Bài giảng môn Vật lý Tiết 22 - Bài 19: Sự nở vì nhiệt của chất lỏng

Câu 1: Hiện tượng nào sau đây sẽ xảy ra khi đun nóng một lượng chất lỏng ?

A. Khối lượng của chất lỏng tăng.

B. Thể tích của chất lỏng tăng.

C. Trọng lượng của chất lỏng tăng.

D. Cả khối lượng, trọng lượng và thể tích

 

ppt16 trang | Chia sẻ: NamTDH | Ngày: 14/04/2015 | Lượt xem: 808 | Lượt tải: 0download
Nội dung tài liệu Bài giảng môn Vật lý Tiết 22 - Bài 19: Sự nở vì nhiệt của chất lỏng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TẬP THỂ LỚP 6A Người thực hiện: HOÀNG T.K. TRANG 1. Em hãy nêu kết luận về sự nở vì nhiệt của chất rắn? Chất rắn nở ra khi nóng lên, co lại khi lạnh đi. Các chất rắn khác nhau nở vì nhiệt khác nhau. 2. Tại sao khi lắp khâu dao, liềm người thợ rèn phải nung nóng khâu rồi mới tra vào cán? Vì : khi nung nóng, khâu sẽ nở ra sẽ dễ lắp, khi nguội khâu sẽ co lại và xiết chặt vào cán. Tiết 22 - Bµi 19: 1. Lµm thÝ nghiƯm: BẢNG KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM dâng lên Hạ xuống dâng lên Hạ xuống dâng lên Hạ xuống dâng lên Hạ xuống 2 Trả lời câu hỏi. - Mực nước dâng lên trong ống thuỷ tinh vì nước nóng lên, nở ra.  Qua hai thí nghiệm trên em rút ra nhận xét gì về sự nở vì nhiệt của nước. 1. Lµm thÝ nghiƯm: 2 Trả lời câu hỏi. - Mực nước dâng lên trong ống thuỷ tinh vì nước nóng lên, nở ra. - Mùc n­íc trong èng thủ tinh hạ xuèng v× n­íc l¹nh ®i, co l¹i. 1. Làm thí nghiệm: 3. Rút ra kết luận: C4:Chọn từ thích hợp trong khung để điền vào chỗ trống của các câu sau: Thể tích nước trong bình (1)……… khi nóng lên,(2)……….. khi lạnh đi. Tăng Giảm Không giống nhau Khác nhau. b) Các chất lỏng khác nhau nở vì nhiệt(3)………………….. .  Chất lỏng nở ra khi nóng lên, co lại khi lạnh đi.  Các chất lỏng khác nhau nở vì nhiệt khác nhau. 4. Vận dụng: C5. Tại sao khi đun nước, ta không nên đổ nước thật đầy ấm? Vì khi bị đun nóng, nước trong ấm nở ra và tràn ra ngoài. C6. Tại sao người ta không đóng chai nước ngọt thật đầy? Vì chất lỏng khi nở, bị nắp chai cản trở, nên gây ra lực lớn đẩy bật nắp ra. cùng một lượng chất lỏng, thì khi tăng nhiệt độ của hai bình lên như nhau, mực chất lỏng trong hai ống có dâng cao như nhau không ? Tại sao ? Vì thể tích chất lỏng hai bình tăng như nhau,nên ở ống có tiết diện nhỏ hơn thì chiều cao của cột chất lỏng phải cao hơn. C7. Nếu trong thí nghiệm mô tả ở hình sau, ta cắm hai ống có tiết diện khác nhau vào hai bình có dung tích bằng nhau và đựng BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM 1 2 3 4 ♣ Ở những xứ lạnh, về mùa đông, lớp nước ở 40C nặng nhất, nên chìm xuống đáy hồ. Nhờ đó, cá vẫn sống được ở đáy hồ, trong khi trên mặt hồ, nước đá đóng thành lớp băng dày. CÓ THỂ EM CHƯA BIẾT Sự nở vì nhiệt của nước rất đặc biệt. Khi tăng nhiệt độ từ 00C đến 40C thì nước co lại chứ không nở ra. Chỉ khi tăng nhiệt độ từ 40C trở lên, nước mới nở ra. Vì vậy, ở 40C nước có trọng lượng riêng lớn nhất. Chuẩn bị bài 20 “ Sự nở vì nhiệt của chất khí”(dụng cụ: mỗi nhóm 1bình thuỷ tinh. - Chất lỏng nở ra khi nóng lên, co lại khi lạnh đi. - Các chất lỏng khác nhau nở vì nhiệt khác nhau. 1. Học bài và tìm các ví dụ thực tế, giải thích một số hiện tượng liên quan đến sự nở vì nhiệt của chất lỏng. 2. Làm bài tập từ bài 19.2 đến bài 19.6 sách bài tập. D C B A Câu 1: Hiện tượng nào sau đây sẽ xảy ra khi đun nóng một lượng chất lỏng ? Khối lượng của chất lỏng tăng. Thể tích của chất lỏng tăng. Trọng lượng của chất lỏng tăng. Cả khối lượng, trọng lượng và thể tích của chất lỏng đều tăng. Câu 2 : Điều nào sau đây là sai khi nói về sự nở vì nhiệt của chất lỏng D C B A Mọi chất lỏng đều dãn nở vì nhiệt như nhau. Các chất lỏng khi bị đun nóng đều nở ra Khi nhiệt độ thay đổi thì thể tích của chất lỏng thay đổi theo. Khi nhiệt độ thay đổi, khối lượng của chất lỏng không thay đổi. C D B A Câu 3 : Khi làm lạnh một lượng chất lỏng thì khối lượng riêng của lượng chất ấy tăng. Câu giải thích nào sau đây là hợp lí nhất? Vì khối lượng chất lỏng tăng Vì thể tích chất lỏng giảm Vì khối lượng chất lỏng tăng còn thể tích chất lỏng không đổi. Vì thể tích chất lỏng giảm còn khối lượng chất lỏng không thay đổi. Câu 4: Khối lượng riêng của một chất lỏng sẽ thay đổi như thế nào khi đun nóng một lượng chất lỏng này trong một bình thủy tinh? D A B C Khối lượng riêng của một chất lỏng không thay đổi Khối lượng riêng của một chất lỏng tăng Khối lượng riêng của một chất lỏng giảm Khối lượng riêng của một chất lỏng thoạt đầu giảm, rồi sau đó mới tăng.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptsu_no_vi_nhiet_cl_thi_gb_gioi__0926.ppt
Tài liệu liên quan