Nguyên lý kế toán - Báo cáo ngân lưu

Sau khi nghiên cứu chương này, bạn có thể:

- Giải thích khái niệm về báo cáo ngân lưu.

- Phân loại các hoạt động: kinh doanh, đầu tư và tài chính.

- Xác định dòng ngân lưu bằng cách dựa vào báo cáo thu nhập.

- Sử dụng phương pháp gián tiếp để tính dòng ngân lưu ròng từ hoạt động kinh doanh.

- Sử dụng phương pháp trực tiếp suy diễn.

- Quan hệ của khấu hao đến dòng ngân lưu từ hoạt động kinh doanh.

- Điều chỉnh lợi nhuận ròng để tính dòng ngân lưu từ hoạt động kinh doanh.

- Điều chỉnh lãi, lỗ do bán tài sản cố định và một số điều chỉnh khác.

pdf32 trang | Chia sẻ: zimbreakhd07 | Lượt xem: 1562 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang nội dung tài liệu Nguyên lý kế toán - Báo cáo ngân lưu, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfB4a BCLCTT.pdf
Tài liệu liên quan