Quản lý nhà nước - Kĩ năng quản lí sự thay đổi

Kĩ năng quản lí sự thay đổi

I. Khái quát về sự thay đổi

1. Khái niệm về sự thay đổi và quản lí sự thay đổi

Thay đổi diễn ra thường xuyên trong các tổ chức chịu sự thúc đẩy của quá trình vận động của môi trường kinh tế

pdf29 trang | Chia sẻ: hongha80 | Lượt xem: 530 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang nội dung tài liệu Quản lý nhà nước - Kĩ năng quản lí sự thay đổi, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfchuyende21_0031.pdf
Tài liệu liên quan