Giới thiệu các Mô hình cho nhân rộng

Mỗi mô hình

 Lựa chọn đối tượng

 Lựa chọn nội dung

 Lựa chọn hình thức, phương pháp triển khai

 Thiết kế cơ cấu tổ chức thực hiện dự án

pdf9 trang | Chia sẻ: Mr Hưng | Ngày: 07/09/2016 | Lượt xem: 112 | Lượt tải: 0download
Nội dung tài liệu Giới thiệu các Mô hình cho nhân rộng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
VACI 2014 Giới thiệu các Mô hình cho nhân rộng Co-organisers: Co-sponsors: 03 Mô hình Giám sát Cộng đồng Giáo dục & Phòng chống tham nhũng Thanh niên & Phòng Chống tham nhũng Quy trình & Nội dung Mỗi mô hình  Lựa chọn đối tượng  Lựa chọn nội dung  Lựa chọn hình thức, phương pháp triển khai  Thiết kế cơ cấu tổ chức thực hiện dự án  điểm chung và đặc thù riêng Mô hình GSCĐ  2 mô hình có thể áp dụng  Quy mô nhỏ- xã, phường hoặc 1 cộng đồng đối tượng cụ thể  Quy mô lớn- huyện, tỉnh  Nội dung: kết hợp giới thiệu lý thuyết & có ứng dụng thực hành vào hoạt động Giám sát tại địa phương  Phương pháp triển khai: hướng dẫn & không làm thay  Tổ chức thực hiện  Lựa chọn đối tác cấp phù hợp với từng mô hình  Đa dạng hoạt động ứng dụng  Gắn kết với truyền thông, cơ quan chủ quản ngay từ sớm  Hệ thống thông tin theo dõi, ghi chép các chuyển biến Mô hình Giáo dục & PCTN  2 mô hình có thể áp dụng  Quy mô nhỏ- một cơ sở giáo dục đào tạo  Quy mô lớn- nhiều cơ sở giáo dục ở cấp tỉnh, huyện  Nội dung: giảng dạy lý thuyết & ứng dụng vào hoạt động giảng dạy, quản lý giáo dục  Phương pháp triển khai: khuyến khích tối đa tính làm chủ, sáng tạo của học sinh, sinh viên, giáo dục  Tổ chức thực hiện  Lựa chọn đối tác ngành giáo dục ở cấp phù hợp  Đa dạng hoạt động ứng dụng  Gắn kết với truyền thông, cơ quan chủ quản ngay từ sớm  Hệ thống thông tin theo dõi, ghi chép các chuyển biến Mô hình Thanh thiếu niên & PCTN  Nhóm đối tượng thanh thiếu niên ở một hoặc nhiều cộng động, địa bàn  Nội dung: truyền đạt lý thuyết & ứng dụng vào hoạt động giảng dạy, quản lý, giám sát tại cơ sở  Hình thức triển khai: phải thực sự sáng tạo, đa dạng  Tổ chức thực hiện  Lựa chọn đối tác phù hợp: tổ chức đoàn, đội, cơ sở giáo dục, , cấp phù hợp  Gắn kết với truyền thông, cơ quan chủ quản ngay từ sớm  Hệ thống thông tin theo dõi, ghi chép các chuyển biến Yêu cầu chung của 03 mô hình  Lựa chọn đối tượng:  Làm rõ vấn đề, tồn tại cần khắc phục  Từ phân tích nguyên nhân để lựa chọn giải pháp cụ thể, sáng tạo  Tính sáng tạo  Thể hiện qua phương pháp thực hiện, đối tác triển khai, cách đảm bảo khả năng bền vững và nhân rộng  Mới hơn so với các dự án đi trước- VID 2009, VACI 2011, VACI 2013  Thể hiện trong Mẫu đăng ký  Tính khả thi & Khả năng nhân rộng  Đối tác phối hợp  Gắn kết truyền thông  Hệ thống thông tin Thông tin Tham khảo  Tài liệu giới thiệu về từng mô hình  Bài học kinh nghiệm từ các dự án đi trước  Gợi ý mô hình- bước đi, nội dung triển khai và một số lưu ý cụ thể  Phụ lục tóm tắt về kết quả của một số dự án VID 2009, VACI 2011  Tài liệu của từng dự án (trên website)  Mẫu đăng ký tham dự VACI 2014  Sổ tay Hướng dẫn Thiết kế và Thực hiện VACI Câu hỏi & Trả lời Co-organisers: Co-sponsors:

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfvaci_2014_gioi_thieu_cac_mo_hinh_09_12_2013_5567.pdf