Bài giảng Bài 18: trưng vương và cuộc kháng chiến chống quân lâm lược hán 42-43

-4/42 Mã Viện dẫn 2 vạn quân, 2000 xe thuyền và nhiều dân phu sang xâm lược nước ta.

-HBT kéo quân lên Lãng Bạc nghênh chiến nhưng thất bại, lui quân về cổ loa

Mê Linh Cấm Khê, tại đây HBT đã hi sinh(3/43)

-Tuy nhiên cuộc kháng chiến vẫn tiếp tục đến tháng 11/43 mới kết thúc

Ý Nghĩa: Tiêu biểu cho ý chí quật cường, bất khuất của dân tộc ta đặc biệt là phụ nữ.

 

ppt11 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Lượt xem: 1424 | Lượt tải: 0download
Nội dung tài liệu Bài giảng Bài 18: trưng vương và cuộc kháng chiến chống quân lâm lược hán 42-43, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Hát Môn 3-40 G i a o c hỉ Mê Linh Cổ Loa Luy Lâu Trình bày diễn biến cuộc kháng chiến của HBT năm 40? Ý nghĩa của chiến thắng này? 1. Hai Bà Trưng đã làm gì sau khi giành được độc lập? Trưng Trắc đực suy tôn làm vua, lấy hiệu là Trưng Vương, đóng đô ở Mê Linh Việc Trưng Trắc được suy tôn lên làm vua có ý nghĩa gì đối với nước ta? Sau khi giành được độc lập HBT đã làm gì? Sau khi lên làm vua HBT đã thi hành những chính sách gì? Phong tước cho những người có công, tổ chức lại chính quyền Xá thuế 2 năm, bải bỏ luật pháp nhà Hán. Em có nhận xét gì về chính sách của HBT? Cuộc sống người dân dưới thời Trưng Vương Hợp Phố Thánh Thiên Lê Chân Đô Dương 1. Hai Bà Trưng đã làm gì sau khi giành được độc lập? 2. Cuộc khởi nghĩa chống quân xâm lược Hán(42-43) đã diễn ra như thế nào? Trước tình hình trên Vua quan nhà Hán đã có hành động gì? Vì sao vua Hán chỉ sai các quận miền nam chuẩn bị? Vua Hán cử ai sang xâm lược nước ta và lực lượng bao nhiêu? -4/42 Mã Viện dẫn 2 vạn quân, 2000 xe thuyền và nhiều dân phu sang xâm lược nước ta. Lực lượng chúng đông mạnh,chuẩn bị chu đáo kỷ lưởng.phía ta lưc lương yếu cả vùng giao chỉ có khoảng 743.237 dân Em có nhận xét gì về lực lượng và sự chuẩn bị của nhà Hán? Tại sao nhà Hán lại chọn Mã Viện chỉ huy cuộc xâm lược lần này? Hợp Phố Lãng Bạc Thánh Thiên Đường thủy Đường bộ ? Cho biết vài nét về vùng Lãng Bạc? ? Tại sao Mã Viện lại nhờ về vùng đất này như thế? Cấm Khê 5/43 ? Sau khi chiếm Hợp Phố MV làm gì? ? Hay tin MV đến Lãng Bạc HBT đã làm gì? 11/43 1. Hai Bà Trưng đã làm gì sau khi giành được độc lập? 2. Cuộc khởi nghĩa chống quân xâm lược Hán(42-43) đã diễn ra như thế náo? -4/42 Mã Viện dẫn 2 vạn quân, 2000 xe thuyền và nhiều dân phu sang xâm lược nước ta. -HBT kéo quân lên Lãng Bạc nghênh chiến nhưng thất bại, lui quân về cổ loa Mê Linh Cấm Khê, tại đây HBT đã hi sinh(3/43) -Tuy nhiên cuộc kháng chiến vẫn tiếp tục đến tháng 11/43 mới kết thúc Ý Nghĩa: Tiêu biểu cho ý chí quật cường, bất khuất của dân tộc ta đặc biệt là phụ nữ. ? Cuộc kháng chiến tuy thất bại song có ý nghĩa lịch sử như thế nào? Đền thờ Hai Baø Tröng ôû Vónh Phuùc Đền thôø Hai Baø Tröng ôû Haø Noäi Việc nhân dân ta lập đền thờ Hai Bà Trưng ở khắp nơi đã nói lên điều gì? Thể hiện lòng biết ơn đối với HBT, và đây là tấm gương để con cháu noi theo. Hàng năm chúng ta còn làm lễ kỉ niệm HBT vào ngày 8/3 Trình bày diễn biến cuộc kháng chiến chống quân xâm lược hán cảu HBT năm 42-43? Ý nghĩa? Bài Tập Câu 1: HBT hi sinh tại đâu? a. Mê Linh b. Cổ Loa c. Lãng Bạc d. Cấm Khê Câu 2: Ai là người chì huy đàn áp khởi nghĩa HBT năm 42-43? a. Mã Viện b. Tô Định c. Đô Dương d. Lục Dận Về học lại bài Xem bài tiếp theo: Từ Sau Trưng Vương Đến Trước Lí Nam Đế ? Thời thuộc Ngô nước ta bị chia cắt như thế nào? ? Những chính sách cai trị của nhà Ngô? ? Tình hình nông nghiệp, thủ công nghiệp, thương nghiệp thế kỉ I-VI? Hợp Phố Lãng Bạc Thánh Thiên Đường thủy Đường bộ ? Cho biết vài nét về vùng Lãng Bạc? ? Tại sao Mã Viện lại nhờ về vùng đất này như thế? Cấm Khê 5/43 ? Sau khi chiếm Hợp Phố MV làm gì? ? Hay tin MV đến Lãng Bạc HBT đã làm gì? 11/43

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptbai_18_cuoc_khang_chien_chong_quan_xl_han_nam_4243_4808.ppt
Tài liệu liên quan