Bài giảng sinh học - Thế giớ động vật đa dạng và phong phú

1. Đa dạng về loài:

Thế giới động vật quanh ta vô cùng đa dạng và phong phú:Chúng đa dạng về số loài.kích thước cơ thể,lối sống và môi trường sống. với khoảng 1.5 triệu loài được phát hiện

- Vẹt có 316 loài.

- Một giọt nước biển cũng thấy số loài đa dạng

 

ppt21 trang | Chia sẻ: lelinhqn | Ngày: 20/11/2013 | Lượt xem: 990 | Lượt tải: 0download
Nội dung tài liệu Bài giảng sinh học - Thế giớ động vật đa dạng và phong phú, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Giáo viên: Nguyễn V¨n ViÖt Tổ: Hoá - Sinh * Bài 1 THẾ GIỚI ĐỘNG VẬT ĐA DẠNG, PHONG PHÚ I- ĐA DẠNG LOÀI VÀ PHONG PHÚ VỀ SỐ LƯỢNG CÁ THỂ CÁC EM Quan sát tranh: * BÀI MỞI ĐẦU THẾ GiỚI ĐỘNG VẬT ĐA DẠNG-PHONG PHÚ I/ĐA DẠNG LOÀI VÀ PHONG PHÚ VỀ SỐ LƯỢNG CÁ THỂ 0 * I/ĐA DẠNG LOÀI VÀ PHONG PHÚ VỀ SỐ LƯỢNG CÁ THỂ BÀI MỞI ĐẦU THẾ GiỚI ĐỘNG VẬT ĐA DẠNG-PHONG PHÚ I/ĐA DẠNG LOÀI VÀ PHONG PHÚ VỀ SỐ LƯỢNG CÁ THỂ Sự đa dạng về loài được thể hiện như thế nào? Sự phong phú về số lượng cá thể được thể hiện như thế nào?  Thế giới động vật quanh ta vô cùng đa dạng và phong phú:Chúng đa dạng về số loài.kích thước cơ thể,lối sống và môi trường sống. với khoảng 1.5 triệu loài được phát hiện. 1. Đa dạng về loài: - Vẹt có 316 loài. - Một giọt nước biển cũng thấy số loài đa dạng 2. Sự phong phú về số lượng cá thể: BÀI MỞI ĐẦU THẾ GiỚI ĐỘNG VẬT ĐA DẠNG-PHONG PHÚ I/ĐA DẠNG LOÀI VÀ PHONG PHÚ VỀ SỐ LƯỢNG CÁ THỂ : Em nhận xét gì về số lượng cá thể trong đàn châu chấu, đàn ong, bướm, hồng hạc… ? Đáp án:Chúng phong phú về cá thể: Đàn châu chấu đàn ong bay di cư như những đám mây lớn. Đàn bướm với hàng vạn con Đàn hồng hạc với 1 triệu con. > số lượng cá thể rất nhiều 2. Sự phong phú về số lượng cá thể: * : Động vật nước ta có đa dạng và phong phú không ?vì sao? Đáp án:Đa dạng về loài, phong phú về số lượng cá thể, về lối sống, về môi trường sống, với khoảng 1.5triệu loài được phát hiện :Ta phải làm gì để thế giới động vật mãi đa dạng, phong phú ? Đáp án:Ta cần bảo vệ tài nguyên thiên nhiên,tài nguyên rừng,phát triển chăn nuôi,thành lập các khu bảo tồn thiên nhiên.cấm săn bắt bừa bãi, bảo vệ động vật quí hiếm… 2. Sự phong phú về số lượng cá thể: - Vẹt có 316 loài. - Một giọt nước biển cũng thấy số loài đa dạng 2. Sự phong phú về số lượng cá thể:  -Đàn bướm, đàn ong, đàn kiến, đàn châu chấu, đàn hồng hạc… - > với số lượng rất nhiều. 1. Đa dạng về loài: Thế giới động vật quanh ta vô cùng đa dạng và phong phú:chúng đa dạng về số loài,kích thước cơ thể,lối sống và môi trường sống.với khoảng 1.5 triệu loài được phát hiện. II. ĐA DẠNG VỀ MÔI TRƯỜNG SỐNG: BÀI MỞI ĐẦU THẾ GiỚI ĐỘNG VẬT ĐA DẠNG-PHONG PHÚ I/ĐA DẠNG LOÀI VÀ PHONG PHÚ VỀ SỐ LƯỢNG CÁ THỂ * II. ĐA DẠNG VỀ MÔI TRƯỜNG SỐNG: Đặc điểm nào giúp chim cánh cục thích nghi được với khí hậu giá lạnh ở vùng cực? II. ĐA DẠNG VỀ MÔI TRƯỜNG SỐNG: Cho ví dụ ba môi trường ở vùng nhiệt đới? Động vật nước ta có đa dạng, phong phú không?vì sao? Mực, ốc, lươn, sứa … Hươu, nai, hổ, báo … Chim, bướm … -Dưới nước: -Trên cạn: -Trên không: Ba môi trường vùng nhiệt đới: * * - Vẹt có 316 loài. - Một giọt nước biển cũng thấy số loài đa dạng 2. Sự phong phú về số lượng cá thể: -Đàn bướm, đàn ong, đàn kiến, đàn châu chấu, đàn hồng hạc… - > với số lượng rất nhiều. 1. Đa dạng về loài: II. ĐA DẠNG VỀ MÔI TRƯỜNG SỐNG: Thế giới động vật quanh ta vô cùng đa dạng và phong phú với khoảng 1.5 triệu loài được phát hiện. -Ta cần thuần hoá vật nuôi, bảo vệ động vật quí hiếm - Nguyên nhân nào khiến động vật vùng nhiệt đới đa dạng và phong phú hơn động vật vùng ôn đới và Nam Cực?  -Nhờ sự thích nghi cao với điều kiên sống.  -Động vật phân bố khắp các môi trường: Dưới nước, trên cạn, trên không, cả những vùng cực băng giá quanh năm. GV:võ văn chi.cr/kh. BÀI MỞI ĐẦU THẾ GiỚI ĐỘNG VẬT ĐA DẠNG-PHONG PHÚ I/ĐA DẠNG LOÀI VÀ PHONG PHÚ VỀ SỐ LƯỢNG CÁ THỂ Câu hỏi 1: Động vật có ở khắp mọi nơi do: Chúng có khả năng thích nghi cao. Sự phân bố có sẵn từ xa xưa. Do con người tác động. Khoanh tròn vào đầu câu trả lời đúng Sau: Câu hỏi 2: Động vật nhiệt đới, đa dạng phong phú hơn động vật vùng ôn đới do: Do khí hậu nóng, ẩm tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển các loài động vật. Lượng thức ăn dồi dào, sinh sản nhanh làm số lượng loài tăng nhanh. Cấu tạo cơ thể thích nghi chuyên hoá cao đối với điều kiện sống. Câu a,b,c đúng. DẶN DÒ Học theo bài ghi, trả lời câu hỏi 1,2 sgk  Đọc trước bài 2, chuẩn bị bảng 1, 2 trang 9 và 11 sgk  Đọc mục “Em có biết”? TiÕt häc ®Õn ®©y kÕt thóc  Xin ch©n thµnh c¶m ¬n sù cã mÆt th¨m dù tiÕt häc nµy cña quÝ thÇy c« cïng c¸c em

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptbai_sinh_7_tiet_1_nga_dien_6528.ppt