Bài giảng - Tổng quan về nghiệp vụ NHTM

Các vấn đề căn bản về NHTM

Phân loại NHTM

Cơ cấu tổ chức của một NHTM

Các hoạt động chủ yếu của NHTM

Phân loại nghiệp vụ NHTM

Tác động của Luật tổ chức tín dụng đến hoạt động của NHTM

Câu hỏi ôn tập

 

ppt12 trang | Chia sẻ: lelinhqn | Ngày: 03/12/2013 | Lượt xem: 556 | Lượt tải: 0download
Nội dung tài liệu Bài giảng - Tổng quan về nghiệp vụ NHTM, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Nghiệp vụ Ngaân haøng Bài 1: Tổng quan về nghiệp vụ NHTM Nội dung trình bày Các vấn đề căn bản về NHTM Phân loại NHTM Cơ cấu tổ chức của một NHTM Các hoạt động chủ yếu của NHTM Phân loại nghiệp vụ NHTM Tác động của Luật tổ chức tín dụng đến hoạt động của NHTM Câu hỏi ôn tập Căn bản về NHTM Định nghĩa NHTM Theo giáo khoa Theo luật Chức năng của NHTM Trung gian tài chính Tạo tiền “Sản xuất” Phân loại NHTM Phân loại theo hình thức sở hữu NHTM nhà nước NHTM cổ phần NHTM liên doanh NHTM nước ngoài (chi nhánh) Phân loại theo chiến lược kinh doanh Ngân hàng bán buôn Ngân hàng bán lẻ Ngân hàng đa năng Phân loại theo quan hệ tổ chức Hội sở Chi nhánh Phòng giao dịch Cơ cấu tổ chức của NHTM Hội đồng quản trị Ban kiểm soát Ban tổng giám đốc Ban, khối Hội sở Phòng chức năng Chi nhánh Các hoạt động chủ yếu của NHTM Huy động vốn Cấp tín dụng Cho vay Chiết khấu Cho thuê tài chính Tài trợ xuất nhập khẩu Bảo lãnh Dịch vụ thanh toán Thanh toán qua ngân hàng Thanh toán quốc tế Ngân quỹ Kinh doanh ngoại tệ Đầu tư Hùn vốn, góp vốn liên doanh Đầu tư chứng khoán Hoạt động khác Môi giới chứng khoán Kinh doanh bảo hiểm Kinh doanh bất động sản Ủy thác và nhận ủy thác Các nghiệp vụ của NHTM Phân loại nghiệp vụ NHTM Dựa vào bảng cân đối tài sản Nghiệp vụ ngân hàng nội bảng Nghiệp vụ tài sản có Nghiệp vụ tài sản nợ Nghiệp vụ ngân hàng ngoại bảng Dựa vào đối tượng khách hàng Nghiệp vụ ngân hàng doanh nghiệp Nghiệp vụ ngân hàng cá nhân Nghiệp vụ ngân hàng nội bảng Nghiệp vụ tài sản có: Cho vay Chiết khấu Cho thuê tài chính Đầu tư tài chính Đầu tư bất động sản Nghiệp vụ tài sản nợ: Nhận tiền gửi Phát hành chứng chỉ tiền gửi Phát hành kỳ phiếu Phát hành trái phiếu Phát hành cổ phiếu Nghiệp vụ ngân hàng ngoại bảng Bảo lãnh tài chính Giao dịch các công cụ phái sinh trên thị trường tập trung Giao dịch các công cụ phái sinh phi tập trung Bảo lãnh thương mại Giao dịch ngoại hối Tác động của Luật tổ chức tín dụng đến hoạt động của NHTM Qui định về vốn Qui định về dự trữ và đảm bảo an toàn Qui định về cho vay Câu hỏi ôn tập Trình bày định nghĩa và chức năng của NHTM. Quan niệm về chức năng “sản xuất” của NHTM có ý nghĩa gì? Trình bày các hoạt động chủ yếu của NHTM, qua đó, chỉ rõ ra nghiệp vụ NHTM gồm có những nghiệp vụ nào? Nêu những tác động của luật tổ chức tín dụng đến hoạt động của NHTM. Updated (Xem NVNH hiện đại) Đánh giá hoạt động NHTM Mục tiêu hoạt động của NHTM Nội dung đánh giá Tình hình hoạt động bên trong Tình hình hoạt động bên ngoài Đánh giá qua các báo cáo tài chính Đánh giá qua các chỉ tiêu lợi nhuậnkinh tế Lợi nhuận trên vốn có hiệu chỉnh rủi ro Giá trị kinh tế tăng thêm

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptbai_1_tong_quan_ve_nvnh_8193.ppt