Thảo luận Hệ thống tài chính Việt Nam

(Bản scan)

Hiện nay ở Việt Nam có hàng trằm tổ chức cung cấp dịch vụ tài chính vi mô thuộc ba khu vực: khu vực chính thức, khu vực bán chính thức và khu vực phi chính thức

pdf36 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Lượt xem: 1015 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang nội dung tài liệu Thảo luận Hệ thống tài chính Việt Nam, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfHE THONG TAI CHINH VIET NAM HOAT DONG CUA MOT SO TRUNG GIAN TAI CHINH THEO LUAT CUA CAC TO CHUC TIN DUNG NAM 2010.pdf
Tài liệu liên quan