số các lựa chọn mà các giảng viên có thể áp dụng để cho phép sinh viên (*) Phó Trưởng khoa Kỹ thuật – Công nghệ Trường ĐH KTCN Long An 6 XUÂN CANH TÝ 2020 TẠP CHÍ KINH TẾ - CÔNG NGHIỆP thỏa sức sáng tạo trong học tập là học tập kết hợp, lớp học lật và phương pháp BYOD (Mang theo thiết bị của riêng bạn). Thứ tư, sinh viên sẽ được tiếp xúc với việc học tập dựa trên dự án nhiều hơn. Sinh viên được yêu cầu áp dụng kiến thức và kỹ năng của mình trong việc hoàn thành một vài dự án ngắn hạn. Bằng cách tham gia vào các dự án, họ đang thực hành các kỹ năng tổ chức, hợp tác và quản lý thời gian rất hữu ích trong sự nghiệp học tập trong tương lai. Thứ năm, sinh viên sẽ được tiếp xúc với việc học thực hành nhiều hơn thông qua kinh nghiệm thực địa như thực tập, tư vấn dự án và dự án hợp tác. Sự tiến bộ của công nghệ cho phép học một số lĩnh vực nhất định một cách hiệu quả, do đó tạo thêm cơ hội tiếp thu các kỹ năng liên quan đến kiến thức của con người và tương tác trực diện. Thứ sáu, sinh viên sẽ được tiếp xúc với việc giải thích dữ liệu, trong đó họ được yêu cầu áp dụng kiến thức lý thuyết của họ vào các con số và sử dụng các kỹ năng lý luận của họ để suy luận dựa trên logic và xu hướng từ các bộ dữ liệu nhất định. Phần thủ công của kiến thức toán học sẽ trở nên không liên quan vì máy tính sẽ thực hiện phân tích thống kê và dự đoán xu hướng trong tương lai. Thứ bảy, sinh viên sẽ được đánh giá khác nhau và các nền tảng thông thường để đánh giá sinh viên có thể trở nên không liên quan hoặc không đủ. Sinh viên kiến thức thực tế có thể được đánh giá trong quá trình học tập, trong khi việc áp dụng kiến thức có thể được kiểm tra khi họ đang làm việc trên các dự án của họ trong lĩnh vực này. Thứ tám, ý kiến của sinh viên sẽ được xem xét trong việc thiết kế và cập nhật chương trình giảng dạy. Đầu vào của họ giúp các nhà thiết kế chương trình giảng dạy duy trì tính đồng thời của chương trình giảng dạy, cập nhật và hữu ích. Thứ chín, xu hướng của Giáo dục 4.0 chuyển trách nhiệm học tập chính từ người dạy sang người học. Giảng viên hướng dẫn nên đóng vai trò của họ để hỗ trợ quá trình chuyển đổi và trao đổi thông tin trong kiến thức của sinh viên. Cuối cùng, sinh viên sẽ trở nên độc lập hơn trong việc học của mình, do đó buộc giảng viên phải đảm nhận vai trò mới là người hướng dẫn, người sẽ hướng dẫn sinh viên trong suốt quá trình học tập. 2. Các xu hướng công nghệ kỹ thuật trong giáo dục Dunwill (2016) nói rằng sự tiến bộ của các công nghệ tiếp tục thay đổi và biến đổi phương pháp giảng dạy và thiết lập quá trình học tập. Trên thực tế, sẽ có nhiều thay đổi trong tương lai. Một số thay đổi phổ biến được các trường chấp nhận bao gồm giảng viên đăng tải giáo trình cho sinh viên và phân công công việc trực tuyến, sinh viên sử dụng phần mềm/ứng dụng hợp tác để hoàn thành nhiệm vụ nhóm, sinh viên hoàn thành bài tập trực tuyến và tải chúng lên cổng thông tin lớp học trực tuyến hoặc quản lý học tập của tổ chức hệ thống, sự phụ thuộc cao của sinh viên vào lưu trữ đám mây để lưu trữ công việc và giao tiếp giữa các sinh viên, phụ huynh, giảng viên và quản trị được thực hiện thông qua các nền tảng truyền thông xã hội. Dunwill (2016) cũng dự đoán xu hướng lớp học trong tương lai như sau: a) Một sự thay đổi lớn trong cách bố trí của lớp học. b) Thực tế ảo và tăng cường sẽ thay đổi cục diện giáo dục. c) Bài tập linh hoạt sẽ phù hợp với nhiều cách học. d) MOOC và các lựa chọn học tập trực tuyến khác sẽ ảnh hưởng đến giáo dục đại học. Dunwill (2016) tập trung vào những thay đổi sẽ diễn ra trong phương pháp giảng dạy và thiết lập quá trình học tập cho giáo dục trong xu hướng. Bố cục của lớp học đã dần thay đổi từ hàng ghế gọn 7 XUÂN CANH TÝ 2020 TẠP CHÍ KINH TẾ - CÔNG NGHIỆP gàng sang sắp xếp chỗ ngồi linh hoạt cho phép cả không gian làm việc cá nhân và hợp tác. Bài tập của sinh viên không còn ở dạng chỉ trả lời được xây dựng hoặc được chọn. Đánh giá thay thế đã được giới thiệu để phù hợp với nhiều phong cách học tập. Danh mục đầu tư, tài liệu dự án, trình diễn các kỹ năng và thang đánh giá là một trong những đánh giá thay thế đang được thực hiện hiện nay. Ngoài những thay đổi trong cách bố trí lớp học và các loại đánh giá, giáo dục đại học đã bắt đầu sử dụng các khóa học trực tuyến mở rộng lớn (MOOCs) và các nền tảng học tập trực tuyến khác trong việc dạy và học. Cuối cùng, dự đoán cuối cùng của Dunwill (2016) liên quan đến việc sử dụng thực tế ảo (VR) và thực tế tăng cường (AR) trong giảng dạy và học tập dường như còn khá mới đối với nhiều giảng viên hướng dẫn trong giáo dục đại học. Sự xuất hiện của các ứng dụng VR và AR thân thiện với người dùng đã giúp các giảng viên tích hợp thực tế ảo và tăng cường trong việc dạy và học của họ. 3. Sở thích của người học thời IR4.0 Các sinh viên đại học hiện tại trong độ tuổi từ 18 đến 23 và họ thuộc Thế hệ -Z (Gen Z), người được cách mạng hóa bởi công nghệ. Sở thích học tập của các sinh viên Gen Z là các sinh viên khác với thế hệ trước vì họ thực hành nhiều hơn và trực tiếp tham gia vào quá trình học tập. Kozinski (2017) đã nhấn mạnh các sở thích học tập sau đây của các sinh viên Gen Z. Các sinh viên Gen Z là những người tham gia đầy đủ vào quá trình học tập của họ. Họ hoan nghênh những thách thức và thích thảo luận nhóm với môi trường học tập tương tác cao. Đối với họ, học tập là không có ranh giới; họ có thể học mọi lúc mọi nơi và có quyền truy cập không giới hạn vào thông tin mới. Leaning liên quan đến sự hợp tác tích cực với các thành viên trong nhóm của họ và học tập ở những nơi khác ngoài lớp học mà họ quan tâm. Trên hết, việc sử dụng các công cụ kỹ thuật số và diễn đàn trực tuyến được ưa thích vì họ thích chúng được tích hợp trong quá trình học tập của họ. Vì các sinh viên Gen Z rất thích các công cụ kỹ thuật số, họ hy vọng các công cụ này có sẵn bất cứ khi nào họ cần với các rào cản truy cập thấp. Những sinh viên Gen Z này cần được chuẩn bị để phát triển mạnh trong Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Dựa trên báo cáo của Diễn đàn kinh tế thế giới về học tập xã hội và cảm xúc (SEL), có 16 trình độ quan trọng cho giáo dục trong thế kỷ 21 được tập hợp vào: Văn học sáng lập, trong đó giải quyết cách sinh viên áp dụng các kỹ năng cốt lõi vào công việc hàng ngày; Năng lực, giải quyết cách sinh viên tiếp cận những thách thức phức tạp và Phẩm chất nhân vật, đối phó với việc làm thế nào để sinh viên tiếp cận môi trường thay đổi của họ. Báo cáo liệt kê 14 chiến lược có thể tạo ra một môi trường học tập thuận lợi để hỗ trợ SEL. Những chiến lược này có thể giúp sinh viên phát triển các kỹ năng hợp tác, giao tiếp và giải quyết vấn đề (Soffel, 2016). Kết hợp các chiến lược, sinh viên hy vọng sẽ có những phẩm chất tốt hơn như nhận thức về văn hóa và xã hội, kỹ năng lãnh đạo, thích nghi, kiên trì và chủ động hơn. Bên cạnh phẩm chất của nhân vật, sinh viên cũng hy vọng có được những năng lực liên quan đến kỹ năng giải quyết vấn đề/tư duy phê phán, sáng tạo, giao tiếp và hợp tác. 4. Trở thành giảng viên thời IR4.0 Giảng viên hướng dẫn cần nghiên cứu và trang bị cho mình các công cụ kỹ thuật số để đáp ứng sở thích học tập của sinh viên Gen Z. Có nhiều công cụ kỹ thuật số có sẵn trực tuyến mà giảng viên có thể lựa chọn. Một trong những khóa học tiếng Anh được chọn làm ví dụ để minh họa trong việc sử dụng các công nghệ kỹ thuật số có thể được tích hợp trong việc dạy và học của khóa học này để đáp ứng 8 XUÂN CANH TÝ 2020 TẠP CHÍ KINH TẾ - CÔNG NGHIỆP sở thích của người học Gen Z, hỗ trợ SEL và đào tạo họ có được các kỹ năng được liệt kê trong top 10 kỹ năng vào năm 2025. Khóa học được giảng dạy bằng cách sử dụng phương pháp lớp học lật, trong đó việc học nội dung được thực hiện độc lập ngoài giờ học và các hoạt động học tập được tiến hành trong giờ học. Nền tảng Open Learning (OL) là một nền tảng học tập xã hội, được sử dụng để lưu trữ nội dung, nhiệm vụ và đánh giá của khóa học. Trước khi sử dụng nền tảng, một cuộc họp giao ban được tiến hành để thông báo cho sinh viên về mục tiêu của khóa học, cách tiếp cận được sử dụng để dạy khóa học, cách sử dụng nền tảng và các vấn đề khác liên quan đến việc quản lý khóa học. Nội dung của khóa học được chuẩn bị trước đó. Tuy nhiên, các tài liệu và hoạt động bổ sung có thể được bổ sung theo thời gian tùy thuộc vào nhu cầu học tập của sinh viên. Nội dung có thể ở dạng video, slide pdf, văn bản và liên kết đến các trang web liên quan và được chia thành các chủ đề phụ để tạo điều kiện học tập hoạt động cho một trong các mô-đun trong khóa học. Các nhiệm vụ liên quan đến nội dung cũng được tải lên trong cùng một nền tảng. Sinh viên cần hoàn thành các nhiệm vụ trước khi đến lớp vì những nhiệm vụ này có thể cần thiết cho các hoạt động tại chỗ. Khóa học bắt đầu với một nhiệm vụ gọi là phân tích bản thân. Các sinh viên được yêu cầu thực hiện tự phân tích các điểm mạnh và điểm yếu của họ, xác định ba thuộc tính chuyên nghiệp hàng đầu sẽ giúp họ được các nhà tuyển dụng thuê. Ứng dụng có tên Mentimet là một phần mềm trình bày tương tác được sử dụng để gợi ra phản hồi từ các sinh viên. Sinh viên phải truy cập bỏ phiếu Mentimet để nhập ba thuộc tính chuyên nghiệp sẽ được họ thuê bởi các nhà tuyển dụng. Giao diện của Biểu đồ Mentimet và đầu ra của biểu quyết dưới dạng một đám mây từ. Kích cỡ của các từ phụ thuộc vào tần suất các từ đang được sinh viên gõ. Hoạt động tiếp theo là hoạt động nhóm. Các sinh viên được yêu cầu tìm kiếm một công việc bằng cách sử dụng các công cụ tìm kiếm việc làm trực tuyến. Sinh viên được yêu cầu tìm một công việc và phân tích thông tin trong bản mô tả công việc và yêu cầu công việc được cung cấp bởi công ty. Các sinh viên thảo luận về các thuộc tính cá nhân của các ứng viên tiềm năng và các loại kỹ năng mà ứng viên cần để tăng tỷ lệ thành công của ứng dụng. Một bảng thông báo trực tuyến miễn phí có tên Padlet đã được sử dụng cho mục đích này. Padlet cho phép người dùng cộng tác phản ánh và chia sẻ nội dung, liên kết, âm thanh, video và hình ảnh. Một khi họ đã hoàn thành nhiệm vụ, sinh viên được yêu cầu chuẩn bị một bản lý lịch. Một cuộc thảo luận nhóm về các loại sơ yếu lý lịch khác nhau và các thành phần thiết yếu của sơ yếu lý lịch được tiến hành. Nền tảng OL được sử dụng cho mục đích này. Sinh viên được cung cấp một danh sách các tiêu đề đọc liên quan đến viết tiếp tục và lời khuyên cho sơ yếu lý lịch hiệu quả. Bên cạnh danh sách, sinh viên được khuyến khích tự tìm kiếm trên sơ yếu lý lịch hiệu quả và chia sẻ các liên kết trong nền tảng OL. Dựa trên thông tin thu thập được, một cuộc thảo luận tại chỗ để chứng minh lý do có hoặc không có một số thành phần nhất định được tiến hành. Một sơ yếu lý lịch cá nhân sẽ được chuẩn bị và tải lên trong thư mục tương ứng. Các mô-đun tiếp theo là về việc tạo sơ yếu lý lịch video. Vào cuối mô-đun này, sinh viên sẽ có thể xác định các thành phần thiết yếu của một sơ yếu lý lịch video hiệu quả và tạo sơ yếu lý lịch video của riêng họ. Một danh sách đọc và sơ yếu lý lịch video mẫu được cung cấp để chuẩn bị cho sinh viên cho các hoạt động. Sinh viên được khuyến khích chia sẻ bài viết mới hoặc sơ yếu lý lịch video mà họ nghĩ có thể thêm giá trị vào sơ yếu lý lịch video của riêng họ. Một cuộc thảo luận về các tiêu chí của một bản lý lịch video hiệu quả được tiến hành và một danh sách kiểm tra được tạo 9 XUÂN CANH TÝ 2020 TẠP CHÍ KINH TẾ - CÔNG NGHIỆP ra dựa trên cuộc thảo luận. Sau đó, các sinh viên được yêu cầu đánh giá một số hồ sơ video dựa trên danh sách kiểm tra. Các mô-đun tiếp theo là phỏng vấn. Vào cuối mô-đun này, sinh viên sẽ có thể phân biệt các loại phỏng vấn khác nhau, liệt kê các câu hỏi thường gặp trong phỏng vấn, tham gia vào một nhóm tập trung và phỏng vấn một-một. Giống như mô-đun trước, một danh sách đọc được cung cấp cho các sinh viên để chuẩn bị trước khi họ đến lớp. Một trong những hoạt động yêu cầu sinh viên thảo luận về một vấn đề nhất định và đăng ý kiến của họ trong nền tảng OL. Giảng viên hướng dẫn lớp tóm tắt các cuộc thảo luận sau khi tất cả các câu trả lời đang được thảo luận. Các cuộc phỏng vấn là một phần của đánh giá khóa học; do đó, chúng được thực hiện trực tiếp tại một địa điểm đánh giá phù hợp. Có một lớp học kỹ thuật số cho phép giảng viên hướng dẫn lớp rất linh hoạt và sáng tạo trong các hoạt động thiết kế. Có nhiều công cụ kỹ thuật số có sẵn để hỗ trợ học tập tại chỗ và trực tuyến. Các hoạt động này cần được hướng dẫn và phản hồi từ giảng viên hướng dẫn lớp cũng rất quan trọng, có thể được thực hiện cả trực tuyến và tại chỗ bất cứ khi nào cần thiết. 5. Kết luận Những thay đổi diễn ra trong Giáo dục 4.0 và các công cụ kỹ thuật số để đáp ứng thực sự mô tả sở thích học tập của sinh viên Gen Z. Giáo dục 4.0 là sự tiến bộ của các công nghệ tiếp tục thay đổi và biến đổi phương pháp giảng dạy và thiết lập quá trình học tập. Một số thay đổi đang được nghiên cứu và đưa vào ứng dụng bao gồm giảng viên đăng tải giáo trình cho sinh viên online và phân công công việc trực tuyến, sinh viên sử dụng phần mềm/ứng dụng hợp tác để hoàn thành nhiệm vụ nhóm, sinh viên hoàn thành bài tập trực tuyến và tải chúng lên cổng thông tin lớp học trực tuyến. Sinh viên ứng dụng vào lưu trữ đám mây để lưu trữ công việc và giao tiếp giữa các sinh viên, phụ huynh, giảng viên và việc quản trị được thực hiện thông qua các nền tảng truyền thông xã hội là xu hướng hiện nay. Tài liệu tham khảo [1]. Dunwill, E. (2016). 4 changes that will shape the classroom of the future: Making education fully technological. Retrieved from https://elearningindustry.com/4-changes-will-shape-classroom- of-the-future-making-education-fully-technological. [2]. Fisk, P. (2017). Education 4.0 the future of learning will be dramatically different, in school and throughout life. Retrieved from young-everyone-taught-together [3]. Kozinski, S. (2017). How generation Z is shaping the change in education. Retrieved from https://www.forbes.com/sites/sievakozinsky/2017/07/24/how-generation-z-is-shaping-the-change- in-education/#304059746520 [4]. Soffel, J. (2016). What are the 21st century skills every student needs? Retrieved from https://www.weforum.org/agenda/2016/03/21st-century-skills-future-jobs-students Ngày nhận:13/12/2019 Ngày duyệt đăng: 24/12/2019 10

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfgiao_duc_dai_hoc_can_chuan_bi_ve_cong_nghe_ky_thuat_de_dap_u.pdf
Tài liệu liên quan