Phần mềm : “Catia thiết kế và mô phỏng các cơ cấu máy ”

Ngày nay có rất nhiều phần mềm hỗ trợ cho công việc của người kỹ sư thiết kế . Giúp cho công

việc của người thiết kế trở nên thuận lợi và tiết kiệm được rất nhiều thời gian . Trong các công đoạn

của quá trình sản xuất cơ khí thì sự tiện ích của các phần mềm hỗ trợ thực sự có vai trò đóng góp hết

sức to lớn. Từ việc lên bản vẽ thiết kế chi tiết máy đến việc mô phỏng lắp ghép và kiểm tra độ bền

của các chi tiết máy trước khi đưa vào sản xuất thực tế. Do đó, các phần mềm hỗ trợ đã tiết kiệm rất

nhiều thời gian và kinh tế trong sản xuất, hạn chế và tránh những sai sót gặp phải trong quá trình sản

xuất thực tế. Phần mềm : “Catia thiết kế và mô phỏng các cơ cấu máy ” là một trong những phầm

mềm hỗ trợ cho những người đang học tập cũng như làm việc trong lĩnh vực thiết kế chi tiết và cơ cấu

máy. Và hiện tại phần mềm này là một trong những phần mềm mới chưa được ứng dụng phổ biến.

Vì vậy nhóm chúng tôi đã chọn việc nghiên cứu ứng dụng phần mềm Catia làm đề tài tốt

nghiệp. Chúng tôi đã thực hiện việc nghiên cứu và biên soạn phần lý thuyết hướng dẫn dử dụng phần

mềm Catia trong thiết kế và mô phỏng các cơ cấu máy.

Phần mềm này sẽ giúp cho những người học tập và làm việc trong lĩnh vực thiết kế cơ khí có

thêm công cụ để giải quyết việc thiết kế chi tiết máy, góp phần giảm bớt thời gian cho công việc

này

pdf2 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Lượt xem: 961 | Lượt tải: 2download
Nội dung tài liệu Phần mềm : “Catia thiết kế và mô phỏng các cơ cấu máy ”, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CHƯƠNG I: DẪN NHẬP I / LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI : Ngày nay có rất nhiều phần mềm hỗ trợ cho công việc của người kỹ sư thiết kế . Giúp cho công việc của người thiết kế trở nên thuận lợi và tiết kiệm được rất nhiều thời gian . Trong các công đoạn của quá trình sản xuất cơ khí thì sự tiện ích của các phần mềm hỗ trợ thực sự có vai trò đóng góp hết sức to lớn. Từ việc lên bản vẽ thiết kế chi tiết máy đến việc mô phỏng lắp ghép và kiểm tra độ bền của các chi tiết máy trước khi đưa vào sản xuất thực tế. Do đó, các phần mềm hỗ trợ đã tiết kiệm rất nhiều thời gian và kinh tế trong sản xuất, hạn chế và tránh những sai sót gặp phải trong quá trình sản xuất thực tế. Phần mềm : “Catia thiết kế và mô phỏng các cơ cấu máy ” là một trong những phầm mềm hỗ trợ cho những người đang học tập cũng như làm việc trong lĩnh vực thiết kế chi tiết và cơ cấu máy. Và hiện tại phần mềm này là một trong những phần mềm mới chưa được ứng dụng phổ biến. Vì vậy nhóm chúng tôi đã chọn việc nghiên cứu ứng dụng phần mềm Catia làm đề tài tốt nghiệp. Chúng tôi đã thực hiện việc nghiên cứu và biên soạn phần lý thuyết hướng dẫn dử dụng phần mềm Catia trong thiết kế và mô phỏng các cơ cấu máy. Phần mềm này sẽ giúp cho những người học tập và làm việc trong lĩnh vực thiết kế cơ khí có thêm công cụ để giải quyết việc thiết kế chi tiết máy, góp phần giảm bớt thời gian cho công việc này. II / GIỚI HẠN ĐỀ TÀI : Do điều kiện và thời gian hạn hẹp cũng như trình độ chuyên môn, ngoại ngữ và kinh nghiệm còn hạn chế nên người thực hiện đề tài chỉ tập trung nghiên cứu một số nội dung sau: _ Tìm hiểu và nghiên cứu cách sử dụng phần mềm Catia. _ Biên soạn nội dung lý thuyết hướng dẫn sử dụng phần mềm. * Đối tượng nghiên cứu: công dụng và chức năng của phần mềm Catia trong thiết kế cơ khí. * Đối tượng sử dụng: dùng cho tất cả những học sinh, sinh viên học nghành kỹ thuật và những người làm việc trong nghành kỹ thuật nói riêng và cho những ai quan tâm muốn tìm tòi học hỏi nói chung. III / PHÂN TÍCH TÀI LIỆU LIÊN HỆ : _ Phần Help của phần mềm Catia. _ Mechanical Desktop – TS Nguyễn Hữu Lộc – NXB TPHCM. IV / NỘI DỤNG VÀ KẾ HOẠCH CÔNG VIỆC : 1/ Đề cương chi tiết : LỜI NÓI ĐẦU CHƯƠNG I: DẪN NHẬP CHƯƠNG II : TỔNG QUAN VỀ PHẦN MỀM CATIA CHƯƠNG III : VẼ PHÁC THẢO CHƯƠNG IV : VẼ THIẾT KẾ 2D CHƯƠNG V: THIẾT KẾ CHI TIẾT CHƯƠNG VI : LẮP RÁP CHI TIẾT CHƯƠNG VII : TẠO BẢN VẼ 2D TỪ BẢN VẼ 3D CHƯƠNG VIII : PHÂN TÍCH KẾT CẤU CHƯƠNG XI : MÔ PHỎNG ĐỘNG HỌC CHƯƠNG X : KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 2/ Kế hoạch thời gian : - Nhận đề tài : 10\05\2005 - Hoàn thành đề tài : 25\06\2006 Cụ thể : TuầnNội dung công việc 1 2 3 4 5 6 1. Nhận đề tài và tìm hiểu đề tài X 2. Thu thập tài liệu có liên quan X X 3. Nghiên cứu phần mềm X X X X X X 4. Biên soạn nội dung lý thuyết hướng dẫn sử dụng phần mềm X X X X X 5. Hoàn chỉnh X X

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfchuong_1.pdf
  • pdfchuong_2.pdf
  • pdfchuong_3.pdf
  • pdfchuong_4.pdf
  • pdfchuong_5.pdf
  • pdfchuong_6.pdf
  • pdfchuong_7.pdf
  • pdfchuong_8.pdf
  • pdfchuong_9.pdf