Một số vấn đề trong công tác giáo viên chủ nhiệm lớp

Kiến thức:

 Nhận thức đúng, đủ về vị trí, vai trò, nhiệm vụ của GVCN lớp ở trường TCCN. Phân tích được nội dung và yêu cầu của công tác chủ nhiệm lớp theo quy định và Điều lệ trường TCCN; Xác định được các hoạt động cơ bản trong thực hiện nhiệm vụ chủ nhiệm lớp và cách tiến hành.

2. Kĩ năng:

 - Xây dựng kế hoạch công tác chủ nhiệm lớp cụ thể, khả thi.

 - Tổ chức các hoạt động giáo dục HS lớp chủ nhiệm hiệu quả.

 - Xây dựng các mối quan hệ với cá nhân và tập thể bên trong, bên ngoài nhà trường để phối hợp giáo dục học sinh lớp chủ nhiệm.

 - Kiểm tra đánh giá học sinh khoa học, dân chủ, công bằng.

3. Thái độ:

 - Tận tâm, trách nhiệm cao, quan tâm sâu sát mọi đối tượng học sinh

 - Kiên trì, hợp tác, chủ động, thân thiện trong thực hiện các hoạt động giáo dục hs.

 

 

ppt28 trang | Chia sẻ: Mr Hưng | Lượt xem: 813 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang nội dung tài liệu Một số vấn đề trong công tác giáo viên chủ nhiệm lớp, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BẮC GIANG, THÁNG 3 NĂM 2012TRƯỜNG TRUNG CẤP Y TẾ BẮC GIANGMỘT SỐ VẤN ĐỀ TRONG CÔNG TÁC GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM LỚP NỘI DUNG CHÍNH 1Phần 1: Công tác chủ nhiệm lớp ở trường TCCN2Phần 2: Xây dựng kế hoạch và những văn bản liên quan đến công tác GVCN 3Phần 3: Một số tình huống trong công tác chủ nhiệm lớp ở trường TCCNPHẦN 1CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM LỚP Ở TRƯỜNG TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆPMục tiêuKiến thức: Nhận thức đúng, đủ về vị trí, vai trò, nhiệm vụ của GVCN lớp ở trường TCCN. Phân tích được nội dung và yêu cầu của công tác chủ nhiệm lớp theo quy định và Điều lệ trường TCCN; Xác định được các hoạt động cơ bản trong thực hiện nhiệm vụ chủ nhiệm lớp và cách tiến hành.2. Kĩ năng: - Xây dựng kế hoạch công tác chủ nhiệm lớp cụ thể, khả thi. - Tổ chức các hoạt động giáo dục HS lớp chủ nhiệm hiệu quả. - Xây dựng các mối quan hệ với cá nhân và tập thể bên trong, bên ngoài nhà trường để phối hợp giáo dục học sinh lớp chủ nhiệm. - Kiểm tra đánh giá học sinh khoa học, dân chủ, công bằng.3. Thái độ: - Tận tâm, trách nhiệm cao, quan tâm sâu sát mọi đối tượng học sinh - Kiên trì, hợp tác, chủ động, thân thiệntrong thực hiện các hoạt động giáo dục hs.1.Vị trí của GVCN trong trường TCCN Giáo viên chủ nhiệm (GVCN) có vị trí vô cùng quan trọng trong nhà trường. - Là cầu nối giữa gia đình- nhà trường - xã hội; - Là người thừa lệnh Hiệu trưởng về quản lý học sinh của một lớp học; - Là người gần gũi quan trọng ảnh hưởng tới nhân cách, kết quả giáo dục của học sinh. 2.Vai trò của GVCN trong trường TCCN- Chịu trách nhiệm trước nhà trường về mọi hoạt động của lớp mà giáo viên đó được phân công làm chủ nhiệm.- Điều phối, hướng dẫn mọi hoạt động của lớp.- Là đại diện của lớp trong các mối quan hệ: Gia đình, nhà trường, xã hội và các tổ chức đoàn thể.-Truyền thụ kiến thức và giúp học sinh rèn luyện để hình thành và phát triển nhân cách.3. NhiÖm vô cña gi¸o viªn chñ nhiÖm- Giúp hiệu trưởng trong việc quản lý, giáo dục và rèn luyện người học;- Tổ chức, chỉ đạo, hướng dẫn các hoạt động của lớp học do mình phụ trách;- Phối hợp với các GV bộ môn, các tổ chức trong và ngoài trường, gia đình học sinh để quản lý và giáo dục học sinh;- Tự hoàn thiện phẩm chất, nhân cách và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của một nhà giáo xứng đáng là tấm gương cho học sinh noi theo;- Cố vấn cho học sinh, xây dựng lớp học thành đơn vị tập thể phát triển; - Có phương pháp giáo dục thích hợp, nhất là các em cá biệt;- Chủ trì các cuộc họp của lớp bình xét điểm rèn luyện hàng tháng;- Tham dự các cuộc họp của Hội đồng kỷ luật đối với hs lớp phụ trách.Nguyên tắc giao tiếp sư phạmNguyên tắc thứ nhất: GV phải thể hiện tính mô phạm trong giao tiếp; Nguyên tắc thứ hai: Tôn trọng nhân cách của người học trong quá trình giao tiếp; Nguyên tắc thứ ba: Có thiện ý trong quá trình giao tiếp với học sinh;Nguyên tắc thứ nhất+ Sự mẫu mực về trang phục, hành vi, cử chỉ, ngôn ngữ như: Nói năng mạch lạc rõ ràng, khúc triết có văn hóa; cử chỉ hành vi phải đàng hoàng đĩnh đạc, tự tin; phải thống nhất giữa lời nói với việc làm.+ Thái độ biểu hiện thông qua nét mặt phải phù hợp với hành vi biểu hiện.+ Trong những trường hợp khó xử phải khoan dung và nhân hậu đối với học sinh. Chính nhân cách mẫu mực của giáo viên tạo ra uy tín đảm bảo thành công trong giao tiếp sư phạm.Nguyên tắc thứ hai+ Biết lắng nghe và khuyến khích người học trình bày ý muốn và nguyện vọng cũng như quan điểm của bản thân người học, không có những cử chỉ điệu bộ thể hiện ra bên ngoài thiếu tôn trọng người học.+ Không dùng ngôn ngữ xúc phạm đến người học ngay cả trong trường hợp người học mắc khuyến điểm, đặc biệt là trước tập thể, hoặc những nơi đông người.+ Hành vi cử chỉ điệu bộ...(Những phương tiện giao tiếp phi ngôn ngữ) luôn luôn giữ ở trạng thái cân bằng, không thái quá ví dụ như: nóng nẩy quá hoặc quá lạnh nhạt trong giao tiếp với học sinh.+ Tôn trọng nhân cách của học sinh còn thể hiện trong trang phục: Quần áo phải gọn gàng, sạch sẽ thể hiện lịch sự, kín đáo của người thầy giáo trong giao tiếp với HS.Nguyên tắc thứ ba+ Giáo viên nhiệt tình, có năng lực giảng dạy tốt, thông qua tri thức, thông qua bài giảng hấp dẫn để thu hút học sinh học tập.+ Thiện ý trong giao tiếp thể hiện thông qua việc giáo viên tổ chức đánh giá kết quả học tập và rèn luyện của học sinh một cách công bằng. Trong đánh giá luôn có xu hướng khuyến khích động viên để học sinh vươn lên, không được trù dập học sinh. Trong quá trình giao tiếp luôn tỏ ra tin tưởng vào các em.PHẦN 2XÂY DỰNG KẾ HOẠCH VÀ NHỮNG VĂN BẢN LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG TÁC GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM1.Xây dựng kế hoạch GVCNKế hoạch công tác chủ nhiệm lớp:Kế hoạch năm họcKế hoạch hàng thángKế hoạch tuầnKế hoạch cho từng mặt hoạt động:Kế hoạch tổ chức hoạt động học tập (TT, lâm sàng...)Kế hoạch giáo dục học sinh cá biệt.Kế hoạch hoạt động phong trào lớp 1.1.Các loại kế hoạch công tác chủ nhiệm lớp1.Xây dựng kế hoạch GVCNKế hoạch năm học của nhà trường.Kế hoạch công tác CNL của nhà trường.Thực tế của lớp được phân công làm công tác chủ nhiệm. 1.2. Những căn cứ để xây dựng kế hoạch CNL1.Xây dựng kế hoạch GVCNI- Đặc điểm tình hình 1- Khó khăn 2- Thuận lợiII- Nội dung kế hoạch 1- Những nội dung cần đạt được trong năm học về học tập, giáo dục đạo đức, văn hoá, lao động... 2- Chỉ tiêu 3- Các danh hiệu phấn đấuIII- Biện pháp chínhIV- Những đề tài đi sâu để rút kinh nghiệmV- Điều chỉnh kế hoạch 1- Kế hoạch tháng 2- Kế hoạch tuần1.3.Cấu trúc nội dung kế hoạch công tác CNL2.Những văn bản liên quanĐiều 36: Nhiệm vụ và quyền của GVCN.Điều 37: Hành vi, ngôn ngữ ứng xử và trang phục của giáo viên trường TCCN.Điều 40: Nhiệm vụ của người học.Điều 41: Quyền của người học.Điều 47: Trách nhiệm của nhà trường.Điều 48: Trách nhiệm của gia đình.Điều 49: Trách nhiệm xã hội. 2.1.Điều lệ trường TCCN2.Những văn bản liên quanĐiều 5: Nghĩa vụ của HSSVĐiều 6: Các hành vi HSSV không được làmĐiều 16: Giáo viên chủ nhiệmĐiều 17: Lớp học sinh, sinh viên 2.2. Quy chế 42 – Quy chế HSSV2.Những văn bản liên quanQuy định học tập lý thuyết và thực hành (Kèm theo QĐ số 15/QĐ-TCYT ngày 18/1/2010)Quy định về công tác giáo viên chủ nhiệm lớp (Kèm theo QĐ số 145/QĐ-QLHS ngày 6/9/2010) Điều18-quy chế làm việc trường TCYT Bắc Giang 2.3. Các quy định2.Những văn bản liên quanHọc sinh trực đêm nếu đổi trực phải được sự đồng ý của giáo viên phụ trách.Học sinh thuê người ngoài trường vào trực hoặc trực cùng  sẽ kỷ luật đình chỉ học.Học sinh thuê học sinh khác trực, trực hộ (nếu phát hiện)  sẽ kỷ luật cảnh cáo.Học sinh trực đêm theo lịch, buổi sáng nếu có lịch học tại trường hoặc BV không được nghỉ học (nếu không có lý do chính đáng). 2.4. Bổ sung nội quy thực tập lâm sàngPHẦN 3MỘT SỐ TÌNH HUỐNG TRONG CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM LỚP Trong líp, S¬n lµ mét häc sinh th­êng xuyªn vi ph¹m néi quy vµ quy ®Þnh. Sau khi ¸p dông nhiÒu biÖn ph¸p gi¸o dôc nh­ng S¬n vÉn t¸i ph¹m. C« gi¸o CNL ®· sinh ho¹t líp vµ nh¾c nhë S¬n. Trong buæi sinh ho¹t S¬n kh«ng những tiÕp thu mµ cßn cã th¸i ®é ph¶n øng th¸i qu¸ ®èi víi c« gi¸o chñ nhiÖmLµ gi¸o viªn chñ nhiÖm líp b¹n xö lý vô viÖc nµy nh­ thÕ nµo?*MỘT SỐ TÌNH HUỐNG TRONG CÔNG TÁC CNLChỉ rõ Sơn đã vi phạm nội quy của trường và những hành động đó là không đúng mực.Mời cha mẹ học sinh đến trường để trao đổi về việc học tập và rèn luyện của Sơn.Gặp riêng Sơn để phân tích các vi phạm mà Sơn đã mắc phải.*GỢI Ý MỘT SỐ CÁCH GIẢI QUYẾT TÌNH HUỐNGH«m nay c« Hång ®Õn líp 10A ®Ó nhËn líp chñ nhiÖm míi ®­îc bµn giao tõ c« Hoa. RÊt vui vÎ hå hëi, trong c« ®Çy những dù ®Þnh ®Ó kiÖn toµn tæ chøc líp vµ ph¸t triÓn tËp thÓ líp, nh­ng võa b­íc vµo líp, c« sững ng­êi dõng b­íc vµ chøng kiÕn c¶nh häc sinh líp 10A ®ang bÞn rÞn vµ thiÕt tha ®Ò nghÞ c« Hoa ®­îc tiÕp tôc chñ nhiÖm líp.NÕu lµ c« gi¸o Hång, b¹n xö lý tình huèng nµy nh­ thÕ nµo?*MỘT SỐ TÌNH HUỐNG TRONG CÔNG TÁC CNLCô giáo Hồng quay ra để dành không gian lớp học cho cô Hoa và lớp.Cô giáo Hồng trao đổi ngắn với cô Hoa và dành thêm một chút thời gian riêng để cô Hoa chia tay với lớp rồi vào tiếp tục sinh hoạt lớp.Cô Hồng chủ động hội nhập ngay vào hoàn cảnh hiện tại và cùng lớp chia tay với cô Hoa.*GỢI Ý MỘT SỐ CÁCH GIẢI QUYẾT TÌNH HUỐNG®ang gi¶ng bµi, c« Lan mét ph¸t hiÖn mét häc sinh ngåi cuèi líp kh«ng chó ý nghe gi¶ng mµ ®ang dïng ®iÖn tho¹i di ®éng ®Ó ch¬i ®iÖn töNÕu lµ c« gi¸o Lan, b¹n xö lý tình huèng nµy nh­ thÕ nµo?*MỘT SỐ TÌNH HUỐNG TRONG CÔNG TÁC CNLĐặt câu hỏi và yêu cầu học sinh đó trả lời.Dừng lại để nhắc nhở học sinh vi phạm và tiếp tục giảng bài.Thu chiếc điện thoại đó, yêu cầu viết bản kiểm điểm trước lớp và tiếp tục giảng bài.*GỢI Ý MỘT SỐ CÁCH GIẢI QUYẾT TÌNH HUỐNG xin kÝnh chóc thµy c« m¹nh kháe, h¹nh phóc vµ lu«n lµ mét tÊm g­¬ng s¸ng cho häc sinh noi theoXin tr©n träng c¶m ¬n Quý Thµy, C«!

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • ppttrao_doi_cong_tac_gvcn_3582.ppt
Tài liệu liên quan