Bài giảng môn CorelDraw - Chương 4: Làm việc với văn bản

Các loại văn bản trong CorelDraw

Các thao tác đối với văn bản

I. Các loại văn bản trong CorelDraw

Artistic Text

Paragraph Text

 

ppt25 trang | Chia sẻ: phuongt97 | Ngày: 15/07/2021 | Lượt xem: 10 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang nội dung tài liệu Bài giảng môn CorelDraw - Chương 4: Làm việc với văn bản, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
KHOA KỸ THUẬT CÔNG NGHỆTRƯỜNG TC KINH TẾ - KỸ THUẬT BẮC THĂNG LONGCHƯƠNG 4: LÀM VIỆC VỚI VĂN BẢNBÀI GIẢNGMÔN: CORELDRAWNỘI DUNGCác loại văn bản trong CorelDrawCác thao tác đối với văn bảnBài giảng CorelDrawI. Các loại văn bản trong CorelDrawArtistic TextParagraph TextBài giảng CorelDraw1. Artistic TextArtistic Text được dùng trong các dòng văn bản đơn hoặc dùng cho các văn bản mà ta có thể áp dụng được các hiệu ứng đặc biệt như tạo chữ bóng, uốn văn bản theo đường dẫn,.Ví dụ:Bài giảng CorelDraw2. Paragraph TextParagraph Text được dùng để tạo các khối văn bản. Loại văn bản này được sử dụng nhiều trong các văn bản báo cáo, bản tin,. Ví dụ:Bài giảng CorelDrawII. Các thao tác đối với văn bảnTạo văn bảnChỉnh sửa văn bảnĐịnh dạng văn bảnTìm kiếm và thay thế TextHiệu ứng Fit Text to PathBài giảng CorelDraw1. Tạo văn bản1.1 Tạo văn bản dạng Artistic Text1.2 Tạo Paragraph Text1.3 Chuyển đổi giữa artistic Text và Paragraph TextBài giảng CorelDraw1.1 Tạo văn bản dạng Artistic TextB1: Chọn công cụ Text trên hộp công cụ Tool Box hoặc ấn phím F8. B2: Nháy chuột vào vị trí bắt đầu soạn thảo, xuất hiện một con trỏ soạn thảo cho phép nhập nội dung văn bản.B3: Nhập nội dung văn bản.B4: Kết thúc bằng cách nháy chuột vào công cụ Pick hoặc nhấn tổ hợp phím Ctrl+ Space (phím cách)Bài giảng CorelDraw1.2 Tạo Paragraph TextB1: Chọn công cụ Text trên hộp công cụ Tool Box. B2: Nháy chuột vào vị trí bắt đầu, rê chéo chuột tới vị trí kết thúc để tạo ra một khung văn bản rồi nhả chuột. B3: Nhập nội dung văn bản.B4: Kết thúc bằng việc nháy chuột vào công cụ Pick hoặc nhấn tổ hợp phím Ctrl+ Space (phím cách)Bài giảng CorelDraw1.3 Chuyển đổi giữa artistic Text và Paragraph TextChuyển Artistic Text thành Paragraph Text:Chọn đối tượng văn bản Artistic Text bằng công cụ Pick.Thực hiện lệnh Text / Convert To Paragraph Text hoặc ấn phím tắt Ctrl + F8. Bài giảng CorelDraw1.3 Chuyển đổi giữa artistic Text và Paragraph TextChuyển Paragraph Text thành Artistic Text:Chọn đối tượng văn bản Paragraph Text bằng công cụ Pick.Thực hiện lệnh Text / Convert To Artistic Text hoặc ấn phím tắt Ctrl + F8. Bài giảng CorelDraw2. Chỉnh sửa văn bảnCách 1: Đưa con trỏ chuột vào đối tượng Text cần chỉnh sửa. Nháy kép chuột, xuất hiện con trỏ soạn thảo cho phép ta thay đổi, chỉnh sửa nội dung của văn bản. Kết thúc nháy chuột vào công cụ Pick hoặc nhấn tổ hợp phím Ctrl+ Space (phím cách)Bài giảng CorelDraw2. Chỉnh sửa văn bảnCách 2:Chọn đối tượng Text cần chỉnh sửa bằng công cụ Pick.Vào Edit / Edit Text, xuất hiện 1 cửa sổ Edit Text. Sửa nội dung của đối tượng văn bản trong cửa sổ Edit Text. Khi kết thúc nháy chuột vào nút OKBài giảng CorelDraw3. Định dạng văn bảnCách 1:Chọn đối tượng Text cần định dạng bằng công cụ Pick.Trên thanh Properties ta lựa chọn các tuỳ chọn cho Font, Size và Style.Bài giảng CorelDraw3. Định dạng văn bảnCách 2:Chọn đối tượng Text cần định dạng bằng công cụ Pick.Vào thực đơn Text / Format Text (hoặc ấn tổ hợp phím Ctrl + T) xuất hiện hộp thoại Format Text.Trong hộp thoại Format Text chọn Tab Character.Thay đổi Font, Size và Style và xác lập một số tuỳ chọn Kết thúc chọn OK. Bài giảng CorelDraw4. Tìm kiếm và thay thế4.1. Tìm kiếm4.1. Thay thếBài giảng CorelDraw4.1. Tìm kiếmChọn đối tượng Text bằng công cụ pick.Vào thực đơn Edit / Find and Replace / Find Text. Xuất hiện hộp hội thoại Find Text. Nhập nội dung cần tìm trong hộp Find What và nháy chuột vào nút Find next để tìm kiếm Bài giảng CorelDraw4.2. Thay thếChọn đối tượng Text bằng công cụ pick.Vào thực đơn Edit / Find and Replace / Replace Text. Xuất hiện hộp hội thoại Replace Text.Nhập nội dung cần thay thế trong hộp Find What Nhập nội dung được thay thế trong hộp Replace With Nháy chuột vào nút Replace để thay thế tuần tự, chọn Replace all để thay thế tất cả.Bài giảng CorelDraw5. Hiệu ứng Fit text to Path5.1 Tạo Text theo một đường dẫn5.2 Uốn văn bản theo đường dẫnBài giảng CorelDraw5.1 Tạo Text theo một đường dẫnChọn công cụ Text trên hộp công cụ Tool Box. Đưa con trỏ chuột vào đường dẫn đến khi xuất hiện con trỏ soạn thảo và biểu tượng đường cong thì nháy chuột.Trên thanh thuộc tính lựa chọn Font chữ, cỡ chữ, kiểu thể hiện FontNhập nội dung văn bản. Văn bản sẽ được tạo theo đường dẫn. Kết thúc bằng việc nháy chuột vào công cụ Pick hoặc ấn tổ hợp phím Ctrl+spaceBài giảng CorelDraw5.2 Uốn văn bản theo đường dẫnChọn đối tượng văn bản cần uốn bằng công cụ Pick.Vào thực đơn Text / Fix Text to Path. Con trỏ chuột có dạng mũi tên màu đen.Nháy chuột vào đường dẫn, sau thao tác này đối tượng văn bản sẽ được uốn theo đường dẫn vừa chọn.Kết thúc thì nháy chuột vào công cụ PickBài giảng CorelDrawBài tập vận dụngBài 1: Tạo logo theo mẫuBài 2: Tạo card visit theo mẫuBài giảng CorelDrawQuy trình thực hiện (bài 1)Bước 1: Tạo các hình tròn (ellipse tool): tô màu nền, màu viền như mẫu.Bước 2: Tạo biểu tượng bên trong hình tròn nhỏ theo mẫu bằng công cụ thích hợp.Bước 3: Tạo chữ và uốn theo đường pathBước 4: Hiệu chỉnh và lưuBài giảng CorelDrawBài 2: Các thông tin cần có trên danh thiếpTên cá nhânTên doanh nghiệp hoặc cơ quanĐịa chỉ, số điện thoạiĐịa chỉ mail,website Chức danh cá nhânTrình bày biểu tượng (logo)Câu khẩu hiệu (nếu có)Danh sách mô tả các dịch vụ, sản phẩmHình ảnh trang trí (nếu có)Bài giảng CorelDrawQuy trình thực hiện (bài 2)Bước 1: Tạo khung card (90x55mm): tô màu nền, màu viền như mẫu.(Recrangle tool).Bước 2: Tạo các đối tượng text và trình bày như mẫu. (Text tool)Bước 3: Vẽ logo như mẫu bằng công cụ thích hợp.Bước 4: Hiệu chỉnh và lưuBài giảng CorelDraw

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptbai_giang_mon_coreldraw_chuong_4_lam_viec_voi_van_ban.ppt
Tài liệu liên quan