Quản lí nhà nước - Định hướng đổi mới quản lí nhà nước đối với các ngành, lĩnh vực xã hội

Định hướng đổi mới quản lí nhà nước đối với các ngành, lĩnh vực xã hội

I. Tổng quan quản lí nhà nước đối với ngành, lĩnh vực xã hội

1. Những khái niệm cơ bản

1.1. Xã hội

Khái niệm xã hội trong Tiếng Anh society. Trong tiếng Việt, xã hội là một thuật ngữ ghép

pdf22 trang | Chia sẻ: hongha80 | Lượt xem: 623 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang nội dung tài liệu Quản lí nhà nước - Định hướng đổi mới quản lí nhà nước đối với các ngành, lĩnh vực xã hội, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfchuyende9_0099.pdf