Giáo trình Nhập môn cơ sở dữ liệu (Phần 2) - Nguyễn Thế Dũng

(Bản scan)

Chương 5. RÀNG BUỘC TOÀN VẸN

 Mục đích

Trình bày rang buộc toan vẹn và toàn vẹn dữ liệu. Yêu cầu

Hiểu được ràng buộc toàn vẹn, ý nghĩa của ràng buộc toản vẹn. Năm các yếu tố của ràng buốt toàn vẹn và phân loại ràng buộc toàn

ven.

Trong chương này chúng ta trình bày một vấn đề quan trọng trong phân tích - thiết kế và khai thác cơ sở dữ liệu: Ràng buộc toàn vẹn và kiểm tra ràng buộc toàn vẹn, Ràng buộc toàn vẹn cần được quan tâm đúng mức nhằm tăng tính thgữ tnghĩa của cơ sở dữ liệu, thể hiện rõ mối liên hệ giữa các tập thực thể trong mộ hình dữ liệu. Đồng thời khi phân tích rõ các ràng buộc toàn vẹn ta đã chỉ ra các yêu cầu quản lý dữ liệu của bài toán thực tế đặt ra, cũng như nhằm giảm thiểu các hậu quả nghiêm trọng khi lưu trữ và xử lý dữ liệu,

5.1. Định nghĩa ràng buộc toàn vẹn

Trong một CSDL luôn luôn có nhiều mối liên hệ, nhiều sự ràng buộc qua lại giữa các thuộc tỉnh, giữa các bộ với nhau. Các mối liên hệ ràng buộc này là những điều kiện bất biến mà tất cả các bộ của những quan hệ có liên quan trong CSDL đều phải thoả mãn ở bất kỳ thời điểm nào. Những điều kiện bất biển đó được gọi là “ràng buộc toản vẹn”.

Trong thực tế, ràng buộc toàn vẹn thường là các qui tắc quản lí được áp đặt lên trên các đối tượng của thế giới thực. Việc xác định rõ ràng và đầy đủ các ràng buộc toàn vẹn trên cơ sở dữ liệu không những nâng cao tính ngữ nghĩa của cơ sở dữ liệu mà còn là những ràng buộc, yêu cầu để phân tích thiết kế hệ thống thông tin. Nhằm bảo đảm tính kết dính của các thành phần cấu tạo nên CSDL, tính nhất quán của dữ liệu và làm cho CSDL luôn biểu diễn đúng ngữ nghĩa thực tế.

Ví dụ: Cho CSDL quản lý sinh viên, gồm các lược đồ quan hệ sau.

2. Kết quả (MASV, MAMH, LANTHI, DIEM). 3. Khoa (MAKH, TENKH, DIACHI).pdf100 trang | Chia sẻ: Thục Anh | Ngày: 12/05/2022 | Lượt xem: 22 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang nội dung tài liệu Giáo trình Nhập môn cơ sở dữ liệu (Phần 2) - Nguyễn Thế Dũng, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfgiao_trinh_nhap_mon_co_so_du_lieu_phan_2_nguyen_the_dung.pdf