Phát huy vị trí trung tâm của người học trong đào tạo tín chỉ

Khoa Lý luận chính trị Quá trình toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế, đã và đang đặt ra những yêu cầu bức thiết đối với giáo dục Việt Nam: Giáo dục cần phải tạo ra những người lao động thích ứng được với yêu cầu mới của thời đại, có kĩ năng nghề nghiệp tốt, có kiến thức chuyên môn sâu, đồng thời có đạo đức và phẩm chất chính trị, xã hội đúng đắn. Vì vậy việc đổi mới phương thức đào tạo từ niên chế sang đào tạo theo hệ thống tín chỉ là một xu thế tất yếu của các trường Đại học ở Việt Nam nói chung và trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng. Với mục đích chuyển từ quá trình giáo dục lấy người dạy làm trung tâm sang vai trò của người học được đặc biệt coi trọng - lấy người học làm trung tâm. Sau 5 năm thực hiện sự chuyển đổi đó (từ năm 2009), tập thể giảng viên Khoa Lý luận chính trị nhận thấy một khó khăn cần sự chia sẻ từ phía Ban Giám hiệu nhà trường, các phòng ban chức năng và tập thể giảng viên các khoa để chúng ta cùng chung tay góp sức cho việc nâng cao chất lượng giảng dạy các học phần theo quy chế đào tạo tín chỉ.

 

pdf3 trang | Chia sẻ: Thục Anh | Ngày: 19/05/2022 | Lượt xem: 12 | Lượt tải: 0download
Nội dung tài liệu Phát huy vị trí trung tâm của người học trong đào tạo tín chỉ, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfphat_huy_vi_tri_trung_tam_cua_nguoi_hoc_trong_dao_tao_tin_ch.pdf
Tài liệu liên quan