Bài giảng Kỹ năng lãnh đạo: 10 nguyên tắc của super-leader

Nguyên tắc 1

The first one to lead is yourself

Người đầu tiên phải dẫn dắt là chính bản thân mình

Nguyên tắc 2

Supper leaders are those who know guide others to lead them

Người lãnh đạo tuyệt vời là người biết hướng dẫn người khác tự dẫn dắt họ

ppt11 trang | Chia sẻ: phuongt97 | Lượt xem: 356 | Lượt tải: 2download
Nội dung tài liệu Bài giảng Kỹ năng lãnh đạo: 10 nguyên tắc của super-leader, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
1KỸ NĂNG LÃNH ĐẠO10 nguyên tắc của super-leaderNguyên tắc 1Người đầu tiên phải dẫn dắt là chính bản thân mình2The first one to lead is yourself3Nguyên tắc 2 Người lãnh đạo tuyệt vời là người biết hướng dẫn người khác tự dẫn dắt họSupper leaders are those who know guide others to lead themThe Superleader inspires and facilitates self-leadership in othersNgười lãnh đạo tuyệt vời là người truyền cảm hứng và hỗ trợ tinh thần lãnh đạo cho người khác4Nguyên tắc 3Nguyên tắc 4Người lãnh đạo tuyệt vời là người biết trao quyền cho người khác để họ tự quyết định và để họ phát huy mọi tiềm năng 5The Superleader empowers others to decide for themselves and reach their full potentialNguyên tắc 5The Superleader shifts employees from dependence to independence6Người lãnh đạo tuyệt vời là người hướng nhân viên từ chỗ bị phụ thuộc trở nên độc lậpNguyên tắc 6 The Superleader successfully influences the way people influence themselves7Người lãnh đạo tuyệt vời là người có ảnh hưởng tích cực đến cách suy nghĩ của người khácNguyên tắc 7 The Superleader effectively operates at three levels: The interpersonal, the team and the organization8Người lãnh đạo tuyệt vời là người làm việc hiệu quả ở cả 3 cấp: với từng cá nhân, với tập thể và với tổ chứcNguyên tắc 8 The Superleader is willing to take a risk on people9Người lãnh đạo tuyệt vời là người dám nhận rủi ro cho người khácNguyên tắc 9 The Superleader teaches followers how to reward themselves10Người lãnh đạo tuyệt vời là người chỉ cho người khác cách tận hưởng thành côngNguyên tắc 10 The Superleader is the one who helps people so that eventually they don’t need him11Người lãnh đạo tuyệt vời là người nâng đỡ người khác nhanh chóng trở thành người lãnh đạo giỏi hơn cả chính mình

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptbai_giang_ky_nang_lanh_dao_10_nguyen_tac_cua_super_leader.ppt
Tài liệu liên quan