Hướng dẫn sử dụng công cụ eclipse lập trình java

Đầu tiên, mở eclipse lên, chọn File -> New Project -> Java Project . Nhập vào ô

“Project Name” tên project của bạn ví dụ như “Demo” chẳng hạn. Sau đó nhấn Next -> Finish.

Sau đó ban click chuột phải ngay tại project Demo –> Chọn New –> Visual Class.

Sau đó chọn giao diện la Swing -> Application ( các bạn có thễ chọn Frame hay j

cũng dc tùy mọi người). Sau đó nhập vào tên Class ví dụ là “DemoClass”, click chọn

public static void main (nếu muốn , còn không thì thôi –> . Sau đó nhấn finish.

pdf6 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Lượt xem: 1385 | Lượt tải: 1download
Nội dung tài liệu Hướng dẫn sử dụng công cụ eclipse lập trình java, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Hướng dẫn sử dụng công cụ eclipse lập trình java (Phần 2: Hướng dẫn kéo thả Giao diện) Hôm nay mình sẽ chỉ cách sử dụng Visual Editor trong Eclipse dùng để kéo thả giao diện. Đầu tiên, mở eclipse lên, chọn File -> New Project -> Java Project . Nhập vào ô “Project Name” tên project của bạn ví dụ như “Demo” chẳng hạn. Sau đó nhấn Next - > Finish. Sau đó ban click chuột phải ngay tại project Demo –> Chọn New –> Visual Class. Sau đó chọn giao diện la Swing -> Application ( các bạn có thễ chọn Frame hay j cũng dc tùy mọi người). Sau đó nhập vào tên Class ví dụ là “DemoClass”, click chọn public static void main (nếu muốn , còn không thì thôi –> . Sau đó nhấn finish. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software For evaluation only. Sau đó ta được giao diện của ct như sau: Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software For evaluation only. Ct sẽ gồm 4 phần chính: bên trái là các file java và Package, bên trên là giao diên, bên dưới là phần code và property, bên phải là các phần linhtinh. Sau đó bạn click vào phần pallet, công cụ sẽ hiển thị các component của giao diện Swing. Tại đây tui sẽ chọn kéo thả một công cụ tượng trưng là JButton và một JLabel. Tuy nhiên, trong java đòi hỏi các bạn phải set layout cho componet. Ở đây nếu muốn đặt các component một cách tùy thích thì các bạn chọn layout là null. ( Bạn click vào phần chính giữa , đó chính là JcontentPane, sau đó bên dưới property bạn chọn layout là nul ). Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software For evaluation only. Sau đó bạn kéo thả một JButton và một JLabel bất Kì vào JContentPane, Có thể chỉnh sửa name, text cho các component tại property. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software For evaluation only. Cuối cùng để chạy chuong trình, bạn chọn Menu Run -> Run As -> Java Application. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software For evaluation only. Bài viết này chỉ hướng dẫn cách cơ bản nhất để tạo giao diện cho những người nào mới làm quen với eclipse, các bạn có thể tạo giao diện một các complex hơn với các component khác của Swing và lập trình action cho chúng. Chúc mọi người thành công. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software For evaluation only.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfhuong_dan_keo_tha_giao_dien_voi_eclipse.pdf