Luận văn Mạch quang báo giao tiếp máy tính

(Bản scan)

Có nhiều cách để thực hiện một mạch quang báo: dùng IC giải đa hợp (Demultiplexer) kết hợp với Diode để làm thành mạch ROM, kiểu này được goimmj là MADE HOME. Chương trình loại này được tạo ra bằng cách sắp xếp vị trí các Diode này.

pdf127 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Lượt xem: 737 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang nội dung tài liệu Luận văn Mạch quang báo giao tiếp máy tính, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfM7841ch qu7843ng bamp225o giao ti7871p mamp225y tamp237nh 2.pdf