Kế toán căn bản - Hướng dẫn lập báo cáo ngân lưu

Bảng cân đối kế toán:

TÀI SẢN = NỢ PHẢI TRẢ + VỐN CHỦ SỞ HỮU TÀI SẢN = NỢ PHẢI TRẢ + VỐN CHỦ SỞ HỮU.

–Báo cáo thu nhập:

DOANH THU - CHI PHÍ = LỢI NHUẬN.

–Báo cáo ngân lưu :

DÒNG THU TIỀN -DÒNG CHI TIỀN = DÒNG TIỀN RÒNG.

pdf10 trang | Chia sẻ: zimbreakhd07 | Lượt xem: 1918 | Lượt tải: 0download
Nội dung tài liệu Kế toán căn bản - Hướng dẫn lập báo cáo ngân lưu, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfb4C Hd lap BCLCTT.pdf