Quy trình thuế ở công ty cổ phần bao bì Biên Hòa

Chi phí hợp lý:

- Khấu hao.

- Nguyên vật liệu, nhiên liệu, năng lượng và hàng hóa dùng cho sản xuất.

- Lương, tiền công, thưởng/trợ cấp (đối với hợp đồng lao động đã đăng ký).

- Nghiên cứu khoa học và công nghệ.

- Chi phí dịch vụ thuê ngoài (thiết bị, kiếm toán, ...).

- Chi phí đào tạo, chăm sóc sức khỏe và huấn luyện cho nhân viên.

- Chi phí quảng cáo, tiếp thị và khuyến mại (giới hạn 10%).

- Thuế, lệ phí, phí và tiền thuê đất phải trả.

- Chi phí lãi tiền vay (giới hạn mức lãi suất tối đa).

- Chi phí phân bổ.

- Chi phí khác (dự phòng, nợ xấu, các khoản giảm giá khi thỏa các điều kiện nào đó).

pdf21 trang | Chia sẻ: zimbreakhd07 | Lượt xem: 1274 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang nội dung tài liệu Quy trình thuế ở công ty cổ phần bao bì Biên Hòa, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfsovi_quy_trinh_thue_011005_0451.pdf