Sử dụng excel để thiết kế công thức thu chi tiền

Kế toán tiền mặt là nghiệp vụ quan trọng trong công tác kế toán, nó đòi hỏi tính chính xác kịp thời. Nhà quản lí tài chính trong doanh nghiệp chỉ cần xem xét và phân tích hoạt động tiền mặt và TGNH là cũng có thể hình dung tình hình hoạt động của đơn vị.

Chúng ta có thể áp dụng Excel để làm kế toán tiền mặt rất hiệu quả, nó sẽ cung cấp số liệu tổng hợp và tình hình tồn quỹ tại mọi thời điểm.

 

ppt11 trang | Chia sẻ: Mr Hưng | Lượt xem: 923 | Lượt tải: 0download
Nội dung tài liệu Sử dụng excel để thiết kế công thức thu chi tiền, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BÀI 4: SỬ DỤNG EXCEL ĐỂ THIẾT KẾ CÔNG THỨC THU CHI TIỀNKế toán tiền mặt là nghiệp vụ quan trọng trong công tác kế toán, nó đòi hỏi tính chính xác kịp thời. Nhà quản lí tài chính trong doanh nghiệp chỉ cần xem xét và phân tích hoạt động tiền mặt và TGNH là cũng có thể hình dung tình hình hoạt động của đơn vị. Chúng ta có thể áp dụng Excel để làm kế toán tiền mặt rất hiệu quả, nó sẽ cung cấp số liệu tổng hợp và tình hình tồn quỹ tại mọi thời điểm. BÀI 4: SỬ DỤNG EXCEL ĐỂ THIẾT KẾ CÔNG THỨC THU CHI TIỀN4.1 Bài toán.Sử dụng Excel để quản lí kế toán tiền mặt doanh nghiệp HOÀNG GIA bao gồm:BÀI 4: SỬ DỤNG EXCEL ĐỂ THIẾT KẾ CÔNG THỨC THU CHI TIỀN Thu tiền mặt: Cập nhật thông tin của phiếu thu tiền mặt bao gồm Ngày thu, Số chứng từ, Nội dung chi, Tài khoản đối ứng và Số tiền thu.Chi tiền mặt: Cập nhật thông tin của phiếu chi tiền mặt bao gồm Ngày chi, Số chứng từ, Nội dung chi, Tài khoản đối ứng và Số tiền chi.4.1 Bài toán. BÀI 4: SỬ DỤNG EXCEL ĐỂ THIẾT KẾ CÔNG THỨC THU CHI TIỀN4.1 Bài toán. Báo cáo tổng kết tiền mặt: bao gồm số dư đầu kì, số thu trong kì có phân theo từng tài khoản đối ứng, số chi trong kì có phân theo từng tài khoản đối ứng, tồn quỹ cuối kì.Báo cáo theo ngày: Tương tự Báo cáo tổng kết nhưng theo khoản thời gian từ ngày đến ngày do người sử dụng nhập vào.BÀI 4: SỬ DỤNG EXCEL ĐỂ THIẾT KẾ CÔNG THỨC THU CHI TIỀN 4.1 Bài toán. Một số yêu cầu:+ Tài khoản tổng kphải có trong bảng tổng kết, nếu không sẽ báo sai.+ Nhập thông tin về thu và chi tiền mặt ở các sheet Thu và sheet Chi, chương trình sẽ tự động cập nhật thu chi theo từng tài khoản đối ứng, và sổ tồn quỹ cuối kì.+ Ngày nhập phải trong khoản từ đầu tháng đến cuối tháng, ngày nhập sau phải lớn hơn hay bằng ngày nhập trước.BÀI 4: SỬ DỤNG EXCEL ĐỂ THIẾT KẾ CÔNG THỨC THU CHI TIỀN 4.2. Các sheet trong chương trình: Tạo Sheet THU TiỀN (THU) BÀI 4: SỬ DỤNG EXCEL ĐỂ THIẾT KẾ CÔNG THỨC THU CHI TIỀN 4.2. Các sheet trong chương trình: Tạo Sheet CHI TiỀN (CHI) BÀI 4: SỬ DỤNG EXCEL ĐỂ THIẾT KẾ CÔNG THỨC THU CHI TIỀN 4.2. Các sheet trong chương trình: Tạo Sheet TỔNG KẾT(TKET) BÀI 4: SỬ DỤNG EXCEL ĐỂ THIẾT KẾ CÔNG THỨC THU CHI TIỀN 4.3 Thiết lập công thức cho sheet Thu tiền (THU) 4.3.1 Định dạng màu nền cho sheet 4.3.2 Định dạng cột ngày CT 4.3.3 Thiết lập công thức cho cột TKDU THU 4.3.4 Thiết lập công thức cho cột Diễn giảiBÀI 4: SỬ DỤNG EXCEL ĐỂ THIẾT KẾ CÔNG THỨC THU CHI TIỀN 4.4 Thiết lập công thức cho sheet Chu tiền (CHI) 4.4.1 Định dạng màu nền cho sheet 4.4.2 Định dạng cột ngày CT 4.4.3 Thiết lập công thức cho cột TKDU CHI 4.4.4 Thiết lập công thức cho cột Diễn giảiBÀI 4: SỬ DỤNG EXCEL ĐỂ THIẾT KẾ CÔNG THỨC THU CHI TIỀN 4.5 Thiết lập công thức cho sheet TKET (TKET) 4.5.1 Thiết lập công thức cho cột số tiền thu 4.5.3 Tính ô tổng thu 4.5.2 Thiết lập công thức cho cột số tiền chi 4.5.4 Tính ô tổng chi 4.5.5 Tính ô tồn cuối kì

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptchuong_5_ke_toan_tien_mat_8573.ppt