Xây dựng chuẩn đầu ra đào tạo bs đa khoa 6 năm

Chuẩn đầu ra là

– quy định về nội dung

• kiến thức chuyên môn;

• kỹ năng thực hành,

• khả năng nhận thức công nghệ

• và giải quyết vấn đề;

– công việc mà người học có thể đảm nhận sau

khi tốt nghiệp

– và các yêu cầu đặc thù khác đối với từng trình

độ, ngành đào tạo.

pdf29 trang | Chia sẻ: Mr Hưng | Lượt xem: 734 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang nội dung tài liệu Xây dựng chuẩn đầu ra đào tạo bs đa khoa 6 năm, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Xây dựng Chuẩn đầu ra Đào tạo BS đa khoa 6 năm PGSTS Đỗ Đình Công PGSTS Trần Diệp Tuấn Cơ sở xây dựng CĐR • Thông tư – 2196 /BGDĐT-GDĐH • V/v: hướng dẫn xây dựng và công bố chuẩn đầu ra ngành đào tạo • Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2010 • Chương trình đào tạo BS đa khoa – Bộ GD và ĐT • Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2001 Khái niệm chuẩn đầu ra ngành đào tạo • Chuẩn đầu ra là – quy định về nội dung • kiến thức chuyên môn; • kỹ năng thực hành, • khả năng nhận thức công nghệ • và giải quyết vấn đề; – công việc mà người học có thể đảm nhận sau khi tốt nghiệp – và các yêu cầu đặc thù khác đối với từng trình độ, ngành đào tạo. Thông tư 2196 /BGDĐT-GDĐH Nội dung của chuẩn đầu ra • a) Tên ngành đào tạo: • b) Trình độ đào tạo: • c) Yêu cầu về kiến thức: – Tri thức chuyên môn, – Năng lực nghề nghiệp, • d) Yêu cầu về kỹ năng: – Kỹ năng cứng: Kỹ năng chuyên môn, năng lực thực hành nghề nghiệp, kỹ năng xử lý tình huống, kỹ năng giải quyết vấn đề, – Kỹ năng mềm: Kỹ năng giao tiếp, làm việc theo nhóm, khả năng sử dụng ngoại ngữ, tin học, Thông tư 2196 /BGDĐT-GDĐH Nội dung của chuẩn đầu ra • đ) Yêu cầu về thái độ: – Phẩm chất đạo đức, ý thức nghề nghiệp, trách nhiệm công dân; – Trách nhiệm, đạo đức, tác phong nghề nghiệp, thái độ phục vụ; – Khả năng cập nhật kiến thức, sáng tạo trong công việc. • e) Vị trí làm việc của người học sau khi tốt nghiệp; • g) Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường; • h) Các chương trình, tài liệu, chuẩn quốc tế mà nhà trường tham khảo. Thông tư 2196 /BGDĐT-GDĐH Chương trình đào tạo BS đa khoa • Quyết định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo – 12/2001/QĐ-BGD&ĐT • Vv Ban hành chương trình khung các ngành đào tạo đại học, Mô tả nhiệm vụ Bác sỹ đa khoa 1. Quản lý hoạt động chăm sóc sức khoẻ tại cộng đồng 2. Phòng bệnh và giáo dục sức khoẻ 3. CĐ bệnh nội khoa thông thường Thực hiện một số xét nghiệm đơn giản Hiểu kết quả một số xét nghiệm cơ bản XT cấp cứu thường gặp bệnh nội khoa bài thuốc y học cổ truyền đơn giản XT ban đầu cấp cứu thường gặp bệnh ngoại khoa CĐ định hướng một số bệnh chuyên khoa 4. Chăm sóc bệnh nhân tại nhà, tại cộng đồng 5. Thực hiện công tác đào tạo và nghiên cứu BS gia đình BS ở phường-xã, quận-huyện BS ở BV tỉnh-TP BS ở Viện- ĐH - Trung tâm CK CĐ bệnh nội khoa thông thường Thực hiện xét nghiệm đơn giản Hiểu kết quả xét nghiệm cơ bản XT cấp cứu thường gặp bệnh nội khoa bài thuốc y học cổ truyền đơn giản XT ban đầu cấp cứu ngoại khoa CĐ định hướng bệnh chuyên khoa Khoa Y – Đại học Y Dược TpHCM đào tạo bác sỹ đa khoa có y đức có kiến thức khoa học cơ bản có kiến thức y học cơ sở vững chắc có kiến thức và kỹ năng cơ bản về y học lâm sàng và cộng đồng kết hợp được y học hiện đại với y học cổ truyền có khả năng tự học vươn lên để đáp ứng nhu cầu chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân. Đề xuất • S • Ử • A • như thế nào •? CĐR chương trình CĐR môn học Yêu cầu về kiến thức • Bác sĩ đa khoa được trang bị – các kiến thức đại cương về Lý luận của Chủ nghĩa Mác Lênin và Tư tưởng Hố Chí Minh. – nền tảng khoa học căn bản về toán, lý, hóa, sinh vật • xây dựng kiến thức về khoa học sức khỏe – thuộc nhiều chuyên ngành khác nhau – chăm sóc sức khỏe cho người dân. • Đủ năng lực – tham gia vào mọi cấp đào tạo có tính quốc gia thuộc ngành nghề của mình. • Đạt được kiến thức cơ bản – phối hợp với đồng nghiệp – kết hợp hài hòa những tiến bộ khoa học với tinh hoa của nền y học phương Đông. Yêu cầu về kỹ năng (cứng) • Bác sĩ đa khoa có đủ trình độ và kỹ năng • để đưa ra những quyết định đúng trong chăm sóc sức khỏe ban đầu cho cộng đồng, gồm: – Tổ chức và thực hiện công tác phòng bệnh, bảo vệ sức khỏe cho bệnh nhân và cộng đồng – Quản lý sức khỏe cho người dân trong cộng đồng – Chẩn đoán và xử trí được những bệnh lý phổ biến trong cộng đồng – Chẩn đoán định hướng được một số bệnh chuyên khoa để gởi đến những cơ sở điều trị thích hợp – Quản lý các bệnh mạn tính phổ biến trong cộng đồng Yêu cầu về kỹ năng (cứng) • Người bác sĩ được đào tạo – phương pháp luận khoa học để làm việc một cách khoa học. – tìm tiếm được thông tin phục vụ cho công việc, khi tham gia vào các dự án. – phân tích, phê phán và đánh giá các dữ liệu hay thông tin tìm được – tham gia nghiên cứu khoa học và công bố thông tin khoa học. Yêu cầu về kỹ năng (mềm) • Bác sĩ đa khoa thể hiện – sự linh hoạt của mình; với những qui chuẩn đạo đức và luật pháp. Đồng hành với sự phát triển của ngành y tế, với các chính sách y tế của Nhà nước. • Có trình độ ngoại ngữ và tin học – tối thiểu để thích ứng cao với những tiến bộ khoa học và xã hội. • Có kỹ năng hợp tác và làm việc hiệu quả – với những nhân viên y tế khác trong sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân. • Giao tiếp một cách chuẩn mực và thông tin rõ ràng – tình trạng sức khỏe hay bệnh tật cho người bệnh và gia đình người bệnh. Yêu cầu về thái độ • Bác sĩ đa khoa được rèn luyện phẩm chất đạo đức – của một công dân, có lương tâm nghề nghiệp đối với bệnh nhân, với đồng nghiệp, với ngành y tế. • Thể hiện cao nhất tính chuyên nghiệp – và sẵn sàng chịu trách nhiệm trước pháp luật về những quyết định khi chăm sóc sức khỏe của người dân. • Bác sĩ đa khoa cũng được hướng dẫn cách ra quyết định một cách độc lập, – phù hợp với quy chế bệnh viện, với luật pháp và y đức. • Việc thực hành lâm sàng giúp thầy thuốc xây dựng thái độ đúng đắn – hướng đến cải thiện môi trường cộng đồng, phòng bệnh và phòng di chứng, chữa khỏi bệnh tật và phục hồi sức khỏe cho người dân. • Có trách nhiệm tham gia vào hoạt động của ngành y tế – quan tâm đến lãnh vực tài chính, và công tác điều hành. Phẩm chất đạo đức, ý thức nghề nghiệp, trách nhiệm công dân Yêu cầu về thái độ • Bác sĩ đa khoa thể hiện tác phong nghề nghiệp – nghiêm túc, thái độ phục vụ đúng đắn của người thầy thuốc; hành xử và hành nghề đúng theo các qui phạm y đức. • Luôn tôn trọng người bệnh – không phân biệt đối xử. Cảm thông với người bệnh và người thân của họ • Bác sĩ đa khoa nhận thức được tầm quan trọng của việc đào tạo liên tục, là nền tảng của việc nâng cao trình độ chuyên môn và hiệu quả công tác. • Hàng năm tự giác tham dự hay tham gia tổ chức chương trình đào tạo liên tục cho cá nhân hay cho đơn vị. • Ý thức được việc sáng tạo trong công việc, thích nghi với hoàn cảnh và điều kiện làm việc. Khả năng cập nhật kiến thức, sáng tạo trong công việc Trách nhiệm, đạo đức, tác phong nghề nghiệp, thái độ phục vụ Vị trí làm việc • Bác sĩ gia đình • Bác sĩ làm việc tại các phòng khám cấp quận hay huyện, phường hay xã • Bác sĩ phòng khám đa khoa hay Bác sĩ phòng cấp cứu • Bác sĩ làm việc tại y tế cơ quan • Đào tạo chuyên sâu trong lãnh vực – nghiên cứu, phòng bệnh, chữa bệnh hay quản lý sức khỏe Khả năng học tập • CME • Nội trú • Chuyên khoa cấp 1 • Chuyên khoa cấp 2 • Cao học • Nghiên cứu sinh Việc làm • Khoa – Công bố • Chuẩn đầu ra • Mục tiêu đào tạo – Xác định khung chương trình chuẩn của khoa • Phân bố chương trình Biện pháp chống trùng lắp • Cấp BM – Xác định • Mục tiêu đào tạo của BM • Chương trình đào tạo – Kiến thức – Kỹ năng – Thái độ » Bài giảng » Cấp độ đạt được » Mẫu ICD » Bộ môn liên hệ Biện pháp chống trùng lắp • Cấp liên BM – Thảo luận • Mục tiêu đào tạo • Xây dựng nội dung giảng chung – Phân công • Nội dung giảng chung • Phân xử –Phòng đào tạo Khoa Biện pháp chống trùng lắp • Cấp Lâm sàng và Cơ sở • Cấp Khoa Kiến thức Kỹ năng thực hành

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfchuan_dau_ra_16_5_9933.pdf