Sức mạnh trí tưởng tượng

Khái niệm chung

 Sức mạnh của trí tưởng tượng

 Phát huy quyền năng trí tưởng tượng

pdf8 trang | Chia sẻ: Mr Hưng | Ngày: 19/09/2016 | Lượt xem: 241 | Lượt tải: 0download
Nội dung tài liệu Sức mạnh trí tưởng tượng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
1“TrÝ t−ëng t−îng m¹nh h¬n c¶ tri thøc” Søc m¹nh trÝ t−ëng t−îng Nội dung Khái niệm chung Sức mạnh của trí tưởng tượng Phát huy quyền năng trí tưởng tượng Tưởng tượng là gì? 2Khái niệm Xây dựng trong tâm trí những ñiều chưa bao giờ xảy ra Trải nghiệm cuộc sống bên trong suy nghĩ Tiếp nhận sự vật một cách tổng thể T¸c ®éng  TÊt cả gi¸c quan  Không gian, thời gian  T×nh c¶m  Kh«ng gièng nhau Con mắt thứ 3video Liệu có tai thứ 3? Tưởng tượng là gì? 3Nội dung  Khái niệm chung Sức mạnh của trí tưởng tượng  Phát huy quyền năng trí tưởng tượng Tăng khả năng Sáng tạo 4Tăng khả năng kết nối Mọi giác quan Quá khứ - Hiện tại - Tương lai Các ý tưởng T ðơn giản cuộc sống Ánh sáng, bản nhạc, triết lý Ghi nhớ Giải quyết vấn ñề C¶m gi¸c b×nh an Không có gì tốt hay xấu chỉ có suy nghĩ mới làm nó trở nên tốt hoặc xấu -Hamlet- 5Cảm giác thành công Napoleon Colonel George Hall C¸i thùc & C¸i cho lµ thùc Sức mạnh của trí tưởng tượng 1. Tăng khả năng kết nối 2. Tăng khả năng sáng tạo 3. ðơn giản cuộc sống 4. Tr¶i nghiÖm cuéc sèng bªn trong suy nghÜ 5. Cảm giác thành công 6. Biến cái không thể thành có thể Nội dung  Khái niệm chung  Sức mạnh của trí tưởng tượng Phát huy quyền năng trí tưởng tượng Khó hay dễ? Khó 6Mơ mộng & Không thực tế Nuôi dưỡng niềm tin Niềm tin & cảm xúc Bạn nghĩ bạn làm ñược hay không làm ñược, bạn ñều ñúng -Henry Ford- Suy nghÜ cã ý thøc C¶m nhËn Liªn hÖ ð¸nh gi¸ QuyÕt ®Þnh 7Bn thit k & Nhng viên gch Thấy mục tiêu Hoạch ñịnh Ở ñâu? Làm gì? ðến ñâu? Tầm nhìn chung TËp trung cao ®é Tập trung cao ñộ Tưởng tượng ñể thành công Mục tiêu Tập trung Cảm xúc Trạng thái anpha Tư duy hệ thống 8Tạo ra một hình ảnh Gợi nhớ một hình ảnh

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfsuc_manh_cua_tri_tuong_tuong_6206.pdf
Tài liệu liên quan