Truyện kể: Chị Thuỷ của em

Trong câu truyện có những nhân vật nào?

Vì sao bé Viên lại cần sự quan tâm của Thuỷ?

Thuỷ đã làm gì để bé Viên vui chơi ở nhà?

 

ppt12 trang | Chia sẻ: Mr Hưng | Ngày: 20/09/2016 | Lượt xem: 80 | Lượt tải: 0download
Nội dung tài liệu Truyện kể: Chị Thuỷ của em, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Truyện kể: Chị Thuỷ của em- Trong câu truyện có những nhân vật nào?- Vì sao bé Viên lại cần sự quan tâm của Thuỷ?- Thuỷ đã làm gì để bé Viên vui chơi ở nhà?- Vì sao mẹ bé Viên lại thầm cảm ơn bạn Thuỷ?- Qua câu truyện trên em học được ở chị Thuỷ điều gì?Phõn tớch truyện : Chị Thủy của emĐạo đứcBài 6 : Quan tõm, giỳp đỡ hàng xúm lỏng giềng (T1) Ai cũng cú lỳc gặp khú khăn, hoạn nạn. Những lỳc đú, rất cần sự cảm thụng, giỳp đỡ của những người xungquanh. Vỡ vậy khụng chỉ cú người lớn mà trẻ em cũng cần quan tõm, giỳp đỡ hàng xúm lỏng giềng bằng những việc làm vừa sức mỡnh. Bài 2: Em hóy quan sỏt và đặt tờn cho cỏc bức tranh dưới đõy:1432Bài 2: Đặt tờn tranh1 Lễ phộp chào hỏi bỏc hàng xúm2Đỏ búng cạnh nhà hàng xúm3Nhận thư giỳp bỏc hàng xúm4Cất hộ quần ỏo khi trời mưa1432 Bài 2: Em hóy quan sỏt và đặt tờn cho cỏc bức tranh dưới đõy:Nên làmNên làmkhông nên làmNên làm1/ Hàng xúm tắt lửa, tối đốn cú nhau. a.Tỏn thành b.Khụng tỏn thành2/ Đốn nhà ai, nhà nấy rạng. a.Tỏn thành b.Khụng tỏn thành3/ Quan tõm, giỳp đỡ hàng xúm làng giếng là biểu hiện của tỡnh làng nghĩa xúm. a.Tỏn thành b. Khụng tỏn thành4/ Trẻ em cũng cần quan tõm, giỳp đỡ hàng xúm lỏng giềng bằng cỏc việc làm phự hợp với khả năng. a.Tỏn thành b.Khụng tỏn thànhBài tập 3: Hóy bày tỏ sự đỏnh giỏ của em về cỏc ý kiến dưới đõy: 012345Đáp án: a. Tỏn thành Hết giờ1/ Hàng xúm tắt lửa, tối đốn cú nhau. a.Tỏn thành b.Khụng tỏn thành2/ Đốn nhà ai, nhà nấy rạng. a.Tỏn thành b. Khụng tỏn thành 012345b. Khụng tỏn thànhHết giờĐạo đứcBài 6 : Quan tõm, giỳp đỡ hàng xúm lỏng giềng (T1)3/ Quan tõm, giỳp đỡ hàng xúm làng giếng là biểu hiện của tỡnh làng nghĩa xúm. a.Tỏn thành b. Khụng tỏn thành012345a.Tỏn thànhHết giờ012345Đáp án: a. Tỏn thànhHết giờ4/ Trẻ em cũng cần quan tõm, giỳp đỡ hàng xúm lỏng giềng bằng cỏc việc làm phự hợp với khả năng. a.Tỏn thành b. Khụng tỏn thànhGHI NHỚ Người xưa đó núi chớ quờn,Láng giềng tắt lửa, tối đốn cú nhau. Giữ gỡn tỡnh nghĩa tương giao,Sẵn sàng giỳp đỡ khỏc nào người thõn

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptquan_tam_giup_do_hang_xom_lang_gieng_t1dao_duc_lop3_3384.ppt
Tài liệu liên quan