Tác động của khủng hoảng kinh tế, tài chính đối với phụ nữ Việt Nam

Dẫn đề

lKhủng hoảng tài chính tại Mỹ

lSuy thoái kinh tếtoàn cầu

lNhững hệlụy của suy thoái kinh tếtoàn

cầu

- 2007: 190 triệu người mất việc làm

- 2009: 210 triệu người mất việc làm

pdf10 trang | Chia sẻ: Mr Hưng | Lượt xem: 538 | Lượt tải: 0download
Nội dung tài liệu Tác động của khủng hoảng kinh tế, tài chính đối với phụ nữ Việt Nam, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TÁC ĐỘNG CỦA KHỦNG HOẢNG KINH TẾ, TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI PHỤ NỮ VIỆT NAM Trương Thị Mai Ủy viên BCH Trung ương Đảng Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội Chủ nhiệm UB về các vấn đề xã hội lDẫn đề lKhủng hoảng tài chính tại Mỹ lSuy thoái kinh tế toàn cầu lNhững hệ lụy của suy thoái kinh tế toàn cầu - 2007: 190 triệu người mất việc làm - 2009: 210 triệu người mất việc làm TÁC ĐỘNG CỦA KHỦNG HOẢNG ĐỐI VỚI VIỆT NAM lTác động tới thị trường tài chính lTác động tới thị trường lao động lTác động tới hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp lTác động tới các nhóm yếu thế trong xã hội, như người nghèo, trẻ em, người tàn tật, người cao tuổi và phụ nữ TÁC ĐỘNG CỦA KHỦNG HOẢNG ĐỐI VỚI PHỤ NỮ lMất cơ hội việc làm lGiảm sút thu nhập l Nguy cơ tái nghèo cao lGiảm cơ hội tiếp cận các dịch vụ y tế, giáo dục có chất lượng l 2008: 67.000 lao động mất việc làm, trong đó phụ nữ chiếm 25%; có khoảng 11,3% lao động trở về nông thôn tìm được việc làm mới; tỷ lệ hộ nghèo năm 2008 còn hơn 12% CÁC BIỆN PHÁP CAN THIỆP CỦA CHÍNH PHỦ VÀ CƠ HỘI TIẾP CẬN CỦA PHỤ NỮ lThúc đẩy sản xuất, kinh doanh và xuất khẩu lThực hiện các biện pháp kích cầu đầu tư và tiêu dùng lChính sách tài chính, tiền tệ lBảo đảm an sinh xã hội lTổ chức thực hiện lChi cho an sinh xã hội chiếm 13%/tổng chi ngân sách nhà nước TRIỂN KHAI GÓI KÍCH CẦU lHỗ trợ lãi suất vay vốn tín dụng – 17.000 tỷ đồng lTạm hoãn thu hồi vốn đầu tư XDCB ứng trước – 3.400 tỷ đồng lỨng trước NSNN để thực hiện một số dự án cấp bách – 37.200 tỷ đồng lChuyển nguồn vốn đầu tư kế hoạch năm 2008 sang 2009 – 30.200 tỷ đồng TRIỂN KHAI GÓI KÍCH CẦU (Tiếp) lPhát hành thêm trái phiếu Chính phủ - 20.000 tỷ đồng lThực hiện chính sách giảm thuế 28.000 tỷ đồng lBảo đảm tín dụng cho doanh nghiệp lCác khoản chi kích cầu khác nhằm ngăn chặn suy giảm kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội CỞ SỞ PHÁP LÝ – LUẬT BÌNH ĐẲNG GIỚI l Luật Bình đẳng giới: - Khoản 1, Đ7 – chính sách của Nhà nước về bình đẳng giới - Đ12 – bình đẳng giới trong lĩnh vực kinh tế - Đ13 – bình đẳng giới trong lĩnh vực lao động l Chương X, Bộ luật lao động – những quy định riêng đối với lao động nữ - Đ109 – những bảo đảm quyền làm việc của phụ nữ bình đẳng về mọi mặt với nam giới KIẾN NGHỊ CHÍNH SÁCH lXây dựng cơ sở dữ liệu về giới -> hoạch định chính sách lCơ cấu lại lao động theo ngành nghề lCải cách tổng thể hệ thống an sinh xã hội Trân trọng cảm ơn sự chú ý theo dõi của Quý v ị.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdf11_truong_thi_mai_tac_dong_khung_hoang_kt_2365.pdf