Tập san Đại học Sư phạm - Số 2, tháng 6,7 - 1955

(Bản scan)

Ngày 4 - 2 - 1955, Chính phủ Việt Nam dân chủ cộng hòa tuyên bố sẵn sàng lập quan hệ bình thường giữa Bắc và Nam.

Ngày 6 - 6, Chính phủ lại tuyên bố sẵn sàng mở hội nghị hiệp thương để chuẩn bị tổng tuyển cử tự do thống nhất nước nhà.

Lời tuyên bố của Chính phủ đã được toàn thể nhân dân nhiệt liệt hoan nghênh và quyết tâm thực hiện, vì thống nhất, cũng như độc lập, là quyền dân tộc thiêng liêng của nhân dân Việt Nam.

pdf112 trang | Chia sẻ: zimbreakhd07 | Lượt xem: 784 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang nội dung tài liệu Tập san Đại học Sư phạm - Số 2, tháng 6,7 - 1955, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdf2.pdf