Lập trình windows phone - Bài 8: tìm hiểu Sqlite

Đặt vấn đề

Các bước cài đặt, cấu hình

Các thao tác cơ bản trên SQLite

Giới thiệu công cụ SQLite Manager

 

pptx25 trang | Chia sẻ: Mr Hưng | Lượt xem: 721 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang nội dung tài liệu Lập trình windows phone - Bài 8: tìm hiểu Sqlite, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Lập trình Windows Phone Bài 8: Tìm hiểu SQLITEGV Biên soạn: Trần Duy ThanhNội dungĐặt vấn đềCác bước cài đặt, cấu hìnhCác thao tác cơ bản trên SQLiteGiới thiệu công cụ SQLite Manager1. Đặt vấn đềỨng dụng cần lưu trữ dữ liệu người dùng.Phải làm việc với nhiều loại dữ liệu phức tạp.Ứng dụng có thể sẽ phát triển trên nhiều nền tản.2. Các bước cài đặt, cấu hìnhBước 1: Cài SQLite for windows phone trong Extension and Updates... của Visual Studio 2012Hoặc Down tại link Các bước cài đặt, cấu hìnhBước 2: Download SQLite-net-wp8 project. Truy cập địa chỉhttps://github.com/peterhuene/sqlite-net-wp8Down file nén của project2. Các bước cài đặt, cấu hìnhBước 2: Download SQLite-net-wp8 project. Lưu ý:Đây là một project C++ dùng để truy cập SQLite.Phiên bản của project phải giống với phiên bản của SQLite for windows phone được cài ở bước 1.2. Các bước cài đặt, cấu hìnhBước 3: Thêm project SQLite-net-wp8 vào Solution hiện tạiGiải nén file project vừa download.Click phải vào Solution -> Add -> Existing Project...Tìm đến file Sqlite trong thư mục vừa giải nén2. Các bước cài đặt, cấu hìnhBước 3:2. Các bước cài đặt, cấu hìnhBước 3:2. Các bước cài đặt, cấu hìnhBước 4: Thêm References của project chính đến project SQLite-net-wp8 vừa thêm vàoClick phải vào thư mục References -> Add Reference...2. Các bước cài đặt, cấu hìnhBước 4: Thêm References của project chính đến project SQLite-net-wp8 vừa thêm vàoTrong cửa sổ Reference Manager, chọn tab Solution, rồi stick chọn project Sqlite2. Các bước cài đặt, cấu hìnhBước 5: Thêm gói Sqlite-net từ NuGetChọn menu Tools -> NuGet Package Manager -> Manage NuGet Package for Solution... 2. Các bước cài đặt, cấu hìnhBước 5: Thêm gói Sqlite-net từ NuGetSau khi add Sqlite-net, 2 file Sqlite.cs và SqliteAsync.cs sẽ được thêm vào projectBước 6: Cấp quyền cho ứng dụng để sử dụng SqliteClick phải vào project chọn PropertiesChọn Tab Build.Chọn All Configurations tại ô ConfigurationChọn All Platforms tại ô PlatformThêm “USE_WP8_NATIVE_SQLITE” tại ô Conditional compilation symbols 2. Các bước cài đặt, cấu hìnhBước 6: Cấp quyền cho ứng dụng để sử dụng Sqlite 3. Các thao tác với SQLiteVí dụ ứng dụng cần thao tác với lưu đối tượng NhanVien được lưu trên SQLite ta làm như saoTạo lớp NhanVien như saupublic class NhanVien {      [SQLite.PrimaryKey, SQLite.AutoIncrement]     public int Id { get; set; }     public string Ten { get; set; }      public string Ho { get; set; } } 3. Các thao tác với SQLiteVí dụ ứng dụng cần thao tác với lưu đối tượng NhanVien được lưu trên SQLite ta làm như saoTạo cơ sở dữ liệu trong file App.xaml.cs:Tại đây, ta kiểm tra nếu file csdl không tồn tại, ta tiến hành tạo file csdlCopy đoạn code sau vào phương thức khởi tạo của lớp App trong file App.xaml.cs3. Các thao tác với SQLitestring dbPath = Path.Combine(Windows.Storage.ApplicationData.Current.LocalFolder.Path, "db.sqlite"); if (!FileExists("db.sqlite").Result) {     using (var db = new SQLiteConnection(dbPath))     {         db.CreateTable();      } } 3. Các thao tác với SQLiteThêm phương thức kiểm tra sự tồn tại của csdl trong lớp App.xaml.csprivate async Task FileExists(string fileName){     var result = false;     try     {         var store = await Windows.Storage.ApplicationData.Current.LocalFolder.GetFileAsync(fileName);         result = true;     }     catch     {     }     return result; }3. Các thao tác với SQLiteGiả sử trong trang MainPage.xaml, ta có 3 button Thêm, Xóa, Sửa để thực hiện thao tác với csdl                3. Các thao tác với SQLiteCode xử lý button Insertprivate void BtnInsert_OnClick(object sender, RoutedEventArgs e) {     using (var db = new SQLiteConnection(dbPath))     {            db.Insert(new NhanVien() { Ten = "Nhut", Ho = "Le" });              } } 3. Các thao tác với SQLiteCode xử lý button Delete private void BtnDelete_OnClick(object sender, RoutedEventArgs e) {     using (var db = new SQLiteConnection(dbPath))     {         var existing = db.Query("select * from NhanVien").FirstOrDefault();         if (existing != null)         {               db.Delete(existing);           }     } }3. Các thao tác với SQLiteCode xử lý button Updateprivate void BtnUpdate_OnClick(object sender, RoutedEventArgs e)         {             using (var db = new SQLiteConnection(dbPath))             {                 var existing = db.Query("select * from NhanVien").FirstOrDefault();                 if (existing != null)                 {                     existing.Ten = "Huy";                        db.Update(existing);                 }             }         } 4. Giới thiệu công cụ SQLite ManagerĐây là một Add on trên FirefoxGiúp đọc các file SQLite4. Giới thiệu công cụ SQLite ManagerMuốn kiểm tra file SQLite: Ta dùng Windows Power Tool để lấy file sqlite từ điện thoại, Mở SQLite Manager lên và chọn Open fileThảo luận

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptxmodule2_bai8_timhieusqlite_0133.pptx
Tài liệu liên quan