Bài giảng Bài 17 . Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng (năm 40)

Đánh dấu X vào ô  trước ý nói lên chính sách cai trị của nhà Triệu và nhà Hán ở Âu Lạc

 a. Triệu Đà chia Âu Lạc thành 2 quận : Giao Chỉ , Cửu Chân

 b. Nhà Hán chia lại thành 3 quận : Giao Chỉ , Cửu Chân và Nhật Nam

 c. Nhân dân Âu Lạc phải nộp cho chính quyền đô hộ các loại thuế và phải cống nạp nặng nề

 d. Đưa người Hán sang ở lẫn với dân ta , bắt dân ta phải theo phong tục người Hán

 e. Bọn quan lại Hán rất tham lam , tàn bạo và nhân dân Âu Lạc bị đối xử rất tàn tệ

 

ppt20 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Ngày: 23/08/2014 | Lượt xem: 868 | Lượt tải: 0download
Nội dung tài liệu Bài giảng Bài 17 . Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng (năm 40), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Baøi 17 Cuoäc khôûi nghóa Hai Baø Tröng ( naêm 40 ) Bài 17 . Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng (năm 40) 1. Nước Âu Lạc từ TKII TCN đến TKI có gì thay đổi ? 2. Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng bùng nổ . a. Nguyên nhân b. Diễn biến c. Kết quả và ý nghĩa 1. Nước Âu Lạc từ TKII TCN đến TKI có gì thay đổi ? - Hành chính : 1. Nước Âu Lạc từ TKII TCN đến TKI có gì thay đổi ? Nhà Hán gộp Âu Lạc với 6 quận của Trung Quốc thành châu Giao nhằm mục đích gì ? Hành chính : Học SGK trang 47 1. Nước Âu Lạc từ TKII TCN đến TKI có gì thay đổi? (Đơn vị hành chánh) (Người đứng đầu) Em có nhận xét gì về cách đặt quan lại cai trị của nhà Hán ? - Bộ máy cai trị : 1. Nước Âu Lạc từ TKII TCN đến TKI có gì thay đổi - Chính sách cai trị : Áp bức , bóc lột : bằng tô thuế và cống nạp Đồng hoá dân tộc ta Chính sách đồng hoá: chính sách nhằm làm thay đổi lối sống của một dân tộc khác theo lối sống của dân tộc mình Thảo luận : Theo em , nhân dân ta sẽ có phản ứng gì trước các chính sách cai trị , bóc lột của nhà Hán ? Thảo luận : Theo em , nhân dân ta sẽ có phản ứng gì trước các chính sách cai trị , bóc lột của nhà Hán ? Nhân dân ta sẽ vùng lên đấu tranh chống lại ách đô hộ, cai trị của nhà Hán 2. Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng bùng nổ Do chính sách thống trị tàn bạo của nhà Hán Thi Sách bị Tô Định giết chết a. Nguyên nhân : - Mùa xuân năm 40 , Hai Bà dựng cờ khởi nghĩa ở Hát Môn 2. Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng bùng nổ b. Diễn biến : Một xin rửa sạch nước thù Hai xin đem lại nghiệp xưa họ Hùng Ba kẻo oan ức lòng chồng Bốn xin vẹn vẹn sở công lênh này ( Thiên Nam ngữ lục, áng sử ca dân gian TKXVII ) Qua 4 câu thơ trên em hãy cho biết mục tiêu của cuộc khởi nghĩa . Các đội nghĩa binh kéo về Mê Linh tụ nghĩa Theo em , việc khắp nơi đều kéo quân về Mê Linh nói lên điều gì ? 2. Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng bùng nổ b. Diễn biến : - Từ Hát Môn nghĩa quân tiến đánh Mê Linh , Cổ Loa rồi Luy Lâu Lược đồ cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng 2. Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng bùng nổ Khởi nghĩa Hai Bà Trưng ( tranh vẽ ) Khởi nghĩa Hai Bà Trưng ( tranh vẽ ) 2. Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng bùng nổ c. Kết quả , ý nghĩa : - Khởi nghĩa giành được thắng lợi , độc lập dân tộc được khôi phục - Thể hiện tinh thần yêu nước , ý chí quật cường bất khuất của dân tộc ta Đền thờ Hai Bà Trưng ở Vĩnh Phúc Đền thờ Hai Bà Trưng ở Hà Nội Phó chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa phát biểu tại buổi lễ tượng niệm Hai Bà Trưng ( Vĩnh Phúc ) Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa dâng hương trước bàn thờ Hai Bà (Vĩnh Phúc ) Củng cố : Đánh dấu X vào ô  trước ý nói lên chính sách cai trị của nhà Triệu và nhà Hán ở Âu Lạc a. Triệu Đà chia Âu Lạc thành 2 quận : Giao Chỉ , Cửu Chân b. Nhà Hán chia lại thành 3 quận : Giao Chỉ , Cửu Chân và Nhật Nam c. Nhân dân Âu Lạc phải nộp cho chính quyền đô hộ các loại thuế và phải cống nạp nặng nề d. Đưa người Hán sang ở lẫn với dân ta , bắt dân ta phải theo phong tục người Hán e. Bọn quan lại Hán rất tham lam , tàn bạo và nhân dân Âu Lạc bị đối xử rất tàn tệ X X X X Khởi nghĩa Hai Bà Trưng đã giành được thắng lợi hoàn toàn và nhanh chóng là do: a. Tinh thần yêu nước và đoàn kết của nghĩa quân b. Được nhân dân ủng hộ c. Tài chỉ huy của Hai Bà Trưng d. Cả 3 đều đúng Củng cố : Dặn dò Học thuộc bài 17 Vẽ hình 43 trang 49 Bài 18 - Trả lời câu hỏi : ” Ý nghĩa và tác dụng cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Hán “

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptsu_6_khoi_nghia_2_ba_trung_8591.ppt