Giáo án số học lớp 7

I. Mục đích yêu cầu:

- Học sinh hiểu được khái niệm số hữu tỉ, biết cách biểu diễn một số hữu tỉ trên

trục số, biết cách so sánh hai số hữu tỉ.

- Nhận biết được mối quan hệ giữa 3 tập hợp N, Z, Q.

II. Phương pháp:

- Đàm thoại, gợi mở.

- Hoạt động nhóm.

III. Chuẩn bị:

- GV: SGK, thước thẳng.

HS: SGK, thước, bảng phụ

doc90 trang | Chia sẻ: longpd | Lượt xem: 1678 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang nội dung tài liệu Giáo án số học lớp 7, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • docGIAO AN SO HOC71.doc
 • docDai 7.doc
 • docDAI tiet 44 den 45.doc
 • docDAI tiet 46 den 47.doc
 • docDAI tiet 48 den 49.doc
 • docDAI tiet 51 den 52.doc
 • docDAI tiet 53 den 54.doc
 • docDAI_tiet_55_den_56.doc
 • docDAI_tiet_57_den_58.doc
 • docDAI_tiet_59_den_60.doc
 • docDAI_tiet_61_den_62.doc
 • docDAI_tiet_63_den_64.doc
 • docDAI_tiet_66_den_67.doc
 • docGIAO AN SO HOC 72.DOC
 • dochinh7_tiet_36_ den_38.doc
 • dochinh7_tiet_39_ den_40.doc
 • dochinh7_tiet_41_ den_42.doc
 • dochinh7_tiet_43_ den_45.doc
 • dochinh7_tiet_47.doc
 • dochinh7_tiet_50.doc
 • dochinh7_tiet_52_den_53.doc
 • dochinh7_tiet_54_den_55.doc
 • dochinh7_tiet_56_den_57.doc
 • dochinh7_tiet_58_den_59.doc
 • dochinh7_tiet_60_den_61.doc
Tài liệu liên quan