Tài liệu môn Hóa học lớp 8

1. Oxit

Là hợp chất gồm 2 nguyên tố trong đó có 1 nguyên tố là oxi.

* Công thức tổng quát : RxOy.

* Tên gọi : Tên của R + hoá trị của R (nếu R có nhiều hoá trị) + "oxit".

* Oxit bazơ là những oxit tác dụng với dung dịch axit tạo thành muối và nước, là oxit của kim loại.

* Oxit axit là những oxit tác dụng với dung dịch bazơ tạo thành muối và nước, thường là oxit của phi kim.

* Oxit lưỡng tính là những oxit tác dụng với dung dịch bazơ và tác dụng với dung dịch axit tạo thành muối và nước.

* Oxit không tạo muối là những oxit không tác dụng với axit, bazơ, nước.

Thí dụ : – Oxit bazơ : CaO, canxi oxit

– Oxit axit : SO2, lưu huỳnh(IV) oxit

– Oxit lưỡng tính : Al2O3, nhôm oxit

– Oxit không tạo muối : CO, cacbon(II) oxit

2. Bazơ

Là hợp chất mà phân tử có 1 nguyên tử kim loại liên kết với 1 hay nhiều nhóm hiđroxit (–OH).

* Công thức tổng quát : M(OH)n ;

M : kim loại ; n : hoá trị của kim loại.

* Tên gọi :

Tên kim loại + hoá trị kim loại (nếu kim loại có nhiều hoá trị) + hiđroxit.

* Bazơ tan trong nước gọi là dung dịch bazơ hay kiềm.

Thí dụ : Bazơ không tan : Fe(OH)2, sắt(II) hiđroxit ;

Bazơ tan (kiềm) : NaOH, natri hiđroxit.

 

doc38 trang | Chia sẻ: longpd | Lượt xem: 2033 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang nội dung tài liệu Tài liệu môn Hóa học lớp 8, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • docChuong I.doc
 • docbang tinh tan.doc
 • docBang tuan hoan.doc
 • docChuong II.doc
 • docchuong V.doc
 • docChuongIII.doc
 • docChuongIV.doc
 • docDap an 1.doc
 • docloi noi dau.doc
 • docMuc luc.doc
 • docPhan II-bai tap tong hop.doc
 • docphan III.doc
 • docphan suabai 42.doc
Tài liệu liên quan