Bài giảng môn Thống kê kinh doanh - Chương 6: Phân phối của các tham số mẫu

MỤC TIÊU CỦA CHƯƠNG

● Sau khi kết thúc chương này, người học có thể:

● Hiểu được tại sao trung bình hay tỷ lệ mẫu lại có

phân phối

● Nói được công thức tính trung bình và độ lệch chuẩn

của trung bình mẫu

● Kể được công thức tính trung bình và độ lệch chuẩn

của tỷ lệ mẫu

● Hiểu được ý nghĩa của hệ số hiệu chỉnh tổng thể hữu

hạn FPC trong việc điều chỉnh độ lệch chuẩn của

trung bình mẫu và tỷ lệ mẫu

pdf12 trang | Chia sẻ: hongha80 | Ngày: 08/10/2019 | Lượt xem: 143 | Lượt tải: 1download
Nội dung tài liệu Bài giảng môn Thống kê kinh doanh - Chương 6: Phân phối của các tham số mẫu, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
1-1 Chương 6 PHÂN PHỐI CỦA CÁC THAM SỐ MẪU Ths. Lê Văn Hòa 1-2 MỤC TIÊU CỦA CHƯƠNG ● Sau khi kết thúc chương này, người học có thể: ● Hiểu được tại sao trung bình hay tỷ lệ mẫu lại có phân phối ● Nói được công thức tính trung bình và độ lệch chuẩn của trung bình mẫu ● Kể được công thức tính trung bình và độ lệch chuẩn của tỷ lệ mẫu ● Hiểu được ý nghĩa của hệ số hiệu chỉnh tổng thể hữu hạn FPC trong việc điều chỉnh độ lệch chuẩn của trung bình mẫu và tỷ lệ mẫu 1-3 CÁC NỘI DUNG CHÍNH 6.1 Phân phối của trung bình mẫu 6.2 Phân phối của tỷ lệ mẫu 1-4 6.1 PHÂN PHỐI CỦA TRUNG BÌNH MẪU ● 6.1.1 TB mẫu là ước lượng không chệch của TB tổng thể ● 6.1.2 Sai số chuẩn của TB mẫu ● 6.1.3 Chọn mẫu từ tổng thể có phân phối bình thường ● 6.1.4 Chọn mẫu từ tổng thể có phân phối không bình thường 1-5 6.1.1 TB mẫu là ước lượng không chệch của TB tổng thể 1-6 6.1.2 Độ lệch chuẩn của TB mẫu ● Nếu n/N ≤ 0,05 thì ● Nếu n/N > 0,05 thì nhân thêm hệ số hiệu chỉnh tổng thể hữu hạn FPC (Finite Population Correction Factor) 1-7 6.1.3 Chọn mẫu từ tổng thể có phân phối bình thường ● TB ● Độ lệch chuẩn ● VD Trang176 1-8 6.1.4 Chọn mẫu từ tổng thể không có phân phối bình thường ● Định lý giới hạn trung tâm: Khi cỡ mẫu đủ lớn (n ≥ 30), thì phân phối của TB mẫu sẽ xấp xỉ phân phối bình thường, bất chấp hình dạng phân phối của tổng thể ● Nếu tổng thể có phân phối bình thường, thì phân phối của trung bình mẫu cũng là phân phối bình thường, cho dù cỡ mẫu là bao nhiêu. ● Với cỡ mẫu n ≥ 30, phân phối mẫu sẽ xấp xỉ phân phối bình thường bất chấp phân phối của tổng thể. ● Nếu hình dáng của tổng thể khá đối xứng, phân phối mẫu sẽ xấp xỉ phân phối bình thường nếu cỡ mẫu n ≥ 15. ● VD Trang 179 1-9 6.2 PHÂN PHỐI CỦA TỶ LỆ MẪU ● 6.2.1 Khảo sát phân phối của tỷ lệ mẫu ● 6.2.2 Điều chỉnh sai số chuẩn của tỷ lệ mẫu 1-10 6.2.1 Khảo sát phân phối của tỷ lệ mẫu ● Phân phối có dạng phân phối nhị thức ● Khi cỡ mẫu đủ lớn (n.p ≥ 5 và n.(1-p) ≥ 5 thì có thể xấp xỉ PP nhị thức bằng PP bình thường ● Biến đổi chuẩn hoá biến số tỷ lệ mẫu Ps thành Z ● Ta có TB và độ lệch chuẩn của tỷ lệ mẫu 1-11 6.2.2 Điều chỉnh độ lệch chuẩn của tỷ lệ mẫu ● Nếu n/N > 0,05 thì nhân thêm hệ số hiệu chỉnh tổng thể hữu hạn FPC (Finite Population Correction Factor) 1-12 Bài tập về nhà Chương 6 ● Tất cả các bài tập (10 bài)

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfthong_ke_ung_dung_chuong_6_6576.pdf
Tài liệu liên quan