Thực hành nghiệp vụ Kế toán ở công ty Đại Phú

NV1: Ngày 01/01/2002.

Phiếu nhập kho số 1. Nhập kho 1260 tấn than ron đơn giá 30.000 đ/kg. Thuế VAT 10%. Chưa thanh toán tiền cho công ty xi măng X78

 

NV2: Ngày 01/01/2002.

Phiếu chi số 1. Kèm các chứng từ gốc có liên quan về việc chi trả tiền vận chuyển, bốc dỡ số hàng nhập kho ngày 01/01/2002 là: 500.000đ. Thuế VAT 5%.

 

NV3: Ngày 02/01/2002.

Công An Hoà trả 1/2 số nợ kỳ trước. Đã nhận được giấy báo của ngân hàng NN PTNT

 

NV4: Ngày 02/01/2002.

Phiếu xuất kho số 01. Xuất kho 2010 Tấn Than Ron cho bộ phận sản xuất trong đó:

- 1520 Tấn Than Ron dùng cho bộ phận sản xuất than cám 2

- 490 Tấn Than Ron dùng cho bộ phận sản xuất than cám 3

 

NV5: Ngày 02/01/2002.

Phiếu nhập kho số 2. Nhập kho 6.200Tấn than xít Đơn giá 10.200đ/Tấn . Thuế VAT 10%. Đã thanh toán trước 50% bằng TGNH. Số còn lại Công ty nhận nợ.

NV6: Ngày 02/01/2002.

 

Phiếu chi số 2. Kèm các chứng từ gốc liên quan về việc chi trả tiền vận chuyển hàng ngày 02/01/2002 là 700.000đ. Thuế VAT 10%.

 

NV7: Ngày 03/01/2002

Phiếu xuất kho số 02. Xuất kho 2310Tấn than xít cho bộ phận sản xuất trong đó:

- 1700 Tấn than xít dùng cho bộ phận sản xuất Than cám 3.

- 610 Tấn than xít dùng cho bộ phận sản xuất Than cám 2

 

NV8: Ngày 04/01/2002.

Phiếu thu số 8. Rút tiền gửi ngân hàng về nhập quỹ tiền mặt: 34.000.000đ

 

NV9: Ngày 04/01/2002.

Phiếu chi số 09. Mua 3 máy vi tính phục vụ cho bộ phận bán hàng trị giá 7.500.000 đ/máy. Thuế VAT 10%. Đã thanh toán bằng tiền mặt.

 

NV10: Ngày 06/01/2002.

Thanh toán tiền ở NV1 bằng tiền gửi ngân hàng. Đã nhận được giấy báo nợ của ngân hàng NNPTNT.

 

doc179 trang | Chia sẻ: zimbreakhd07 | Lượt xem: 1391 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang nội dung tài liệu Thực hành nghiệp vụ Kế toán ở công ty Đại Phú, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docKT069.doc
Tài liệu liên quan