Bài giảng Bài 25, tiết 29: ÔN TẬP CHƯƠNG III

- Chính quyền đô hộ mở một số trường học dạy chữ Hán. Những luật lệ, phong tục của người Hán được du nhập vào nước ta.

- Người Việt vẫn giữ được phong tục, tập quán và tiếng nói của tổ tiên; học chữ Hán nhưng vận dụng theo cách đọc riêng.

 

ppt11 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Lượt xem: 1292 | Lượt tải: 0download
Nội dung tài liệu Bài giảng Bài 25, tiết 29: ÔN TẬP CHƯƠNG III, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ÔN TẬP CHƯƠNG III Ách thống trị của các triều đại phong kiến Trung Quốc đối với nhân dân ta Cuộc đấu tranh của nhân dân ta trong thời Bắc thuộc Sự chuyển biến về kinh tế và văn hóa xã hội. Bài 25, tiết 29 Nông Việt Dũng – THCS Như Cố 1. Ách thống trị của các triều đại phong kiến Trung Quốc đối với nhân dân ta a) Thời Bắc thuộc (179TCN-TKX) ÔN TẬP CHƯƠNG III Bài 25, tiết 29 Vì đây là thời kỳ nước ta bị các triều đại phong kiến phương Bắc (Trung Quốc) thay nhau đô hộ. Tại sao sử cũ gọi giai đoạn lịch sử nước ta từ năm 179TCN đến thế kỷ X là Thời Bắc thuộc? b) Trong Thời Bắc thuộc, nước ta đã bị mất tên, bị chia ra, nhập vào với các quân, huyện của Trung Quốc với những tên gọi khác nhau. Tên gọi nước ta qua từng giai đoạn bị đô hộ Quận Giao Chỉ, quận Cửu Chân Quận Giao Chỉ, quận Cửu Chân, quận Nhật Nam (gộp với 6 quận khác của Trung Quốc) thuộc Châu Giao Giao Châu, Ái Châu, Đức Châu, Lợi Châu, Minh Châu, Hoàng Châu An Nam đô hộ phủ Giao Châu 1. Ách thống trị của các triều đại phong kiến Trung Quốc đối với nhân dân ta a) Thời Bắc thuộc (179TCN-TKX) ÔN TẬP CHƯƠNG III Bài 25, tiết 29 b) Trong Thời Bắc thuộc, nước ta đã bị mất tên, bị chia ra, nhập vào với các quân, huyện của Trung Quốc với những tên gọi khác nhau. c) Các triều đại phong kiến phương Bắc đã thi hành chính sách cai trị tàn bạo đối với nhân dân ta. Chính sách cai trị của các triều đại phong kiến phương Bắc đối với nhân dân ta như thế nào? Chính sách nào là thâm hiểm nhất? Chính sách cai trị của các triều đại phong kiến phương Bắc đối với nhân dân ta Thời Bắc thuộc Chính sách đàn áp Chính sách bóc lột Chính sách đồng hóa Chính sách thâm hiểm nhất + Đặt nhiều thứ thuế, thuế nặng + Du nhập những phong tục, luật lệ của người Hán vào nước ta + Thiết lập bộ máy cai trị do người Hán nắm giữ đến tận các huyện. + Cống nạp sản vật quý; Lao dịch nặng nề + Dùng mọi thủ đoạn: lực lượng quân sự, mua chuộc, chia rẽ... + Mở trường dạy chữ Hán + Đưa người Hán sang ở lẫn với dân ta vì muốn biến nước ta thành một phần của lãnh thổ Trung Quốc, dân ta thành dân Trung Quốc. Là chính sách đồng hóa, 2. Cuộc đấu tranh của nhân dân ta trong Thời Bắc thuộc ÔN TẬP CHƯƠNG III Bài 25, tiết 29 K/n Hai bà Trưng K/n Bà Triệu K/n Lý Bí K/n Mai Thúc Loan K/n Phùng Hưng Trưng Trắc, Trưng Nhị Triệu Thị Trinh Lý Bí Mai Thúc Loan Phùng Hưng, Phùng Hải Hai bà dựng cờ khởi nghĩa ở Hát Môn (Hà Tây). Nghĩa quân nhanh chóng làm chủ Châu Giao. Khởi nghĩa bùng nổ ở Phú Điền (Thanh Hóa), rồi lan ra khắp Giao Châu. Nghĩa quân nhanh chóng chiếm được Hoan Châu. Mai Thúc Loan liên kết với nhân dân khắp giao Châu và champa . Chưa đầy 3 tháng, nghĩa quân chiếm hết các quận huyện. Mùa xuân 544, Lý Bí lên ngôi Hoàng đế, đặt tên nước là Vạn Xuân. Khởi nghĩa bùng nổ ở Đường Lâm. Nghĩa quân nhanh chóng chiếm thành Tống Bình, giành quyền tự chủ 15 năm. Thể hiên tinh thần bất khuất, ý chí, quyết tâm giành, giữ độc lập, chủ quỳền của đất nước. 3. Sự chuyển biến về xã hội, văn hóa và kinh tế ÔN TẬP CHƯƠNG III Bài 25, tiết 29 a) Sự chuyển biến về xã hội 3. Sự chuyển biến về xã hội, văn hóa và kinh tế ÔN TẬP CHƯƠNG III Bài 25, tiết 29 a) Sự chuyển biến về xã hội 3. Sự chuyển biến về xã hội, văn hóa và kinh tế ÔN TẬP CHƯƠNG III Bài 25, tiết 29 a) Sự chuyển biến về xã hội b) Sự chuyển biến về văn hóa - Chính quyền đô hộ mở một số trường học dạy chữ Hán. Những luật lệ, phong tục của người Hán được du nhập vào nước ta. - Người Việt vẫn giữ được phong tục, tập quán và tiếng nói của tổ tiên; học chữ Hán nhưng vận dụng theo cách đọc riêng. 3. Sự chuyển biến về xã hội, văn hóa và kinh tế ÔN TẬP CHƯƠNG III Bài 25, tiết 29 a) Sự chuyển biến về xã hội b) Sự chuyển biến về văn hóa c) Sự chuyển biến về kinh tế Các em làm bài tập ở nhà, dựa vào bài 19, SGK, tr.53,54 Hơn 1000 năm đấu tranh giành độc lập, tổ tiên đã để lại cho chúng ta: Lòng yêu nước Tinh thần đấu tranh bền bỉ vì độc lập của đất nước Ý thức vươn lên, bảo vệ nền văn hóa dân tộc CÔNG VIỆC VỀ NHÀ - Ôn tập chươngIII - Chuẩn bị bài 26 theo các câu hỏi hướng dẫn của SGK CUỘC ĐẤU TRANH GIÀNH QUYỀN TỰ CHỦ CỦA HỌC KHÚC VÀ HỌ DƯƠNG

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptbai_25_2283.ppt