Quản trị nguồn nhân lực - Chương 2: Phân tích công việc và hoạch định nguồn nhân lực

Quan hệ giữa phân tích công việc và các chức năng HRM:

- Tuyển mộ.

- Tuyền lựa.

- Đào tạo và phát triển.

- Đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ.

- Quản lý trả công.

pdf9 trang | Chia sẻ: zimbreakhd07 | Lượt xem: 1044 | Lượt tải: 1download
Nội dung tài liệu Quản trị nguồn nhân lực - Chương 2: Phân tích công việc và hoạch định nguồn nhân lực, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfPhantichCV-TD.pdf