Tập san nghiên cứu Văn Sử Địa - Số 3

(Bản scan)

Xã hội phong kiến là một tất yếu lịch sử trong quá trình phát triển của xã hội nước ta.

Có bạn đề ra ý kiến: "Đã nói nhân dân lao động sáng tạo ra lịch sử, tại sao không bỏ hẳn những tiếng xã hội phong kiến, chế độ phong kiến đi và thay thế vào đó là xã hội nông dân?".

Nhân dân lao động sáng tạo ra lịch sử, đó là một chân lý đã được chứng tỏ trong bất cứ xã hội nước nào. Nhưng việc sáng tạo ấy không thể vượt ra khỏi quy luật khách quan của xã hội trong những điều kiện cụ thể nhất định được.

pdf82 trang | Chia sẻ: zimbreakhd07 | Lượt xem: 829 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem trước 20 trang nội dung tài liệu Tập san nghiên cứu Văn Sử Địa - Số 3, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdf5.pdf