Cổ phần hóa Doanh nghiệp Nhà nước ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay

Từ sau đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI nước ta chuyển sang phát triển kinh tế hàng hóa nhiều thành phần, vận hành theo cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước theo định hướng XHCN nhằm khai thác mọi tiềm năng sản xuất xã hội, nâng cao hiệu quả toàn bộ nền kinh tế quốc dân. Trong bối cảnh ấy, khu vực doanh nghiệp nhà nước, bộ phận trọng yếu của kinh tế nhà nước bộc lộ rất nhiều bất cập : phát triển tràn lan, cơ sở vật chất kỹ thuật lạc hậu, vốn thiếu, cơ chế quản lý có nhiều lúng túng, hoạt động kém hiệu quả không đáp ứng được yêu cầu phát triển của lực lượng sản xuất, ngăn trở không nhỏ vai trò chủ đạo của nền kinh tế nhà nước trong nền kinh tế nhiều thành phần. Trước thực trạng trên Đảng và Nhà nước ta đã chủ trương đổi mới doanh nghiệp nhà nước, cổ phần hóa và đa dạng hóa hình thức sở hữu của một số doanh nghiệp nhà nước.

 

doc28 trang | Chia sẻ: zimbreakhd07 | Ngày: 27/12/2012 | Lượt xem: 1163 | Lượt tải: 2download
Nội dung tài liệu Cổ phần hóa Doanh nghiệp Nhà nước ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docĐề án KTCT - Nội dung.doc
  • docĐề án KTCT - Bìa.doc
Tài liệu liên quan