Nghiên cứu hình thức tổ chức kiểm toán nội bộ trong khu vực công: Thực nghiệm tại trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

Chức năng kiểm toán nội bộ ngày càng có vai trò quan trọng đối với các đơn

vị sự nghiệp khu vực công thông qua việc đánh giá kiểm soát nội bộ, quy trình

quản lý rủi ro và hiệu quả hoạt động của các đơn vị nhằm khuyến nghị các hoạt

động cải tiến. Để thực hiện kiểm toán nội bộ hiệu quả, đòi hỏi các đơn vị sự

nghiệp khu vực công phải có hình thức tổ chức bộ phận kiểm toán nội bộ phù

hợp. Bài báo nghiên cứu về vai trò của kiểm toán nội bộ trong tổ chức, đặc điểm

của đơn vị sự nghiệp tự chủ thuộc khu vực công với yêu cầu đặt ra thực hiện chức

năng kiểm toán nội bộ, các hình thức tổ chức kiểm toán nội bộ (bao gồm việc chỉ

ra các lợi ích và bất lợi của từng hình thức), đồng thời nghiên cứu thực nghiệm

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội để đề xuất hướng khuyến nghị hình thức tổ

chức kiểm toán nội bộ cho Nhà trường

pdf7 trang | Chia sẻ: Thục Anh | Ngày: 24/05/2022 | Lượt xem: 217 | Lượt tải: 0download
Nội dung tài liệu Nghiên cứu hình thức tổ chức kiểm toán nội bộ trong khu vực công: Thực nghiệm tại trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
hợp tác, đối ngoại (gồm hoạt động hợp tác đối ngoại, hoạt động hợp tác doanh nghiệp); Hoạt động tài chính (gồm hoạt động kế toán tài chính, hoạt động đầu tư mua sắm thiết bị tài sản); Hoạt động đảm bảo chất lượng; Hoạt động quản lý sinh viên. Đại học điện tử đã được Nhà trường triển khai sâu rộng trong nhiều năm. Nhà trường đã xây dựng và vận hành hệ thống đại học điện tử vào các hoạt động. Hiện nay, Nhà trường đã xây dựng được 23 phân hệ, 517 quy trình tác XÃ HỘI Tạp chí KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ● Tập 57 - Số 6 (12/2021) Website: https://jst-haui.vn 148 KINH TẾ P-ISSN 1859-3585 E-ISSN 2615-9619 nghiệp, 6.700 chức năng, 03 hệ hỗ trợ (DSS), 04 app di động, 05 ứng dụng thành phần, 95 báo cáo tổng hợp, 291 bản in từ hệ thống. Hệ thống đang được vận hành với 150 triệu lượt sử dụng, 106 nghìn lượt tải App, 344 dung lượng cơ sở dữ liệu hệ thống. Cơ cấu tổ chức phức tạp với nhiều đơn vị trực thuộc, Nhà trường hiện có 07 phòng chức năng, 13 khoa chuyên môn, 16 trung tâm, 01 công ty, 01 Viện nghiên cứu, 01 trạm Y tế; các hội đồng cố vấn. Quy mô tuyển sinh và đào tạo hàng năm khoảng 8.000 sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh, tổng số vào khoảng 32.000, đào tạo đa ngành, đa nghề, đa cấp trình độ; hoạt động của công ty Letco liên quan đến giới thiệu việc làm, du học và tu nghiệp sinh nhiều thị trường quốc tế. Chiến lược phát triển Nhà trường từ Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội thành Đại học Công nghiệp Hà Nội với 3 - 4 trường đại học trực thuộc đã được phê duyệt và đang được triển khai thực hiện. Với một số các đặc điểm cơ bản trên thì việc tổ chức bộ phận KTNB là yêu cầu có tính tất yếu. Tuy nhiên, lựa chọn hình thức tổ chức như thế nào cho phù hợp với đặc điểm đặc thù là rất quan trọng để thực hiện tốt và hiệu quả chức năng KTNB. Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội có truyền thống phát triển lâu đời (gần 125 năm), có quy mô lớn, đặc điểm tổ chức quản lý hoạt động phức tạp, văn hóa tổ chức có đặc thù nhất định nên cần những kiểm toán viên có sự am hiểu sâu về môi trường của Nhà trường đặc biệt là hoạt động đào tạo đa ngành, đa nghề, đa cấp trình độ. Mặt khác nhà trường cũng cần có hướng phát triển bộ phận KTNB ở tầm xa. Việc chuyển đổi mô hình từ Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội thành Đại học Công nghiệp Hà Nội cộng với thực hiện tự chủ đại học đòi hỏi Nhà trường cần thực hiện công cụ quản trị đại học ngày càng hiệu quả hơn, phù hợp hơn. Để đáp ứng được điều đó, kiểm soát nội bộ của Nhà trường trong quá trình vận hành cần phải được đánh giá hiệu quả thường xuyên, các hoạt động, các bộ phận cũng cần được đo lường, đánh giá hiệu quả để tiếp tục cải tiến nên phát triển bộ phận KTNB phải có kế hoạch lâu dài. Các yếu tố này đòi hỏi cần thiết lập bộ phận kiểm toán trong nội bộ Nhà trường. Thêm vào đó, định kỳ Nhà trường vẫn có các đoàn kiểm toán Nhà nước thực hiện kiểm toán báo cáo quyết toán và kiểm toán tuân thủ. Ngoài ra, trong một số trường hợp Nhà trường vẫn thực hiện thuê ngoài kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán một số dự án của Nhà trường. Tuy nhiên, do lần đầu thiết lập chức năng KTNB nên vấn đề nhân sự kiểm toán gặp khó khăn nhất định. Nếu tuyển dụng mới toàn bộ và duy trì một đội ngũ chuyên gia kiểm toán có năng lực chuyên môn sẽ phát sinh khoản chi phí nhân sự lớn, nếu sử dụng nguồn nhân sự từ đội ngũ của Nhà trường hiện có thì khó để tuyển chọn được nhân sự kiểm toán có đủ năng lực, kinh nghiệm đáp ứng yêu cầu công việc ngay trong thời điểm đầu mới thành lập, đặc biệt là các lĩnh vực đòi hỏi hiểu biết chuyên sâu như công nghệ thông tin, kiểm soát chất lượng, quản trị nguồn lực, dẫn đến ảnh hưởng chất lượng kiểm toán, hoặc làm giảm đóng góp của KTNB đối với Nhà trường, từ đó ảnh hưởng đến nhận thức của các nhà quản lý về vai trò của chức năng này đối với quản trị tổ chức. Chúng tôi cho rằng, để phù hợp với giai đoạn đầu, vừa xây dựng, vừa bồi dưỡng, phát triển nhân sự cho bộ phận KTNB, Nhà trường nên áp dụng hình thức phối hợp giữa bên trong và bên ngoài (Co- outsourcing) vừa đảm bảo chất lượng, vừa đảm bảo sự linh hoạt, tiết kiệm chi phí, không mất lợi thế đào tạo tại chỗ. 6. KẾT LUẬN Để tồn tại và phát triển bền vững, không còn cách nào khác là các đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ nói chung, trường Đại học Công nghiệp Hà Nội nói riêng phải nâng cao hiệu quả các hoạt động, tăng sức cạnh tranh, giảm thiểu rủi ro trong môi trường hoạt động nhiều biến động, cạnh tranh ngày càng khốc liệt như hiện nay. KTNB là công cụ trợ giúp việc nhận diện các rủi ro và cung cấp cái nhìn thấu đáo về tính hiệu quả của các kiểm soát, về việc tuân thủ các quy trình và các quy định, đồng thời đưa ra các khuyến nghị cải tiến hoạt động của các bộ phận. Tuy nhiên, để tổ chức hiệu quả chức năng KTNB, mỗi đơn vị cần xem xét cẩn trọng những đặc điểm đặc thù để cân nhắc hình thức tổ chức bộ phận KTNB cho phù hợp Tổ chức KTNB bên trong hay thuê ngoài KTNB (như đã phân tích ở trên) đều có những lợi ích và bất lợi nhất định, không có hình thức nào đảm bảo sự phù hợp vượt trội. Tùy từng điều kiện đặc thù, trong từng giai đoạn nhất định các tổ chức lựa chọn hình thức phù hợp nhất để đảm bảo phát huy được chức năng, vai trò của KTNB tốt nhất. Bài viết mới chỉ dừng lại ở việc khuyến nghị hình thức tổ chức bộ phận KTNB theo khía cạnh định hướng. Hạn chế của bài nghiên cứu này là chưa nghiên cứu thực trạng nhu cầu thực hiện chức năng KTNB của các đơn vị sự nghiệp công lập Việt Nam, nhận thức của các nhà quản lý về việc tổ chức thực hiện chức năng KTNB trong đơn vị mình và hướng lựa chọn hình thức tổ chức KTNB (nếu có nhu cầu thực hiện) và đó cũng là những hướng mà nhóm nghiên cứu sẽ tiếp tục thực hiện trong tương lai. TÀI LIỆU THAM KHẢO [1]. Abbott L.J., Parker S., Peters G.F., 2011. Does Mandated Disclosure Induce a Structural Change in the Determinants of Nonaudit Service Purchases?. Auditing: A Journal of Practice & Theory, 30 (2): 51–76. [2]. Aikins S., 2011. An examination of government internal audits’ role in improving financial performance. Public Finance and Management, Vol. 11 No. 4, pp. 306-337. [3]. Aldhizer III G.R., Cashell J.D., Martin D.R., 2003. Internal Audit Outsourcing. The CPA Journal, 73 (8): 38 [4]. Allegrini M., D'Onza G., Paape L., Melville R., Sarens G., 2006. The European literature review on internal auditing. Managerial Auditing Journal, Vol. 21 No. 8, pp. 845-853 [5]. Alqudah H.M., Amran N.A., Hassan H., 2019. Factors affecting the internal auditors’ effectiveness in the Jordanian public sector. EuroMed Journal of Business, Vol. 14 No. 3, pp. 251-273. P-ISSN 1859-3585 E-ISSN 2615-9619 ECONOMICS - SOCIETY Website: https://jst-haui.vn Vol. 57 - No. 6 (Dec 2021) ● Journal of SCIENCE & TECHNOLOGY 149 [6]. Alzeban A., Gwilliam D., 2014. Factors affecting the internal audit effectiveness: a survey of the Saudi public sector. Journal of International Accounting, Auditing and Taxation, Vol. 23 No. 2, pp. 74-86 [7]. Alzeban A., Sawan N., 2013. The role of internal audit function in the public sector context in Saudi Arabia. African Journal of Business Management, Vol. 7 No. 6, pp. 443-454. [8]. Anderson U.L., Christ M.H., Johnstone K.M., Rittenberg L.E., 2012. A Post-SOX Examination of Factors Associated with the Size of Internal Audit Functions. Accounting Horizons, 26 (2): 167–91. [9]. Carey P., Subramaniam N.. Ching K.C.W., 2006. Internal Audit Outsourcing in Australia. Accounting & Finance, 46 (1): 11–30 [10]. Barr R.H., Chang S.Y., 1993. Outsourcing Internal Audits: A Boon or Bane?. Managerial Auditing Journal, Vol. 8 No. 1. [11]. Barr-Pulliam D., 2016. Engaging Third Parties for Internal Audit Activities. The Institute of Internal Auditors Research Foundation, Austi [12]. Caplan D.H., Kirschenheiter M., 2000. Outsourcing and Audit Riskfor Internal Audit Services. Contemporary Accounting Research, 17 (3): 387-428. [13]. Caplan D., Janvrin D., Kurtenbach J., 2007. Internal Audit Outsourcing: An Analysis of Self-regulation by the Accounting Profession. Research in Accounting Regulation, 19: 3–34 [14]. Caplan D., Emby C., 2004. An Investigation of Whether Outsourcing the Internal Audit Function Affects Internal Controls. Working Paper, Iowa State University [15]. Christopher J., 2015. Internal audit: does it enhance governance in the Australian public university sector?. Educational Management Administration and Leadership, Vol. 43 No. 6, pp. 954-971. [16]. Daniela Petraşcu, AlexandraTieanu, 2014. The Role of Internal Audit in Fraud Prevention and Detection. Procedia Economics and Finance, Volum 16 (2014 ), pp 489 – 497, https://doi.org/10.1016/S2212-5671(14)00829-6 [17]. Divesh S. Sharma, Nava Subramaniam, 2005. Outsourcing of internal audit services in australian firms: some preliminary evidence. Asian academy of management journal of accounting and finance, Vol. 1, 33–52 [18]. Galanis A., Woodward D.G., 2006. A Greek Perspective on the Decision to Outsource or Retain the Internal Audit Function. Journal of Applied Accounting Research, 8 (1): 1–71. [19]. Gonzalez A. C., Rodriguez Y., Sossa A., 2017. Leadership and governance decisions in family business performance: An application of fuzzy sets logic. Journal of Small Business Strategy, 27(1), 51-66 [20]. Enofe A.O., Mgbame C.J., Osa-Erhabor V.E., Ehiorobo A.J., 2013. The role of internal audit in effective management in public sector. Research Journal of Finance and Accounting, Vol. 4 No. 6, pp. 162-168. [21]. Fadzil F.H., Haron H., Jantan M., 2005. Internal Auditing Practices and Internal Control Systems. Managerial Auditing Journal, 20 (8): 844–66 [22]. Feng M., Li C., McVay S., 2009. Internal control and management guidance. Journal of Accounting and Economics, 48(2-3), 190-209. [23]. IIA, 2014. Risk based internal auditing. [24]. Jenny Goodwin-Stewart, Pamela Kent, 2006. The Use of Internal Audit by Australian Companies. Managerial Auditing Journal, Vol. 21 No. 1, pp. 81-101, DOI: 10.1108/02686900610634775 [25]. Kamyabi Y., Devi S., 2011. The impact of accounting outsourcing on Iranian SME performance: Transaction cost economics and resource-based perspectives. [26]. KPMG, 2008a. The Case for Sourcing Internal Audit, KPMG International. [27]. KPMG, 2008b. Strategic Sourcing Options for Internal Audit: Reducing Costs and Enhancing Returns. KPMG International [28]. Majdalawieh M., Alkafaji Y., 2012. Outsourcing the internal audit activities: An empirical study of practices in the United Arab Emirates (UAE). Internal Auditing-Boston, 27(6), 25. [29]. Martin C.L., Lavine M.K., 2000. Outsourcing the Internal Audit Function. The CPA Journal, 70 (2): 58–9 [30]. Okpara E., Ezirim C. B., Mohammed U., 2017. Firm size, industry type and internal audit outsourcing in Nigeria: Evidence from SMEs. International Journal of Business, Accounting, & Finance, 11(1). [31]. Petravick S., 1997. Internal Auditor Outsourcing: Who and Why?. Internal Auditing, Winter: 16–21. [32]. Rittenberg L.E., Covaleski M.A., 1997. The Outsourcing Dilemma: What’s Best for Internal Auditing, The Institute of Internal Auditors Research Foundation. Altamonte Springs, FL [33]. Sawyer L. B., 2003. Sawyer's Internal Auditing. The IIA Research Foundation. [34]. Saeed Rabea Baatwah, Adel Ali Al-Qadasi, 2020. Determinants of outsourced internal audit function: a further analysis. Eurasian Business Review, volume 10, pages 629–659 [35]. Selim G., Yiannakas A., 2000. Outsourcing the Internal Audit Function: A Survey of the UK Public and Private Sectors. International Journal of Auditing, 4 (3): 213–26 [36]. Spira, 2003. The reinvention of internal control and the changing role of internal audit. Accounting, Auditing & Accountability Journal, Vol. 16 No. 4, 2003 pp. 640-661, DOI 10.1108/09513570310492335 [37]. Subramaniam N., Ng C., Carey P., 2004. Outsourcing Internal Audit Services: An Empirical Study on Queensland Public-Sector Entities. Australian Accounting Review, 14 (34): 86–95 [38]. Thomas Asare, 2009. Internal Auditing in the Public Sector Promoting Good Governance and Performance Improvement. International Journal on Govermental Financial Management, Vol IX, No.1, page 15-30 [39]. Van Peursem K., Jiang L., 2008. Internal audit outsourcing practice and rationales: SME evidence from New Zealand. Asian Review of Accounting, 16(3), 219-245 [40]. Williams Jr R. I., Manley S. C., Aaron J. R., Daniel F., 2018. The relationship between a comprehensive strategic approach and small business performance. Journal of Small Business Strategy, 28(2), 33-48. AUTHORS INFORMATION Nguyen Thi Hong Nga, Nguyen Thi Mai Lan, Nguyen Thi Du, Pham Thu Oanh, Hoang Thi Viet Ha, Pham Thi Hong Diep Hanoi University of Industry

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfnghien_cuu_hinh_thuc_to_chuc_kiem_toan_noi_bo_trong_khu_vuc.pdf