Thực trạng kiểm tra, đánh giá kết quả học tập môn Giáo dục học tại các trường Đại học Sư phạm của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

Kiểm tra, đánh giá kết quả học tập giữ vị trí quan trong trong quá trình dạy học. Kiểm tra, đánh giá không chỉ mang ý nghĩa thông báo về kết quả học tập của học sinh sau một giai đoạn nhất định mà còn được các nhà lí luận dạy học hiện đại xem như một phương pháp hay một hình thức tổ chức dạy học có hiệu quả (nếu đưỢC thực hiện tốt ).

 Giáo dục học (GDH) với tư cách là một môn nghiệp vụ trong nhà trường sư phạm, giữ vai trò quan trọng trong việc góp phần hình thành nền tảng văn hóa sự phạm cho sinh viên (SV) các trường sư phạm. Việc kiểm tra, đánh giá chất lượng học tập môn GDH liên quan chặt chẽ và ảnh hưởng trực tiếp tới chất lượng thực hiện nghiệp vụ sư phạm, một trong những nhiệm vụ và mục tiêu cơ bản của các nhà trường sư phạm.

 

pdf6 trang | Chia sẻ: Thục Anh | Ngày: 13/05/2022 | Lượt xem: 155 | Lượt tải: 0download
Nội dung tài liệu Thực trạng kiểm tra, đánh giá kết quả học tập môn Giáo dục học tại các trường Đại học Sư phạm của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfthuc_trang_kiem_tra_danh_gia_ket_qua_hoc_tap_mon_giao_duc_ho.pdf
Tài liệu liên quan