Bài giảng môn CorelDraw - Chương 5: Các hiệu ứng đặc biệt

Hiệu ứng Drop Shadow

Hiệu ứng Transparency

Hiệu ứng Blend và Contour

Hiệu ứng Envenlope và Distortion

Xén màn hình bằng Powerclip

 

ppt28 trang | Chia sẻ: phuongt97 | Ngày: 15/07/2021 | Lượt xem: 16 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang nội dung tài liệu Bài giảng môn CorelDraw - Chương 5: Các hiệu ứng đặc biệt, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
KHOA KỸ THUẬT CÔNG NGHỆTRƯỜNG TC KINH TẾ - KỸ THUẬT BẮC THĂNG LONGCHƯƠNG 5: CÁC HIỆU ỨNG ĐẶC BIỆTBÀI GIẢNGMÔN: CORELDRAWNỘI DUNGHiệu ứng Drop ShadowHiệu ứng TransparencyHiệu ứng Blend và ContourHiệu ứng Envenlope và DistortionXén màn hình bằng PowerclipBài giảng CorelDrawI. Hiệu ứng Drop ShadowCông cụ Interactive Drop Shadow thực hiện đổ bóng cho một đối tượng theo 5 phối cảnh đặc trưng: flat, right, left, top, botom. Có thể thực hiện đổ bóng cho một đối tượng hay một nhóm các đối tượng bao gồm chữ nghệ thuật, đoạn văn bản và hình ảnh.Bài giảng CorelDrawCác bước thực hiệnChọn đối tượng cần đổ bóng bằng công cụ Pick tool.Chọn công cụ Interactive Drop shadow trên hộp công cụ.Bạn click giữ chuột lên đối tượng và kéo, sau đó thả chuột để tạo bóng. Bài giảng CorelDrawChú ý khi áp dụng hiệu ứng:Bạn không thể đổ bóng cho những đối tượng đã thực hiện những hiệu ứng như Blend, Contour, Extrude hoặc những đối tượng tạo bằng công cụ Artistic Media hoặc những đối tượng đổ bóng khácBài giảng CorelDrawChỉnh sửa drop shadowĐể chỉnh sửa các tính chất của drop shadow sử dụng thanh thuộc tính:Bài giảng CorelDrawII. Hiệu ứng TransparencyCông cụ Interactive Transparency thực hiện hiệu ứng làm đối tượng trong suốt để có thể nhìn xuyên qua nó. Transparency có thể áp dụng cho các đối tượng vector, bitmap.Bài giảng CorelDrawCác bước thực hiệnChọn đối tượng cần thực hiện bằng công cụ Pick tool.Chọn công cụ Interactive Transparency trên hộp công cụ.Click giữ chuột lên đối tượng và kéo theo các hướng cần, thả chuột ra để thực hiện tạo hiệu ứng. Bài giảng CorelDrawCác tùy chọn của hiệu ứng transparencyCác dạng áp dụng của hiệu ứng trong suốt: Linear, radial, Conical, SquareBài giảng CorelDrawPhạm vi tác dụng của hiệu ứngFill: chỉ tác dụng lên màu tô của đối tượngOutline: chỉ tác dụng lên đường viền của đối tượng.All: tác dụng lên cả đường viền và màu tô của đối tượng.Bài giảng CorelDrawCác kiểu trộn màu của hiệu ứng TransparencyNormal: chế độ phối trộn màu mặc định. Chế độ Normal làm cho những vùng màu trắng giữ nguyên tính chất đặc, vùng màu đen có tính chất trong suốt, còn vùng màu xám sẽ trong suốt một phần.Invert: chế độ trộn màu sẽ lấy giá trị màu xám ở vị trí đối xứng qua tâm bánh xe màu. Bài giảng CorelDrawSao chép hiệu ứng TransparencyChọn đối tượng cần sao chép hiệu ứng (đối tượng đích)Trên hộp công cụ chọn Interactive Transparency tool.Trên thanh thuộc tính, chọn copy transparancy properties.Click chuột lên đối tượng nguồn ( đối tượng đã có hiệu ứng Transparency)Bài giảng CorelDrawIII. Hiệu ứng Blend và ContourHiệu ứng BlendHiệu ứng ContourBài giảng CorelDraw1. Hiệu ứng BlendHiệu ứng Blend tạo ra một chuỗi các đối tượng trung gian biến đổi về hình dạng, màu sắc, chiều dày đường biên giữa 2 đối tượng gốc ban đầu. Bài giảng CorelDraw1.1 Cách tạo ra hiệu ứngChọn công cụ Interactive Blend. Đặt con trỏ vào đối tượng điều khiển thứ nhất. Nháy chuột để chọn đối tượng này.Rê chuột từ đối tượng điều khiển thứ nhất đến đối tượng điều khiển thứ 2. Kết thúc hiệu ứng bằng việc nhả chuột. Bài giảng CorelDraw1.2 Xác lập số bước chuyểnNhập số bước chuyển tiếp ở hộp nhập Number Of Steps trên thanh thuộc tính (giá trị mặc định là 20).Bài giảng CorelDraw1.3 Quay đối tượng trong hiệu ứng BlendDùng công cụ Interactive Blend chọn nhóm Blend. Nhập giá trị góc quay ở hộp nhập Blend Direction trên thanh thuộc tính.Bài giảng CorelDraw1.4 Uốn Blend theo đường pathDùng công cụ Interactive Blend chọn nhóm Blend. Trên thanh thuộc tính, nháy chuột vào nút Path Properties và chọn mục New Path. Nháy con trỏ chọn đối tượng có Path muốn sử dụng. Nhóm Blend sẽ được uốn theo đường Path vừa chọn.Bài giảng CorelDraw2. Hiệu ứng contourHiệu ứng Contour áp dụng cho một đối tượng sẽ tạo ra các bản sao đồng tâm và có đường biên cách đều nhau. Đối tượng ban đầu gọi là đối tượng điều khiển, các đối tượng được tạo ra là đối tượng Contour. Bài giảng CorelDraw2. Hiệu ứng contourThuộc tính màu đường biên, màu tô sẽ chuyển dần từ đối tượng điều khiển cho tới đối tượng Contour cuối cùng.Bài giảng CorelDrawThao tác tạo hiệu ứng như sau:Chọn công cụ Interactive contour trong nhóm công cụ Interactive Tool.Chọn đối tượng điều khiển - đối tượng nguồn.Bài giảng CorelDrawTrên thanh thuộc tính có các đối tượng:Outside: Tạo các đối tượng Contour hướng ra bên ngoài đối tượng điều khiển.Inside: Tạo các đối tượng Contour hướng vào bên trong đối tượng điều khiển. Center: Tạo các đối tượng Contour hướng vào tâm đối tượng điều khiển. Contour Step: Xác định số đối tượng Contour cần tạo.Tuỳ chọnContour offset: Xác định khoảng cách giữa đường biên của các đối tượng trong nhóm Contour.Bài giảng CorelDrawIV. Hiệu ứng Envenlope và DistortionHiệu ứng EnvenlopeHiệu ứng Distortion Bài giảng CorelDrawV. Xén màn hình bằng PowerclipTạo PowerclipHiệu chỉnh PowerClipBài giảng CorelDrawQuy trình thực hiện bài th 1B1: Tạo khung hình chữ nhật (kt: 21 *8 cm) và tô màu xanh (sky blue).B2: Vẽ hình tròn (kt: 6.5cm) và tô màu trắng và nhân bản thêm 1 hình tròn và tô màu đỏ (chọn Pie: nửa hình tròn).B3: dùng shape tool hiệu chỉnh nửa hình tròn như mẫu và nhân bản thêm đối tượng y như vậy rồi lật ngược xuống.Bài giảng CorelDrawQuy trình thực hiện bài 1:B4: Bỏ hết đường viền rồi nhóm các hình tròn lại sau đó tạo bóng Medium grow bằng công cụ drop shadow.B5: Tạo chữ “PEPSE” (kt:100) và xô nghiêng rồi tạo bóng.B6: Hoàn thiệnBài giảng CorelDrawQuy trình thực hiện bài 2B1: vẽ phần bên trái của biểu tượng cửa sổ.(rectangle tool và shape tool) và nhân bản thành 3 đối tượng.B2: Vẽ hình bên phải: chọn hình trái nhân bản thêm 1 đối tượng sau đó lập ngang, lập dọc, nhân bản thành 3 đối tượng.B3: Tạo bóng sáng cho các hình (transparency)Bài giảng CorelDrawQuy trình thực hiện bài 2B4: Ghép hình (pick tool) -> nhóm các đối tượngB5: Tạo chữ (Text tool)B6: Hoàn thiệnBài giảng CorelDraw

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptbai_giang_mon_coreldraw_chuong_5_cac_hieu_ung_dac_biet.ppt
Tài liệu liên quan