Hà nội văn hóa và phong tục (phần 3)

Có người bảo em từ kiểu áo người Tày, người Mường mà ra. Có người bảo em có vài chi tiết nới áo của các chị em Huế, Chăm. Lại có người cho rằng em thành hình từ bộ áo mớ ba mớ bảy của đất Kinh |Bắc huyền thoại. Những ý kiến đó đều có những tỷ lệ chính xác nhất định nào đó. Nhưng đúng ra, em tiếp nhận hình ảnh và hơi hướng của nhiều miền trong cả nước gom góp lại, bổ sung cho nhau mà thành.

pdf87 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Lượt xem: 1080 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang nội dung tài liệu Hà nội văn hóa và phong tục (phần 3), để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdf6395_ha_noi_van_hoa_va_phong_t.pdf
Tài liệu liên quan