Bài giảng Kỹ năng thuyết trình và nói chuyện trước đám đông

KĨ NĂNG THUYẾT TRÌNH : LỖI THƯỜNG GẶP VÀ CÁCH TẠO SỰ TỰ TIN

THIẾU SỰ TỰ TIN

KHÔNG NẮM RÕ CHỦ ĐỀ
 THIẾU SỰ LUYỆN TẬP

 

ppt12 trang | Chia sẻ: Kiên Trung | Ngày: 08/12/2023 | Lượt xem: 92 | Lượt tải: 1download
Nội dung tài liệu Bài giảng Kỹ năng thuyết trình và nói chuyện trước đám đông, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Nội dung bài thuyết trình nằm trong offline tháng 8 : Kỹ năng thuyết trình và nói chuyện trước đám đông Của cộng đồng Motibee.com KĨ NĂNG THUYẾT TRÌNH : LỖI THƯỜNG GẶP VÀ CÁCH TẠO SỰ TỰ TIN NGUYễN HảI QUANG SALES REPRESENTATIVE & TRAINER MANNA LUXURY HOLIDAY EMAIL : hquangbkcsl@gmail.com PHONE : 0915.33.44.77 THIẾU SỰ TỰ TIN KHÔNG NẮM RÕ CHỦ ĐỀ THIẾU SỰ LUYỆN TẬP SỬ DỤNG POWER POINT CHƯA HiỆU QuẢ GiỌNG NÓI KHÔNG RÕ RÀNG,TỐC ĐỘ NÓI QUÁ NHANH HoẶC QUÁ CHẬM THIẾU SỰ TƯƠNG TÁC VỚI KHÁN GiẢ MINH HỌA : QUÁ NHIỀU HoẶC KHÔNG CÓ GÌ CẢ ĐƯA QUÁ NHIỀU THÔNG TIN KHÔNG BiẾT CÁCH MỞ ĐẦU VÀ KẾT THÚC NGUYễN HảI QUANG SALES REPRESENTATIVE & TRAINER MANNA LUXURY HOLIDAY EMAIL : hquangbkcsl@gmail.com PHONE : 0915.33.44.77 Thank you

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptbai_giang_ky_nang_thuyet_trinh_va_noi_chuyen_truoc_dam_dong.ppt
Tài liệu liên quan