Tổng quan về phân tích tài chính

Mục tiêu:

- Hiểu được thế nào là phân tích tài chính

- Hiểu được tiến trình phân tích tài chính

- Biết các bước phân tích tài chính

•Nội dung:

•Các bước phân tích tài chính

•Các nội dung phân tích tài chính

•Các công cụ phân tích tài chính

pdf12 trang | Chia sẻ: Mr Hưng | Lượt xem: 665 | Lượt tải: 0download
Nội dung tài liệu Tổng quan về phân tích tài chính, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
30-Dec-13 1 TỔNG QUAN VỀ PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH Mục tiêu và Nội dung •Mục tiêu: -Hiểu được thế nào là phân tích tài chính -Hiểu được tiến trình phân tích tài chính -Biết các bước phân tích tài chính •Nội dung: •Các bước phân tích tài chính •Các nội dung phân tích tài chính •Các công cụ phân tích tài chính 30-Dec-13 2 Tại sao phải phân tích báo cáo tài chính? Biết cách sử dụng các báo cáo tài chính cho phép người sử dụng đánh giá:  Vị thế tài chính của DN  Thành công trong hoạt động của DN  Chính sách và chiến lược của ban giám đốc  Hiểu rõ được hoạt động trong tương lai Định nghĩa Phân tích tài chính Phân tích tài chính là sử dụng các công cụ và kỹ thuật phân tích để phân tích các báo cáo tài chính và dữ liệu liên quan nhằm đánh giá hiệu quả hoạt động và xu hướng hoạt động của một doanh nghiệp. 30-Dec-13 3 Những người cần phân tích BCTC • Nhà đầu tư • Nhà cung cấp tín dụng • Cơ quan kiểm toán • Cơ quan thuế/khác • Nhà quản lý • Người lao động • CÁC BƯỚC THỰC HIỆN PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH Ra quyết định Lựa chọn công cụ/phương pháp phân tích Mục tiêu phân tích (Để làm gì?) Thu thập số liệu (chính thống/phi chính thống) Kiểm tra, cập nhật Tính toán, phân tích 1 3 45 6 2 30-Dec-13 4 Bước 1: Xác định mục tiêu phân tích Mục tiêu phân tích là gì? Xác định các câu hỏi cần trả lời? Bước 2: Chọn công cụ và kỹ thuật phân tích •Công cụ: - Số liệu, bảng biểu •Kỹ thuật phân tích •Phân tích so sánh •Phân tích tỷ trọng •Phân tích tỷ số •Phân tích Dupont • 30-Dec-13 5 Bước 2: Công cụ và kỹ thuật phân tích Phương pháp so sánh Phương pháp Dupont Tình hình tài chính Giải thích nguyên nhân Phương pháp tỷ số Bước 2: Công cụ và kỹ thuật phân tích • Phân tích ngang (horizontal analysis) • Phân tích biến động (Year-To-Year Approach) • Phân tích chỉ số (Base-Year-To-Date Approach – Index analysis) • Phân tích dọc (vertical analysis – Common – size analysis) Tính tỷ lệ phần trăm của từng hạng mục trong BCDKT so với Tổng tài sản hoặc từng hạng mục của BCKQKD so với Doanh thu thuần • Phân tích chỉ số (Ratio analysis): Phân tích sự tương quan giữa các hạng mục của BCTC. Phương pháp so sánh 30-Dec-13 6 PHƯƠNG PHÁP SO SÁNH Sức mạnh tài chính + Xu hướng biến động So sánh với các công ty cùng lĩnh vực Phân tích theo xu hướng CÁC ĐIỂU KIỆN ĐỂ SO SÁNH _Cùng lĩnh vực. _Cùng quy mô. _Cùng thời gian hoạt động. _Cùng điều kiện phương thức kinh doanh. _Cùng sử dụng các phương pháp báo cáo tài chính. _Vị thế trên thị trường. _Sức mạnh tài chính so với các đối thủ cạnh tranh. 30-Dec-13 7 Tăng trưởng GDP qua các năm 0.00% 2.00% 4.00% 6.00% 8.00% 10.00% 2003 2004 2005 2006 20072008e U SD 0 200 400 600 800 1000 1200 GDP đầu người Tốc độ tăng trưởng GDP Tốc độ tăng trưởng doanh thu và lãi ròng 54% 121% 23.43% 192% 176% -67.22% -100% -50% 0% 50% 100% 150% 200% 250% 2006 2007 1H-2008 %doanh thu % Lãi ròng Năm 2007 HBC SC5 DCC Tổng tài sản (tỷ đồng) 940.07 916.52 361.11 Doanh thu (tỷ đồng) 455.35 772.35 375.44 Doanh thu K.doanh địa ốc 132.24 Tăng trưởng doanh thu (%) 121.5% 61.04% 30.12% Lợi nhuận gộp biên (%) 13.3% 9.46% 7.52% Lợi nhuận ròng (tỷ đồng) 24.83 61.503 19.504 Đòn bẩy tài chính 2.77 5.52 1.7 ROA 3.0% 8.51% 6.66% ROE 8.3% 59.07% 14.82% EPS (đồng) cuối kì 3,689 5,960 1,970 P/E (x) 5.18 5.07 6.7 P/B (x) 0.49 1.88 0.61 BƯỚC 2: CÔNG CỤ VÀ KỸ THUẬT PHÂN TÍCH Bước 3: Thu thập và đánh giá chất lượng tài liệu  Báo cáo tài chính Bản cân đối kế toán Báo cáo kết quả kinh doanh Báo cáo lưu chuyển tiền tệ Thuyết minh báo cáo tài chính  Các tài liệu khác: Báo cáo thường niên Các thông tin, dữ liệu về kinh tế vĩ mô, ngành Các thông tin, thông báo bất thường của công ty . 30-Dec-13 8 Đánh giá chất lượng báo cáo tài chính là quá trình đánh giá xem công tác lập báo cáo tài chính của doanh nghiệp phản ánh thực tế kinh tế đến mức độ nào Bước 3: Thu thập và đánh giá chất lượng tài liệu • Thực hiện phân tích Bước 4: Tính toán và phân tích 30-Dec-13 9 • Đầu tư hay không? • Cho vay hay không? • Doanh nghiệp đang trục trặc chỗ nào? • Có nên thực hiện M&A không? •.. Bước 5: Ra quyết định • Cập nhật thông tin • Đánh giá lại bản phân tích • Điều chỉnh quyết định nếu có Bước 6: Cập nhật, kiểm tra lại 30-Dec-13 10 Phân tích tài chính Phân tích tài chính (vốn cổ phần) thường bao gồm ba lĩnh vực lớn: • Phân tích khả năng sinh lợi: Đánh giá tỷ suất sinh lợi trên đầu tư của công ty. • Phân tích rủi ro: Đánh giá khả năng đáp ứng nghĩa vụ (cam kết) của công ty. • Phân tích nguồn và sử dụng nguồn vốn: Đánh giá cách thức công ty huy động nguồn và sử dụng nguồn vốn. Phân tích môi trường kinh doanh và chiến lược kinh doanh Phân tích ngành Phân tích chiến lược Ước tính chi phí sử dụng vốn Phân tích tài chính Phân tích khả năng sinh lợi Phân tích nguồn và sử dụng nguồn vốn Phân tích rủi ro Phân tích triển vọng Phân tích báo cáo tài chính Phân tích kế toán Giá trị nội tại Tiến trình phân tích công ty 30-Dec-13 11 KHUNG PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Giai đoạn Nguồn thông tin Sản phẩm 1. Xác định mục tiêu và nội dung phân tích Liên lạc với khách hàng hoặc cán bộ phụ trách về các thứ cần thiết và các vấn đề liên quan Xem xét yêu cầu cụ thể của tổ chức về sản phẩm phải hoàn thành Xác định mục tiêu của nhà phân tích: đánh giá vốn cổ phần hay cung cấp tín dụng hay xếp hạng tín dụng. Bản báo cáo xác định mục tiêu phân tích Một danh sách (bằng văn bản hoặc không bằng văn bản chính thức) các câu hỏi cụ thể mà chuyên viên phân tích phải trả lời Nội dung và tính chất của bản báo cáo phải hoàn thành Thời gian và ngân sách cần thiết để hoàn thành bản báo cáo 2. Thu thập dữ liệu Các báo cáo tài chính, các dữ liệu tài chính, bảng câu hỏi, các dữ liệu về nền kinh tế/ngành Thảo luận với ban quản lý, nhà cung cấp, khách hàng, đối thủ cạnh tranh Đi thực tế thăm công ty ( như đến xem dây chuyền sản xuất hoặc chuỗi cửa hàng bán lẻ) Các báo cáo tài chính được tập hợp một cách có tổ chức Bảng các dữ liệu tài chính Bản câu hỏi hoàn chỉnh, nếu có KHUNG PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Giai đoạn Nguồn thông tin Sản phẩm 3. Xử lý dữ liệu Dữ liệu thu thập được từ các bước trên Các BCTC đã điều chỉnh Báo cáo tài chính theo tỷ trọng Các tỷ số và đồ thị, bảng biểu Dự báo 4. Phân tích/Diễn giải dữ liệu đã xử lý Dữ liệu thu thập được cũng như dữ liệu đã xử lý Kết quả phân tích 5. Phát triển và đưa ra kết luận và khuyến nghị (cùng với 1 báo cáo phân tich) Kết quả phân tích cũng như các báo cáo trước đó Quy định của tổ chức về các báo cáo được công bố ra ngoài Báo cáo phân tích trả lời các câu hỏi được nêu ra trong bước 1 Khuyến nghị liên quan đến mục tiêu phân tích, như liệu có nên đầu tư hay cung cấp tín dụng không 6. Theo dõi, kiểm tra Thu thập thông tin, định kỳ lập lại các bước trên để xác định xem liệu có thay đổi gì với những kết luận hoặc khuyến nghị đã nêu trước kia không Cập nhập báo cáo phân tích và khuyến nghị 30-Dec-13 12 Mẫu báo cáo Phân tích Vốn cổ phần Mục Mục đích Nội dung Ghi chú/Nhận định Mục lục (Table of contents) Cho thấy kết cấu của bản phân tích Sắp xếp các nội dung theo thứ tự trình bày Thường áp dụng đối với các bản phân tích dài Tóm tắt và khuyến nghị đầu tư (Summary and Investment Conclusion) Trình bày bức tranh chung Trình bày các kết luận phân tích chính Khuyến nghị đầu tư • Mô tả tổng quan về công ty • Những thành tựu phát triển lớn gần đây của công ty • Dự phóng thu nhập • Những kết luận khác • Tóm lược kết quả định giá • Khuyến nghị đầu tư Một bản tóm tắt phân tích, có thể gọi là “Báo cáo tóm lược” Tóm lược về doanh nghiệp (Business Summary) Giới thiệu chi tiết hơn về công ty Trình bày những hiểu biết cụ thể về vị thế hiện tại và tình hình kinh tế của công ty Đưa ra và giải thích các dự báo cụ thể • Mô tả công ty chi tiết đến mức từng bộ phận. • Phân tích ngành • Phân tích vị thế cạnh tranh trong ngành • Đánh giá hiệu quả hoạt động trong quá khứ của công ty • Dự phóng các chỉ tiêu tài chính • Thực hiện bước đầu và bước thứ 2 trong quy trình định giá • Các dự báo tài chính phải được giải thích đầy đủ và phản ánh được phần phân tích về chất lượng thu nhập Mẫu báo cáo Phân tích Vốn cổ phần (tt) Mục Mục đích Nội dung Ghi chú/Nhận định Rủi ro Risks Cảnh báo người đọc về các nhân tố rủi ro khi đầu tư vào chứng khoán này • Khả năng xảy ra những diễn tiến bất lợi trong ngành • Khả năng xảy ra những quy định, chính sách bất lợi trong ngành • Khả năng xảy ra những diễn tiến bất lợi trong nội bộ công ty • Các nhân tố rủi ro trong dự báo • Các rủi ro khác Người đọc nên có đầy đủ thông tin để quyết định xem chuyên gia phâ tích xác định và đánh giá rủi ro đối với đầu tư vào chứng khoán này như thế nào Định giá Valuation Trình bày việc định giá một cách rõ ràng và cẩn trọng • Mô tả (các) mô hình sử dụng để định giá • Tóm tắt lại các dự liệu đầu vào sử dụng để định giá • Trình bày kết quả định giá và kết luận Người đọc nên có đủ thông tin để bình luận về kết quả phân tích Bảng dữ liệu quá khứ và dự phóng (Historical and Pro Forma Tables) Sắp xếp và rình bày dữ liệu để hỗ trợ cho việc phân tích Tóm lược về doanh nghiệp Phần này thường là 1 phần riêng trong các bản phân tích đầy đủ (dài). Niều báo cáo gộp toàn bộ phần này hoặc một trích một số thông tin trong phần này vào phần Tóm lược về Doanh nghiệp

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdflecture_1_tong_quan_ve_pttc_0405.pdf