Những lưu ý quyết toán thuế năm 2010

Sự khác biệt về xác định lợi nhuận kế toán và thu nhập chịu thuế

* Sự khác biệt căn cứ pháp lý phát sinh hai loại chênh lệch:

- Chênh lệch vĩnh viễn là các khoản chênh lệch đã đưa vào BC tài chính, nhưng được loại trừ khỏi báo cáo thuế kỳ này và cũng không được chuyển tiếp vào báo cáo thuế các kỳ sau.

- Chênh lêch tạm thời là các khoản chênh lệch đã đưa vào BC tài chính, nhưng tạm thời được loại trừ khỏi báo cáo thuế kỳ này và được chuyển tiếp vào báo cáo thuế của kỳ tiếp theo.

 

ppt11 trang | Chia sẻ: Mr Hưng | Lượt xem: 931 | Lượt tải: 0download
Nội dung tài liệu Những lưu ý quyết toán thuế năm 2010, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TỔNG CỤC THUẾ NHỮNG LƯU Ý QUYẾT TOÁN THUẾ NĂM 2010 TS Nguyễn Đẩuwww.themegallery.comNỘI DUNG TRÌNH BÀYNhững lưu ý khi lập tờ khai quyết toán thuế TNDN Sự khác biệt giữa lợi nhuận kế toán và thu nhập chịu thuế Những lưu ý đối với trường hợp ưu đãi thuế www.themegallery.comSỰ KHÁC BIỆT GIỮA KẾ TOÁN VÀ THUẾ1. Sự khác biệt về căn cứ pháp lý - Ghi nhận doanh thu - Ghi nhận chi phí - Ghi nhận thu nhập khácwww.themegallery.comSỰ KHÁC BIỆT GIỮA KẾ TOÁN VÀ THUẾ2. Sự khác biệt về xác định lợi nhuận kế toán và thu nhập chịu thuế* Sự khác biệt căn cứ pháp lý phát sinh hai loại chênh lệch:- Chênh lệch vĩnh viễn là các khoản chênh lệch đã đưa vào BC tài chính, nhưng được loại trừ khỏi báo cáo thuế kỳ này và cũng không được chuyển tiếp vào báo cáo thuế các kỳ sau. - Chênh lêch tạm thời là các khoản chênh lệch đã đưa vào BC tài chính, nhưng tạm thời được loại trừ khỏi báo cáo thuế kỳ này và được chuyển tiếp vào báo cáo thuế của kỳ tiếp theo.www.themegallery.com3.2.Mối quan hệ giữa lợi nhuận kế toán và thu nhập chịu thuếTheo chế độ kế toánĐiều chỉnh tăng (+)Điều chỉnh giảm (-)Theo pháp luật thuếTổng lợi nhuận kế toán trước thuế TNDN+ Thu nhập không được ghi nhận theo chế độ kế toán, nhưng là thu nhập chịu thuế theo luật thuế (1)- Thu nhập được ghi nhận theo chế độ kế toán, nhưng không là thu nhập chịu thuế theo luật thuế (3) Thu nhập chịu thuế TNDN + Chi phí được ghi nhận theo theo chế độ kế toán, nhưng không được giảm trừ theo quy định của luật thuế (2)- Chi phí không được ghi nhận theo theo chế độ kế toán, nhưng được giảm trừ theo luật thuế (4) www.themegallery.comLƯU Ý KHI LẬP BÁO CÁO QUYẾT TOÁN THUẾ1. Xác định thuế TNDN theo CĐ kế toán và theo luật thuế* Chế độ kế toán (kt)- LNhuận (kt) = DT và TNhập (kt) – CPhí (kt)=> Thuế TNDN(kt) = LNhuận (kt) x TS* Pháp luật thuế (t) - Thuế TNDN = TN tính thuế x TSHoặc Thuế TNDN = (TN tính thuế - Quỹ KH&CN) x TS- TN tính thuế = TN chịu thuế - (TN miễn + chuyển lỗ)- TN chịu thuế = (Dthu – CP được trừ) + TN khácwww.themegallery.comLƯU Ý KHI LẬP BÁO CÁO QUYẾT TOÁN THUẾ2. Các chỉ tiêu điều chỉnh tăng: - Từ chỉ tiêu B2 – B16 - Đặc biệt lưu ý B12, B14, và Thuế GTGT đầu vào của B153. Các chỉ tiêu điều chỉnh giảm: - Từ chỉ tiêu B18 – B22 - Đặc biệt lưu ý chỉ tiêu B21 và B22 (công văn 353/TCT-CS ngày 29/01/2010) www.themegallery.comLƯU Ý KHI LẬP BÁO CÁO QUYẾT TOÁN THUẾ4. Xác định số thuế TNDN phải nộp trong kỳ tính thuế - Chỉ tiêu C2: Thuế TNDN từ hoạt động SXKD tính theo thuế suất phổ thông (C2=B30x25%)= (B30 - Quỹ KH&CN)X25% - Chỉ tiêu C8: Thuế thu nhập bổ sung từ thu nhập chuyển quyền sử dụng đất, chuyển quyền thuê đất - Chỉ tiêu C10: Thuế thu nhập doanh nghiệp phát sinh phải nộp trong kỳ tính thuế (C10=C1+C6) = (C1 + C6 - Thuế TNDN nộp cho CN...) www.themegallery.comLƯU Ý ĐỐI VỚI TRƯỜNG HỢP ƯU ĐÃI THUẾ1. Xác định các trường hợp ưu đãi thuế - Doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư được hưởng ưu đãi thuế là doanh nghiệp đăng ký kinh doanh lần đầu. - Doanh nghiệp mới thành lập từ dự án đầu tư có quy mô vốn dưới 15 tỷ đồng - Doanh nghiệp mới thành lập từ dự án đầu tư có quy mô vốn từ 15 tỷ đồng trở lên www.themegallery.comLƯU Ý ĐỐI VỚI TRƯỜNG HỢP ƯU ĐÃI THUẾ2. Thu nhập khác và ưu đãi thuế - Hoàn nhập dự phòng - Thanh lý tài sản: “Trường hợp phát sinh các khoản thu nhập từ thanh lý tài sản không liên quan trực tiếp đến lĩnh vực sản xuất kinh doanh được ưu đãi thì doanh nghiệp phải nộp thuế TNDN đối với khoản thu nhập này theo mức quy định, không được áp dụng ưu đãi.” - Bán phế liệu, phế phẩm: “Trường hợp phát sinh các khoản thu từ bán phế liệu, phế phẩm mà không liên quan trực tiếp lĩnh vực sản xuất kinh doanh được ưu đãi thì doanh nghiệp phải nộp thuế TNDN đối với khoản thu nhập này theo mức quy định, không được áp dụng ưu đãi.” www.themegallery.comLƯU Ý ĐỐI VỚI TRƯỜNG HỢP ƯU ĐÃI THUẾ3. Chi phí khác và ưu đãi: - Chi phí lãi vay: “Trường hợp khoản thu từ lãi tiền gửi, lãi cho vay vốn phát sinh thấp hơn khoản chi phí trả lãi tiền vay theo quy định, sau khi bù trừ phần chênh lệch còn lại tính vào chi phí khi xác định thu nhập chịu thuế.” - Lỗ chênh lệch tỷ giá: phát sinh trong kỳ, lỗ chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại các khoản nợ phải trả bằng ngoại tệ cuối năm tài chính phát sinh trong kỳ, lỗ chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại các khoản nợ phải trả bằng ngoại tệ cuối năm tài chính. Sau khi bù trừ với phần lãi tương chênh lệch tỷ giá, nếu lỗ thì tính vào chi phí khi xác định thu nhập chịu thuế. Chân thành cảm ơn!

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptluuykhiqtoanthue_5555.ppt
Tài liệu liên quan