Kinh tế quốc tế

1. ĐỐI TƯỢNG VÀ NỘI DUNG MÔN HỌC KTQT

1.1. Một số khái niệm

 - Quan hệ kinh tế

 - Quan hệ kinh tế đối ngoại:

 Những vấn đề cần lưu ý:

 + Bản chất

 + Chủ thể tham gia

 - Quan hệ kinh tế quốc tế

 - Phân biệt quan hệ KTĐN và quan hệ KTQT:

 + Góc độ nghiên cứu

 + Phạm vi

 + Tính chất

 

 

ppt12 trang | Chia sẻ: Mr Hưng | Ngày: 13/08/2016 | Lượt xem: 393 | Lượt tải: 0download
Nội dung tài liệu Kinh tế quốc tế, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
HỌC VIỆN TÀI CHÍNH BỘ MÔN KINH TẾ QUỐC TẾNỘI DUNG MÔN HỌCKINH TẾ QUỐC TẾChương ITỔNG QUAN VỀ KINH TẾ QUỐC TẾ1. Đối tượng và nội dung môn học KTQT2. Sự phát triển của các quan hệ KTQTChương I NỘI DUNG CHÍNH1. ĐỐI TƯỢNG VÀ NỘI DUNG MÔN HỌC KTQT1.1. Một số khái niệm - Quan hệ kinh tế - Quan hệ kinh tế đối ngoại: Những vấn đề cần lưu ý: + Bản chất + Chủ thể tham gia - Quan hệ kinh tế quốc tế - Phân biệt quan hệ KTĐN và quan hệ KTQT: + Góc độ nghiên cứu + Phạm vi + Tính chất 1.2. Sự ra đời của các quan hệ KTQT + Sự phát triển của LLSX dẫn đến sự ra đời của các quan hệ KTQT trong các lĩnh vực khác nhau + Sự phát triển của KHCN + Sự phát triển của giao thông vận tải + Sự phát triển của cuộc cách mạng về thông tinCHƯƠNG I (tiếp)1.3. Đối tượng và nội dung nghiên cứu môn học KTQT a. Đối tượng nghiên cứu: Khoa học KTQT nghiên cứu những vấn đề về phân phối, sử dụng các nguồn lực giữa các quốc gia thông qua trao đổi quốc tế các yếu tố sản xuất nhằm đạt được sự cân đối cung - cầu các yếu tố đó trong nền KTTG.CHƯƠNG I (tiếp)b. Nội dung khoa học KTQTNghiên cứu các hiện tượng, quá trình kinh tế diễn ra trong lĩnh vực trao đổi quốc tế hàng hóa, dịch vụ, vốn,... Nghiên cứu xu hướng, đặc điểm phát triển và những nhân tố tác động đến phát triển KTTG và TTTGNghiên cứu những chính sách và biện pháp kinh tế của các chủ thể tham giaCHƯƠNG I (tiếp)2. Sự phát triển các mối quan hệ KTQT2.1. Các hình thức quan hệ KTQT - Thương mại quốc tế: + Thương mại hàng hóa quốc tế. + Thương mại dịch vụ quốc tế. - Trao đổi quốc tế các yếu tố sản xuất: + Trao đổi quốc tế về vốn. + Trao đổi quốc tế về KHCN. + Trao đổi quốc tế về sức lao động.CHƯƠNG I (tiếp)2.2. Sự phát triển của các quan hệ KTQT - Hình thức ngày càng phong phú và đa dạng - Phạm vi, không gian ngày càng rộng - Trình độ ngày càng cao Tất cả những hướng phát triển trên sẽ được thể hiện rõ trong các chương tiếp theoCHƯƠNG I (tiếp)Chương 1 (tiếp)3. Các học thuyết KT trong trao đổi quốc tếHọc thuyết về lợi thế tuyệt đối của Adam Smith.Học thuyết về lợi thế tương đối của David Ricardo.Học thuyết về chi phí cơ hội của Haberler.Học thuyết về mô hình chuẩn TMQT của Heckscher - Ohlin (H-O).HẾT CHƯƠNG IQuan hệ KTĐNViệt Nam LàoMỹEUQuan hệ KTQTIMF, WB,...

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • ppt45t_ktqt_45t_2949.ppt
Tài liệu liên quan