Bài giảng Bài 26- Cuộc đấu tranh giành quyền tự chủ của họ khúc, họ dương

- Năm 917, Khúc Hạo mất, Khúc Thừa Mĩ lên thay.

- Mùa thu năm 930, quân Nam Hán đánh sang nước ta.

 - Năm 931, Một tướng cũ của Khúc Hạo là Dương Đình Nghệ được tin, đã đem quân từ Thanh Hoá ra Bắc bao vây, tấn công thành Tống Bình.

 

ppt13 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Ngày: 23/08/2014 | Lượt xem: 750 | Lượt tải: 0download
Nội dung tài liệu Bài giảng Bài 26- Cuộc đấu tranh giành quyền tự chủ của họ khúc, họ dương, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
GIáO áN ĐIệN Tử Mụn: Lịch Sử 6 NGƯỜI THỰC HIỆN Giáo viên: Phạm Văn Thảo Trường THCS Nhân Hòa PHềNG GIÁO DỤC HUYỆN VĨNH BẢO – HẨI PHềNG TRƯỜNG THCS NHÂN HềA Cuộc đấu tranh giành quyền tự chủcủa họ Khúc, Họ Dương Bài 26: Thứ 5 ngày 19 tháng 4 năm 2007 Chương IV Bước ngoặt lịch sử ở đầu thế kỉ X Bài 26: Cuộc đấu tranh giành quyền tự chủ của họ Khúc, Họ Dương 1. Khúc Thừa Dụ dựng quyền tự chủ trong hoàn cảnh nào? Khúc Thừa Dụ quê ở Hồng Châu (Ninh Giang- Hải Dương), thuộc một dòng họ lớn lâu đời. Ông sống khoan hoà, hay thương người, được dân chúng mến phục. Thứ 5 ngày 19 tháng 4 năm 2007 Chương IV Bước ngoặt lịch sử ở đầu thế kỉ X Bài 26: Cuộc đấu tranh giành quyền tự chủ của họ Khúc, Họ Dương 1. Khúc Thừa Dụ dựng quyền tự chủ trong hoàn cảnh nào? Thứ 5 ngày 19 tháng 4 năm 2007 Chương IV Bước ngoặt lịch sử ở đầu thế kỉ X Bài 26: Cuộc đấu tranh giành quyền tự chủ của họ Khúc, Họ Dương 1. Khúc Thừa Dụ dựng quyền tự chủ trong hoàn cảnh nào?  - Giữa năm 905, Khúc Thừa Dụ đánh chiếm Tống Bình rồi tự xưng là Tiết độ sứ, xây dựng một chính quyền tự chủ. - Năm 907, Khúc Thừa Dụ mất, con trai là Khúc Hạo lên thay “Chính sự cốt chuộng khoan dung, giản dị, nhân dân đều được yên vui”. Ông đã làm được nhiều việc lớn: Đặt lại các khu vực hành chính, cử người trông coi mọi việc đến tận xã, xem xét và định lại mức thuế, bãi bỏ các thứ lao dịch của thời Bắc thuộc; lập lại sổ hộ khẩu… Thứ 5 ngày 19 tháng 4 năm 2007 Chương IV Bước ngoặt lịch sử ở đầu thế kỉ X Bài 26: Cuộc đấu tranh giành quyền tự chủ của họ Khúc, Họ Dương 1. Khúc Thừa Dụ dựng quyền tự chủ trong hoàn cảnh nào? 2. Dương Đình Nghệ chống quân xâm lược Nam Hán (930-931) - Năm 917, Khúc Hạo mất, Khúc Thừa Mĩ lên thay.  Thứ 5 ngày 19 tháng 4 năm 2007 Chương IV Bước ngoặt lịch sử ở đầu thế kỉ X Bài 26: Cuộc đấu tranh giành quyền tự chủ của họ Khúc, Họ Dương 1. Khúc Thừa Dụ dựng quyền tự chủ trong hoàn cảnh nào? 2. Dương Đình Nghệ chống quân xâm lược Nam Hán (930-931) - Năm 917, Khúc Hạo mất, Khúc Thừa Mĩ lên thay. - Mùa thu năm 930, quân Nam Hán đánh sang nước ta.  Thứ 5 ngày 19 tháng 4 năm 2007 Chương IV Bước ngoặt lịch sử ở đầu thế kỉ X Bài 26: Cuộc đấu tranh giành quyền tự chủ của họ Khúc, Họ Dương 1. Khúc Thừa Dụ dựng quyền tự chủ trong hoàn cảnh nào? 2. Dương Đình Nghệ chống quân xâm lược Nam Hán (930-931) Thứ 5 ngày 19 tháng 4 năm 2007 Chương IV Bước ngoặt lịch sử ở đầu thế kỉ X Bài 26: Cuộc đấu tranh giành quyền tự chủ của họ Khúc, Họ Dương 1. Khúc Thừa Dụ dựng quyền tự chủ trong hoàn cảnh nào? 2. Dương Đình Nghệ chống quân xâm lược Nam Hán (930-931) - Năm 917, Khúc Hạo mất, Khúc Thừa Mĩ lên thay. - Mùa thu năm 930, quân Nam Hán đánh sang nước ta. - Năm 931, Một tướng cũ của Khúc Hạo là Dương Đình Nghệ được tin, đã đem quân từ Thanh Hoá ra Bắc bao vây, tấn công thành Tống Bình. Dương Đình Nghệ quê ở làng Ràng (Dương Xá, Đông Sơn, Thanh Hoá ). Là một hào trưởng ở ái Châu ( Thanh Hoá ). Là người thuộc dòng họ lớn, ông nuôi 3000 “con nuôi” đều lấy họ Dương.  Thứ 5 ngày 19 tháng 4 năm 2007 Chương IV Bước ngoặt lịch sử ở đầu thế kỉ X Bài 26: Cuộc đấu tranh giành quyền tự chủ của họ Khúc, Họ Dương 1. Khúc Thừa Dụ dựng quyền tự chủ trong hoàn cảnh nào? 2. Dương Đình Nghệ chống quân xâm lược Nam Hán (930-931) Thứ 5 ngày 19 tháng 4 năm 2007 Chương IV Bước ngoặt lịch sử ở đầu thế kỉ X Bài 26: Cuộc đấu tranh giành quyền tự chủ của họ Khúc, Họ Dương 1. Khúc Thừa Dụ dựng quyền tự chủ trong hoàn cảnh nào? 2. Dương Đình Nghệ chống quân xâm lược Nam Hán (930-931) Thứ 5 ngày 19 tháng 4 năm 2007 Chương IV Bước ngoặt lịch sử ở đầu thế kỉ X Bài 26: Cuộc đấu tranh giành quyền tự chủ của họ Khúc, Họ Dương 1. Khúc Thừa Dụ dựng quyền tự chủ trong hoàn cảnh nào? 2. Dương Đình Nghệ chống quân xâm lược Nam Hán (930-931) - Năm 917, Khúc Hạo mất, Khúc Thừa Mĩ lên thay. - Mùa thu năm 930, quân Nam Hán đánh sang nước ta. - Năm 931, Một tướng cũ của Khúc Hạo là Dương Đình Nghệ được tin, đã đem quân từ Thanh Hoá ra Bắc bao vây, tấn công thành Tống Bình. -Sau khi đánh tan quân Nam Hán, Dương Đình Nghệ tự xưng là Tiết độ sứ, tiếp tục xây dựng nền tự chủ. - Giữa năm 905, Khúc Thừa Dụ đánh chiếm Tống Bình rồi tự xưng là Tiết độ sứ. - Năm 907, Khúc Thừa Dụ mất, con trai là Khúc Hạo lên thay Bài tập củng cố: bài tập trác nghiệm

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptsu_6bai_26cuoc_dau_tranh_gianh_quyen_tu_chu_7423.ppt