Quy chuẩn quốc gia về khí thải xe ô tô sản xuất,lắp ráp và nhập khẩu mới

Quy chuẩn này quy định mức giới hạn khí thải, các phép thử và phương pháp thử, các yêu cầu về quản lý và tổ chức thực hiện việc kiểm tra khí thải trong kiểm tra chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe ô tô sản xuất, lắp ráp và xe ô tô nhập khẩu mới

pdf62 trang | Chia sẻ: lelinhqn | Lượt xem: 1808 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang nội dung tài liệu Quy chuẩn quốc gia về khí thải xe ô tô sản xuất,lắp ráp và nhập khẩu mới, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfqcvn05_2009bgtvt_2525.pdf
Tài liệu liên quan