Bài giảng Cấu trúc Kỹ năng thuyết trình

Thu hút sự chú ý của thính giả

Giới thiệu khái quát mục tiêu

Giới thiệu lịch trình làm việc

Chỉ ra các lợi ích bài thuyết trình

 

ppt27 trang | Chia sẻ: Kiên Trung | Ngày: 08/12/2023 | Lượt xem: 121 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang nội dung tài liệu Bài giảng Cấu trúc Kỹ năng thuyết trình, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
1 Kỹ năng thuyết trình CẤU TRÚC Tâm Việt Group 2 Chỉ có thiết kế mới mang lại một công trình đẹp, ít tốn kém. 3 Cấu trúc bài thuyết trình Dàn bài cơ bản Cách thể hiện các phần chính 4 Cấu trúc bài thuyết trình Dàn bài cơ bản Cách thể hiện các phần chính 5 Cấu trúc bài thuyết trình Mở đầu Thân bài Kết luận 6 Bài thuyết trình 7 Cấu trúc bài thuyết trình Dàn bài cơ bản Cách thể hiện các phần chính 8 Mở đầu Thu hút sự chú ý của thính giả Giới thiệu khái quát mục tiêu Giới thiệu lịch trình làm việc Chỉ ra các lợi ích bài thuyết trình 9 Các cách tạo sự chú ý Ví dụ, minh họa, mẩu chuyện Các câu/ tình huống gây sốc Số thống kê, câu hỏi, trích dẫn Cảm tưởng của bản thân Hài hước hoặc liên tưởng Kết hợp nhiều cách 10 Không có cơ hội thứ hai để gây ấn tượng ban đầu 11 Vạn sự khởi đầu nan Đầu x uôi đ uô i lọt 12 Chưa nghe thì đừng nói! 13 Thân bài Lựa chọn nội dung quan trọng Chia thành các phần dễ tiếp thu Sắp xếp theo thứ tự lôgíc Lựa chọn thời gian cho từng nội dung 14 Giới hạn các điểm chính 15 Đa thư loạn tâm 16 nãi dµi nãi dai nãi d¹i 17 KISS Keep It Short & Simple Hãy nói đơn giản và ngắn gọn 18 SOS Significance Of Simplicities Giá trị của sự đơn giản 19 Biết nhiều không bằng biết điều 20 Kết luận Thông báo trước khi kết thúc Tóm tắt điểm chính Thách thức và kêu gọi 21 Điều cuối cùng sẽ sống cùng 22 Sự chú ý của người nghe (Độ chú ý) Cao Thấp Đầu buổi Cuối buổi (thời gian) 23 Hiệu ứng biên 24 A.B.C. Always Be Closing Luôn luôn có kết luận 25 Cấu trúc bài thuyết trình Dàn bài cơ bản Cách thể hiện các phần chính 26 Quy tắc 3T T rình bày khái quát những gì sẽ trình bày T rình bày những gì cần trình bày T rình bày tóm tắt những gì đã trình bày 27 Học ăn, học nói, học gói, học mở.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptbai_giang_cau_truc_ky_nang_thuyet_trinh.ppt
Tài liệu liên quan